✕  Lukk søk
Bachelor

Musikkteater

I scenekunstfeltet vil det alltid være behov for profesjonelle utøvere med scenisk og musikalsk kompetanse. Det får du gjennom bachelorgraden i musikkteater.

Musikkteaterhøyskolen er kjøpt opp av Høyskolen Kristiania. På bildet er det en skuespiller i mørk belysning på en scene.

Har du en drøm om å stå på scenen som musikkteaterartist? Eller kanskje du synes det er vanskelig å velge mellom skuespill, sang og dans? På bachelorstudiet i musikkteater utdannes du til å bli en allsidig og profesjonell scenekunstner, med kompetanse innenfor alle deler av musikkteaterfaget.

Musikkteater er en fellesbetegnelse for alle typer teater som har musikk som bærende element. Kabareter, show, musikaler, revyer, operetter – alt sammen regnes inn i musikkteateret.

En voksende industri

Siden 1920-tallet har musikalen etablert seg som en populær sjanger, noe musikaldistriktene Broadway i New York og West End i London vitner om. Noen av de største publikumssuksesser på norske scener i nyere tid, både i institusjonsteatre og privatteatre, er musikaler. Musikkteater og musikalsjangeren er en voksende industri, og er i stadig utvikling. Både institusjonsteatrene og mindre aktører satser på musikkteater, og vi har sett en stor utvikling av sjangeren i Norge de siste årene.

Musikkteater brukes blant annet i skoleverket og i kulturskoler, derfor trengs det fagkompetanse knyttet til sjangerens unike kombinasjon av sang, dans og skuespill. Høyskolens pedagoger kjenner fagfeltet godt, og har ved siden av pedagogisk og faglig kompetanse, erfaring fra bredden i feltet, fra utøvende til produsenter og entreprenører. Høyskolen benytter seg også av gjesteforelesere som jobber i bransjen, slik at du som student kan knytte verdifulle kontakter i miljøet du skal jobbe i.

Gjennom entreprenørskapsfag og prosjektarbeid der du jobber med både sang, dans og skuespill samtidig, vil bachelorgraden i musikkteater gi deg de ferdigheteneogkunstneriske integriteten som kreves i møte med arbeidsmarkedet.

I løpet av de tre årene du studerer får du ferdigheter i formidling og utøvelse av musikkteaterfaget, gjennom ulike metoder og verktøy. Du kommer til å jobbe mye scenisk, og du vil tilegne deg ulike typer materiale fra koreografer og regissører. Under veiledning fra disse, i tillegg til eksterne og interne pedagoger og andre scenekunstnere, vil du hele tiden utvikle ditt kunstneriske og tekniske håndverk.

Gjennom studiet vil du knytte verdifulle kontakter i miljøet, gjennom workshops med gjestepedagoger på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Du vil lære å drive din egen kunstneriske praksis, ved hjelp av relevante entreprenørskapsfag, hvor du blant annet lærer å markedsføre deg selv, registrere eget selskap, føre enkelt regnskap og opprette hjemmeside.

Du vil tilegne deg kunnskap om musikkteaterets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Gjennom refleksjon og diskusjon lærer du å formidle fagstoff, både skriftlig og muntlig, og får kjennskap til faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.

Undervisningen er gruppebasert og lærerstyrt, med individuell tilpasning og veiledning. Det legges også opp til samarbeidslæring gjennom gruppearbeid og prosjektarbeid. Du vil gjennom hele studiet oppleve at praktisk aktivitet blir knyttet tett sammen med teori. All undervisning ved studieprogrammet er obligatorisk. Selvstudium, studietid, selvstendig arbeid og eksamensforberedelser inngår som en del av den totale arbeidsmengden. Gjennom selvstudie lærer du å ta ansvar for egen læring, planlegge oppgaver som strekker seg over tid, i gruppe og alene. Noe selvstudium utenom ordinær timeplan må også påregnes.

Som en allsidig og profesjonell musikkteaterutøver har du mange muligheter etter studiet. Tidligere studenter jobber som profesjonelle utøvere i et bredt spekter innenfor musikkteaterfaget. Noen jobber i musikaler, andre jobber med å skape egne forestillinger, noen videreutdanner seg til pedagoger, andre går videre til masterstudier i utlandet. Veiene etter endt utdanning er mange og det er viktig for oss at du i løpet av studietiden finner din kunstneriske stemme og hva du ønsker å bruke utdannelsen til.

Studiet gir også mulighet til videre utdanning i musikkteater og andre relevante fag. Tidligere studenter har bl.a. gått videre på master i musikkteater i London, andre har gått videre for å studere jazzdans, noen har begynt på årsstudium i opera, og flere har tatt PPU (praktisk-pedagogisk utdanning).

Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger.

Gjennom studiet benyttes flere ulike eksamens- og vurderingsformer. Vurderingsformene er tilpasset læringsutbyttet i det enkelte emnet, samtidig som det etterstrebes en hensiktsmessig fordeling av ulike eksamensformer igjennom hvert semester i studiet. Vurderingsformene skal gjenspeile ønsket om å ansvarliggjøre studenten. Det legges derfor opp til flere mulige vurderingsformer som tilpasses emnets egenart og gir studentene ulike former for utfordringer både individuelt og i grupper.

Enkelte emner kan innebære obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav er krav studenten må oppfylle for å få gå opp til eksamen. Retten til å gå opp til eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Omfang og plan for arbeidskrav angis i emnebeskrivelsene. (Vurderingsuttrykket for arbeidskrav er Godkjent/Ikke godkjent).