✕  Lukk søk
Bachelor

PR og kommunikasjon

Antallet PR-jobber vil øke i årene som kommer. Da trengs det PR-arbeidere med god teknologisk og strategisk forståelse.

PR og kommunikasjon - studenter i forelesning

Antallet PR-jobber vil øke i årene som kommer. Da trengs det faglig dyktige og samfunnsengasjerte kommunikasjonsfolk.

Antallet kommunikasjonsarbeidere øker, og den norske PR-bransjen er i stadig utvikling. De fleste store og mellomstore bedrifter, offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner har kommunikasjonsmedarbeidere. Stadig flere kommunikasjonsfolk sitter også i toppledelsen for ulike organisasjoner i privat og offentlig sektor.

Høyskolen Kristiania tilbyr det mest komplette bachelorstudiet i PR, som gir deg metodekunnskaper, praktisk erfaring og faglig innsikt. Det gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet. Bachelor i PR og kommunikasjon er et spennende og levende studium for deg som er opptatt av mennesker, kommunikasjon og det som skjer i samfunnet.

Dette studiet krever mye, men gir desto mer igjen for den samfunnsinteresserte studenten.

Underveis i studiet får du en innføring i ulike journalistiske verktøy og vil blant annet skrive intervjuer, reportasjer, referat, notiser og kommentarer. Du får kunnskap om det norske medielandskapet, måten mediene fungerer på, måten journalister jobber på, og grunnen til at journalister og redaktører prioriterer som de gjør.

Videre vil du lære å skrive pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg som får fram din sak på best mulig vis. Intervjutrening inngår også i den praktiske delen av studiet, og du vil få trening i argumentasjon, debatteknikk og formidling.

Politikk og PR

Du vil også bli kjent med det norske politiske systemet og forstå hvordan politiske beslutninger tas, og hva slags påvirkningsmuligheter som finnes i politiske prosesser. Slik lærer du å se prosessene bak det offentlige spillet og får de ferdighetene du trenger for å kunne jobbe med dem.

Undervisningen bygger på den nyeste forskningsbaserte kunnskapen om kommunikasjon og blir ledet av forelesere med lang erfaring fra praktisk kommunikasjonsarbeid. Koblingen mellom teori og praksis er tydelig gjennom hele studiet. Flere av foreleserne jobber med kunder og prosjekter ved siden av undervisningen og tar med seg kunnskapen inn i klasserommet.

Praksis, utveksling eller spesialisering

I ditt andre studieår får du mulighet for praksisopphold hos en arbeidsgiver, utveksling eller spesialisering i et valgfritt markedsfaglig emne.

Beliggenheten vår midt i Oslo sentrum gjør kontakten med næringslivet enkel, og vi inviterer hele tiden inn gjesteforelesere som presenterer ferske eksempler. Ved å løse oppgaver for eksterne oppdragsgivere som en del av undervisningen får du best mulig erfaring med å lage kampanjer i praksis.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

 

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Med en Bachelor i PR og kommunikasjon kan du jobbe som både kommunikasjons- og informasjonsrådgiver i privat og offentlig sektor.

Det finnes mange muligheter hos forskjellige kommunikasjonshus og mer spesialiserte byråer som driver med medie- og myndighetskontakt, informasjon og krisehåndtering. Du kan også jobbe med strategisk PR tilknyttet nasjonale partiorgan, for politiske parti, i organisasjoner eller i internasjonalt samarbeid. En annen mulighet er å jobbe som rådgiver i et kommunikasjonsbyrå.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier både i inn- og utland.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Strategi-og-PR-student-Kjersti-Solberg-Brandtzaeg

  Møt studenten

  - Jeg liker spesielt godt hvordan vi får prøve teorien i praksis og utfordret kreativitet og tankesett på mange ulike vis, forteller Kjersti Solberg Brandtzæg.

  Les mer
 • ketil-top

  Møt faglig studieleder

  – PR er et framtidsyrke. Antallet PR-jobber vil fortsette å øke i årene som kommer, sier høyskolelektor og faglig studieleder Ketil Raknes.

  Les mer
 • Strategi-og-PR-bransjen-Hans-Geelmuyden

  Møt bransjen

  Hans Geelmuyden forteller hva Geelmuyden Kiese ser etter når de ansetter, og muligheter er etter fullført studium i PR og kommunikasjon.

  Les mer
 • Strategi-og-PR-bransjen-Magnus-Stromnes-Boe

  Møt bransjen

  – Kombinasjonen av forretningsforståelse, teknologiforståelse og people skills er det jeg ser etter, sier Magnus Strømnes Bøe i RED Performance.

  Les mer