✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Nettverksadministrator Microsoft

Er du teknisk interessert og ønsker å jobbe med avanserte datanettverk?

Utdanningen gir deg praktiske ferdigheter til å jobbe som system- eller nettverksadministrator i teknologiske miljøer, som bruker tjenester basert på Microsoft-produkter.

Grunnleggende nettverksprinsipper og spennende teknologier er noe av det du lærer i løpet av denne utdanningen. Studiet har fokus på både tradisjonelle dataromløsninger med lokal serverinfrastruktur og en skybasert plattform for å kunne møte bedrifters behov både i dag og i fremtiden. Studiet vil til enhver tid være rettet mot den nyeste plattformen som leveres av Microsoft. Faginnholdet vil i stor utstrekning være det samme som legges til grunn for en rekke sentrale sertifiseringstester innenfor Microsoftteknologi. Dette studiet setter deg i stand til å planlegge, konfigurere, implementere, søke feil og administrere nettverks- og kommunikasjonsløsninger, virtuelle infrastrukturer, nettverk med høy tilgjengelighet og beredskap.

 • Har du spørsmål eller trenger veiledning? Ring oss på: 464 40 700

Gjennom denne utdanningen vil du skaffe deg kunnskap og ferdigheter innenfor noen av markedets mest brukte teknologier. Du vil lære å installere, konfigurere og drifte servere og tjenester basert på Windows Server 2016. Du lærer også hvordan du planlegger og implementerer ulike tjenester i Office 365 som OneDrive, SharePoint, Exchange og Skype for business. Du lærer å bruke grafisk- og kommandolinjebasert verktøy. Du lærer å undersøke avanserte nettverk og planlegge og iverksette relevante endringer i konfigurasjonen.

Utdanningen tar også for seg skybaserte løsninger der du vil få inngående kunnskap om Microsofts skytjeneste, Azure. Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse.

Kunnskaper

 • kandidaten har kunnskap om begreper, prosedyrer og verktøy som anvendes i planlegging, konfigurasjon, installasjon, drift og vedlikehold av nettverk og nettverksinfrastruktur
 • kandidaten har kunnskap om virtuelle tjenere og tjenere med høy tilgjengelighet samt automasjons- og kommunikasjonsløsninger i et større nettverksmiljø
 • kandidaten har kunnskap om nettverkstjenere, tjenestetyper, gruppevare, nettverksobjekter, direktemeldinger og epostkommunikasjon, administrasjon av rettigheter og policy for rettigheter
 • kandidaten har innsikt i standarder for nettverk, infrastruktur, katalogtjenester, protokoller og rammeverk og for lisensregler og brukerrettigheter
 • kandidaten har innsikt i relevante lover og retningslinjer som gjelder for informasjonsoppbevaring og kommunikasjon
 • kandidaten har kunnskap om IT-bransjen og kjenner til hvilken rolle drift og forvaltning har
 • kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om nettverksdrift og nettverkstjenester og beste praksis knyttet til disse gjennom bruk av internettbaserte kunnskapsdatabaser, faglige fora og faglitteratur
 • kandidaten forstår nødvendigheten av at sammensatte kommunikasjonsløsninger og -infrastruktur er operative og stabile for at de skal bidra til virksomhetens drift, sikkerhet og verdiskaping, og hvordan sikkerhet og kommunikasjon i nettverk er viktig også for samfunnet

Ferdigheter

 • kandidaten kan anvende sin faglige kunnskap om nettverk og nettverkstjenester til å planlegge, konfigurere, implementere, feilsøke og administrere avanserte nettverks- og kommunikasjonsløsninger, virtuelle infrastrukturer, nettverk med høy tilgjengelighet og beredskap
 • kandidaten kan benytte grafisk- og kommandolinjebasert verktøy til å installere, konfigurere, feilsøke, virtualisere, utplassere og administrere nettverkstilgang, nettverkstjenester, nettverksobjekter og -grupper og automasjon
 • kandidaten kan bruke leverandørspesifikke og -uavhengige kunnskapsdatabaser til å finne mulige løsninger på problemstillinger som gjelder planlegging, installasjon, konfigurasjon, utplassering, feilretting, vedlikehold og administrasjon
 • kandidaten kan undersøke avanserte nettverk og planlegge og iverksette relevante endringer i konfigurasjonen
 • kandidaten kan kartlegge potensielle utfordring knyttet til integrasjon av kommunikasjonsplattformer og systemtjenester og planlegge endringer i henhold til gjeldende beste praksis

Generell kompetanse

 • kandidaten har forståelse for IT-bransjens etiske normer om brukernes behov for tilgjengelighet, sikkerhet og vern mot innsyn
 • kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning slik at installasjons- og vedlikeholdsoppgaver planlegges og gjennomføres på en måte som ivaretar hensynet til brukeres behov for tilgjengelighet, sikkerhet og personvern, og som følger anbefalte rammeverk og beste praksiser
 • kandidaten kan planlegge, installere, konfigurere, forvalte og administrere infrastruktur slik at sikkerhetspolicy for brukere og brukergrupper, og deres behov for tilgjengelighet til tjenester og vern mot innsyn ivaretas, og ivareta høye krav til tilgjengelighet og sikkerhet
 • kandidaten kan bygge relasjoner til kolleger fra eget og andre yrkesfelt både i egen organisasjon og med samarbeidspartner
 • kandidaten kan utvikle robuste rutiner for drift, vedlikehold og forvaltning av nettverks- og kommunikasjonstjenester, utvikle nettverksinfrastruktur for avanserte tjenester med høy tilgjengelighet, og legge grunnlaget for høy sikkerhet for beskyttelse av nettverkssegmenter og data

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon. Med virtuelle labber får du jobbet med studiet i praksis.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • teknisk veiledning ved behov.
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.
 • du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Utdanningen gjennomføres over 4 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • Introduksjon til Windows server og prosjektarbeid
 • Windows Server i virksomheter
 • Office 365
 • skyløsninger med Azure
 • tverrfaglig prosjekt (eksamen)

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole.

Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Usikker på om du oppfyller opptakskravene? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:

 • Windows 10
 • minimum 4GB internminne (RAM)
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Inkludert i studieavgiften får du:

 • Innføringskurs i studieteknikk på nett
 • Medlemskap i ONF
 • Eksamensavgift

I tillegg får du tilgang til programmene:

 • Microsoft programvare og operativsystem gjennom Microsoft Imagine * Office365
 • Virtuelle labber

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Der kan du velge å bestille forkurset.

Utdanningen gjør deg til en ekspert på sentrale teknologier fra Microsoft. Du vil kunne jobbe i ulike teknologiske miljøer som system- eller nettverksadministrator. Du vil også kunne jobbe som konsulent i en IT-virksomhet.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.