Fagskole

Musikkdesign

Knytt kontakter med relevante kunder og arbeidsgivere underveis i utdanningen.

Ved hjelp av musikkomposisjon og lydproduksjon kan du lokke fram følelser og sinnsstemninger, bidra i historiefortellingen og være med på å styrke en merkevare.

Er du interessert i

 • hvordan du kan påvirke innhold og mening med din musikk?
 • hva som er god lyd – og hvordan du kan få egen produksjon til å låte profesjonelt?
 • hvordan du kan gjøre interessen din for musikkproduksjon og lyddesign til en yrkesvei?

Da er fagskolestudiet i musikkdesign det rette for deg!

Musikkdesignutdanningen ved Høyskolen Kristiania gir deg mulighet til å bli en dyktig aktør med godt utviklede skapende og tekniske ferdigheter innen lyd- og musikkproduksjon til auditive og audiovisuelle medier.

Musikkdesign er en toårig fagskoleutdanning der du ved bruk av moderne musikkteknologi jobber med komposisjon, arrangering, musikkproduksjon og lyddesign for å realisere egne ideer og kundenes ideer.

 

Studentarbeider

For å kunne levere fullstendige lyd- og musikkproduksjoner til medier som film, fjernsyn, reklame, radio og spill – eller som musikk i seg selv – må du ha kreative ideer og musikalske og tekniske ferdigheter til å utføre ideene. På fagskolestudiet Musikkdesign legger vi vekt på at undervisningen skal lære deg praktiske anvendbare ferdigheter framfor ren teoretisk kunnskap.

Et godt utgangspunkt for å bli en god musikkdesigner er at man på en eller annen måte også har holdt på med musikk fra før. Du har trolig alltid vært interessert i musikk. Kanskje har du spilt i et band, sunget i kor, gått musikklinje på VGS eller folkehøyskole, spilt i korps, gått på kulturskole eller holdt på med musikkproduksjon på datamaskin.

Undervisningen foregår i klasserom og musikkstudio, og vektlegger praktisk jobbing med komposisjon, arrangering, musikkproduksjon/lydproduksjon og lyddesign.

I tillegg til å gi bred kompetanse til å kunne levere på brief fra kunder og aktører i den audiovisuelle mediebransjen legger utdanningen til rette for at du kan velge ditt spesialområde. Siste semester fordyper du deg i musikkproduksjon og/eller strategisk musikkdesign, hvor du selv velger utgangspunkt og problemstilling.

Kontakt med næringsliv og bransje

Lærerne har annet arbeid i og/eller lang erfaring fra norsk musikk- og lydbransje, og gir deg realistiske produksjonsutfordringer i form av både fiktive og reelle briefer. Dette gjør at du lettere kan knytte kontakter med relevante kunder og arbeidsgivere underveis i utdanningen.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Emnet skaper et håndverksmessig grunnlag for resten av utdanningen gjennom grunnleggende innføring i musikkteori, arbeidsstasjon og programvare.

Emnet er det første av fire emner som gjennomføres i samarbeid med utdanningene Film, 3D og animasjon og Foto. Etter endt emne skal studenten ha tverrfaglig forståelse for historiefortelling, og hvordan man bruker det i audiovisuelle produksjoner.

Studiespesifikt innhold:
Emnet gir innføring i opptaksteknikker for locationlyd og miljølyd/ambience, samt i teknikker for bearbeiding av lyd på DAW (Digital Audio Workstation). Gjennom emnet vil studenten i tillegg bli introdusert for både komposisjon og lyddesign til audiovisuelle produksjoner.

Emnet skal gi et grunnlag for å opparbeide en verktøykasse egnet til oppstart av oppgaver i kreative fag.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i forhold til den kreative designprosessen.

Studentene vil kunne se sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng.
I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal emnet gi studenten innføring i grunnleggende analoge visualiseringsverktøy.

Emnet skal oppmuntre til tverrfaglig samarbeide, da studentene tilegner seg felles kompetanse på tvers av studieretning.

Emnet gir studenten kompetanse på mikrofonteknikk og studioinnspilling, samt innføring i låtskriving. Studentene skal i løpet av emnet skrive en låt, og spille denne inn i lydstudio.

Emnet omhandler miksingens- og masteringens ulike elementer, og gir studentene erfaring med å ta egne og eksterne produksjoner fra innspilling til ferdig produksjon.

Emnet skal gi et grunnlag og en praktisk verktøykasse som studenten kan bruke ved oppstart, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekter.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i alle prosjekter hvor de er deltakere eller ledere.

Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Emnet er det andre av fire emner som gjennomføres i samarbeid med utdanningene Film, 3D og animasjon og Foto. Emnet setter fokus på postproduksjon, og på hvilke elementer denne fasen av en audiovisuell produksjon inneholder.

Studiespesifikt innhold:
Emnet tar for seg hvordan man ved hjelp av lyd og musikk bidrar, forteller og påvirker handlingen i ulike audiovisuelle produksjoner.

Emnet omhandler bruk av lyd og musikk i interaktive medier, samt hvordan man som musikkdesigner kan bruke DAW til å komponere, orkestrere og produsere orkestrale musikkstykker.

