✕  Lukk søk
Bachelor

Markedsføring og salgsledelse

Som Norges eneste – og en av få høyskoler i Europa – tilbyr vi en bachelor i markedsføring og salgsledelse

Markedsføring og salgsledelse - studenter i kollokviegruppe

Norsk næringsliv trenger ikke bare dyktige selgere, men også profesjonelle og mer strategiske salgsledere.

Dagens salgsorganisasjoner har mange viktige oppgaver og utfordringer. På dette studiet vil du få kunnskap og opplæring i temaer som salgsteknikk, organisasjons- og kundepsykologi, forhandlingsteknikk, salgsstrategi, salgsledelse og utvikling av langsiktige og lønnsomme kundeforhold.

Ved å lære om hva kunden kjøper, og ikke minst hvorfor kunden kjøper, får du kunnskap om hvordan du best kan kommunisere med markedet, og innsikt i hvordan man utvikler nye produkter og tjenester som er tilpasset kundenes behov.

Praktisk salg

Studieløpsemnene hjelper deg til å bli en dyktig selger. Du vil få kunnskap om og erfaring med praktisk salg og hvordan salgsledere bør jobbe for å oppnå best mulig resultater. Du lærer å planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salg i ulike situasjoner og til ulike kunder, du øver på ulike salgsteknikker, og du får prøve deg i simuleringsspill som salgsleder.

Kristiania University College’s sales program is one of the most comprehensive programs that I have seen in a long time. We definitely can learn from their program in terms of adding some unique yet impressive courses to our own curriculum at Florida state university.
The students at should take pride in knowing that they are getting a world-class sales education in their program. Well done!
– Leff Bonney, Associate Professor and Director for Executive Management Florida State University

Dette bachelorstudiets kombinasjon av markedsføringsfag og salgsledelse gir deg nyttige kunnskaper og bred innsikt, noe som gjør det unikt og spennende.

Lær å lede en salgsorganisasjon

Målet vårt er at du skal bli i stand til å utvikle gode salgsstrategier og kunne organisere, lede og måle et salgsapparat gjennom forståelse av hva en salgsstrategi innebærer, og hvordan man best rekrutterer, motiverer og leder en salgsorganisasjon.

Et annet viktig element er å forstå hvordan markedsføring og salgsfunksjonene i en bedrift fungerer sammen til beste for organisasjonen. Det er viktig at hver av disse to avdelingene i organisasjonen har innsikt i hva den andre bidrar med, og dette krever kunnskap innen begge fagområdene.

Markedsføring og salg

I tillegg til solid gjennomgang av emner innenfor salgsledelse legger studiet vekt på emner innen markedsføring, merkevareledelse og forbrukeratferd. Etter endt utdanning vil du derfor også bli i stand til å utarbeide en markedsplan som omfatter valg av posisjon, merkestrategi samt kjennskaps- og kunnskapsmål for merkevaren din.

Digitalt salg

Sammen med eksterne samarbeidspartnere vil vi gi deg innsikt i digitalt salg og salg via sosiale medier. Målet er hele tiden at du i tillegg til teoretisk kunnskap skal få nyttige og praktiske erfaringer med salgsyrket. I rollen som salgsleder handler det om å kunne organisere et salgsapparat og å nå resultater gjennom sine selgere. Derfor gjennomgås viktige temaer som rekruttering, motivering, salgstrening og lønn.

I salgsarbeidet står også forhandlinger for å oppnå gode betingelser sentralt. Evnen til å fremforhandle gode løsninger avhenger av mellommenneskelig kommunikasjon og analytiske egenskaper. Du skal lære deg å forberede, gjennomføre og evaluere slike forhandlinger.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Det er mange som jobber innen salg og salgsledelse, men få har en formell utdanning. Med en bachelor i markedsføring og salgsledelse fra Høyskolen Kristiania stiller du sterkt på arbeidsmarkedet og legger et solid grunnlag for din karriereutvikling. Typiske yrker er alle som innebærer salg og kundekontakt – enten direkte overfor forbrukere eller overfor profesjonelle innkjøpere.

Du vil være relevant for alle bransjer og næringer, og på sikt, når du har relevant yrkeserfaring, vil utdanningen gjøre deg kvalifisert til en stilling som salgs- og markedssjef i større og mindre organisasjoner.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Nils Høgevold

  Møt studielederen

  – Dette studiet er helt unikt i Norge fordi vi har kombinasjonen mellom salg og markedsføring i fokus

  Les mer
 • TopSales

  Top Universities for Professional Sales Education

  75 studiepoeng (10 fag) innen salg/salgsledelse gir plass på internasjonal liste.

  Les mer