✕  Lukk søk
Innpass

Osteopati innpass

Dersom du har studert helsefag tidligere, kan du søke om innpass og dermed starte direkte på andreåret på Bachelor i osteopati.

Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser. Dersom det er flere søkere enn ledige studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

  • Sykepleie
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Lege
  • Årsenhet i grunnmedisin
  • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Forkurs

Dersom du får innpass på Bachelor i Osteopati må du gjennomføre et obligatorisk forkurs i osteopati. Forkurset gjennomføres over 2 uker i løpet av sommeren, mer info vil bli sendt ut i forbindelse med opptaket.

Forkurset støttes ikke av Lånekassen.

Bachelor i Osteopati

Osteopati er en profesjon basert på manuell undersøkelse og behandling. Man vektlegger at mennesket er en enhet av funksjoner, hvor samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for helse. Osteopaten jobber for å muliggjøre endringer hos pasienten gjennom manuell behandling og veiledning, for å gi mindre symptomer og en bedre hverdag.

Høyskolen Kristiania tilbyr landets eneste høyskoleutdannelse innen feltet. Ved fullført Bachelor i Osteopati og den ett-årige videreutdanningen i osteopati, oppnår du kompetansen til å utøve osteopati som medlem i Norsk Osteopat Forbund. Dette er i henhold til internasjonale standarder for utdanning av osteopater.