Emnet bygger videre på E4 og E5. Låtskriving tas et steg videre gjennom mer fokus på tekst og harmonisering, og musikkproduksjonene settes her inn i en populærmusikalsk sammenheng. Gjennom emnet vil studentene møte ulike innfallsvinkler og uttrykksformer/sjangre innen populærmusikkproduksjon. Etter endt emne skal studenten ha gjennomført en låtproduksjon fra idé til ferdig master.

Emnet er det tredje av fire emner som gjennomføres i samarbeid med utdanningene Film, 3D og animasjon og Foto.
Emnet fokuserer på hvordan man kan legge til rette for å skape troverdig historiefortelling, og etter endt emne skal studenten ha tverrfaglig forståelse for alle ledd i en audiovisuell produksjon.

Studiespesifikt innhold:
Med autentisk lyd og musikk menes lydbilder som fremstår troverdige i forhold til tidsriktighet og geografisk bestemte lokasjoner. Emnet gir musikkdesigneren bedre forutsetninger for å kunne konstruere/rekonstruere lydbilder til produksjoner som trenger slik type lyd og/eller musikk. Emnet skal gi den bakgrunnen musikkdesigneren trenger for å kunne utføre research til- og jobbe med autentiske sounds.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for hva kommunikasjon betyr i møte mellom mennesker, og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør.

Studenten skal få et bevisst forhold til kommunikasjonsprosesser i praksis, og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom ulike aktører.

Studenten skal få forståelse for hvordan man kan tolke et budskap.

Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal studenten få en innføring i metoder og modeller som kan anvendes i praktisk arbeid.

Strategisk musikkdesign handler om å komponere funksjonell musikk, og med funksjonell musikk menes her musikk tilpasset spesifikke kommunikative formål. Emnet tar for seg hvordan lyd og musikk påvirker, og skal gi musikkdesigneren bedre forutsetninger for kontrollert å kunne kommunisere budskap/merverdi gjennom komposisjon og produksjon av musikk.

Emnet konkretiseres gjennom komposisjon og produksjon av jingles, vignetter og annen programmusikk til radio og tv, samt lydlogo og annen anvendelig musikk tilpasset merkevare/reklameformål og kunders behov.

Emnet fokuserer ytterligere på lyddesign og lyddesignerens rolle i audiovisuelle produksjoner. Emnet utvider lyddesignerens verktøykasse og kompetanseområde til også å gjelde for flerkanalsproduksjon.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for profesjonalitet.

Studenten skal få et bevist forhold til hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer teoretisk og praktisk.

Studenten skal få forståelse for hvordan en kreativ tilnærming til kundens produkt/budskap, kan implementeres på kundens premisser.

Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Emne 15 er det siste av fire emner som gjennomføres i samarbeid med utdanningene Film, 3D og animasjon og Foto. Emnet er en forberedelse til avsluttende oppgave i studiet, og skal gi studenten et realistisk forhold til egne karrieremål, samt bedre forutsetninger for å nå disse. Studenten skal møte sentrale aktører fra bransjen som vil snakke om sine erfaringer og gi råd i forbindelse med videre yrkesutøvelse.

Gjennom emnet skal studenten fordype seg i en valgt retning innen musikkdesign, skrive en teoretisk oppgave relevant for denne valgte retningen, samt utforme en utarbeidet prosjektbeskrivelse for siste emneperiode; Emne 16 – Egenproduksjon.

I dette emnet skal studenten med utgangspunkt i egen problemstilling og prosjektbeskrivelse fra forrige emne (Emne 15) produsere en gjennomarbeidet selvvalgt leveranse med høyt faglig nivå – innen det feltet av utdanningen studenten har valgt å fordype seg i.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:

 • Fagbrev/ svennebrev
 • Fullført 3-årig videregående skole (du kan ha inntil to ubeståtte fag fra VGS)
 • Realkompetanse for fagskole

Les mer om opptakskravene

I tillegg til pensumlitteratur, anbefales det å ha eget sett med studiohodetelefoner i god kvalitet. Egen harddisk formattert for Apple Mac anbefales også.

Arbeidsstasjoner (DAWs) bestående av mac, midi-keyboard, lydkort og programvare er tilgjengelig i klasserom og studio både i og utenfor undervisningen.

En god musikkdesigner skal kunne beherske både komposisjon, musikkproduksjon/lydproduksjon og lyddesign innenfor ulike sjangre, ha god kjennskap til musikkteknologi, forstå hvordan lyd og musikk kommuniserer, og levere profesjonelle produksjoner til medier som film, TV, radio/podkast, reklame og spill.

Som musikkdesigner kan du derfor jobbe med det meste innen produksjon av – og kommunikasjon med – lyd. Flere av våre tidligere studenter gjør det godt i egen frilans- virksomhet.

Høyskolen Kristiania har også samarbeid med flere universiteter i utlandet, der du kan bygge på til en bachelorgrad.

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link. Følgende studiesteder i utlandet tilbys dette studiet:

Australia

 • Griffith University

England

 • Southampton Solent University
 • University of Hertfordshire

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Dette er et 2- årig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

 • Jørgen Orheim - Musikkdesign

  Møt fagansvarlig for studiet, Jørgen Orheim

  Jørgen Orheim forteller at utdanningen er svært praktisk rettet, og det legges dermed vekt på å konstant skape. 

  Les mer
 • ida iki

  – To år med masse prøving og feiling og mye gøy!

  Når Ida ikke underviser i musikkdesign finner du henne som regel i studio, der hun selv komponerer og spiller inn musikk.

  Les mer