✕  Lukk søk
Master

Praktisk lederskap

Master i praktisk lederskap er et utradisjonelt, nyskapende, utfordrende og krevende program fra Høyskolen Kristiania, med samarbeidspartnere som EDHEC Business School og lederutviklingsmiljøet Timbr. Godt lederskap er viktigere enn noen gang gitt globale og lokale utfordringer innen samfunn, næringsliv og offentlig sektor.

Høyskolen Kristiania introduserer nå en helt ny erfaringsbasert mastergrad i praktisk lederskap. Gjennom studiet vil du utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for å ta lederskap i denne krevende og uforutsigbare hverdagen. Studiet er oppdatert for et arbeids- og organisasjonsliv i hurtig endring. Herunder utviklingen innen teknologi, økonomi og klima som setter dagens premisser, og hvordan du kan utvikle ditt lederskap i dette krevende terrenget.

Forskere med næringslivserfaring

Master i praktisk lederskap kombinerer forskningsbasert lederutvikling med personlig utvikling. Du vil møte en kunnskapsrik fagstab med lang erfaring fra undervisning og meritterende forskning. Alle fagpersoner har selv ledererfaring fra næringslivet fra både nasjonale og internasjonale virksomheter.

Utviklet med EDHEC og Timbr

Denne mastergraden er en videreutdanning og er tilpasset deg som er i arbeidslivet. Master i praktisk lederskap tilbys på deltid over 3 år. Undervisningen er samlingsbasert. Undervisningssamlingene er utviklet i samarbeid med lederutviklingsmiljøer ved EDHEC Business School og Timbr.

Masterstudiet passer for deg som har noen års ledererfaring og som ønsker å utvikle din lederrolle. Du vil på masterstudiet jobbe sammen med andre ledere og fagpersoner med å utvikle egen faglig og personlig ledelsespraksis.

På dette masterstudiet vil du møte og få arbeide med likesinnede ledere. Dette vil gi deg mulighet for god erfaringsutveksling og anledning for å bygge et solid og verdifullt nettverk. For å kunne søke opptak til mastergraden kreves det 2 års ledererfaring på mellomnivåer fra private, offentlige eller frivillige organisasjoner.

Modulbasert mastergrad

På Master i praktisk lederskap kan du velge mellom å søke deg til 3 års mastergrad på deltid av 90 studiepoeng, eller ved å velge en og en mastermodul av 30 studiepoeng. Mastermodulene du kan velge mellom er:

Møt våre forelesere og professorer

Master i praktisk lederskap er et utviklingsorientert program hvor du vil få det siste innen faglig og teoretisk påfyll fra forskere. Du vil, sammen med andre ledere og lederutviklere, jobbe med din egen utvikling og evne til å ta ansvar og utøve ledelse.

Masteren bygger på 13 år med læringseksperimenter, og vil gi deg kunnskap og ferdigheter til å blant annet lede mennesker, gjennomføre avanserte ledelsesoppgaver, prosesser og prosjekter. Samtidig vil du takle krevende organisatoriske utfordringer og komplekse rammebetingelser.

Ledere må balansere stabilitet med endring, kortsiktighet med langsiktighet, og organisasjonsbygging med strategiske nysatsinger. Dette er rammebetingelser for ledelsesutøvelse. Det er derfor ikke nok å gå på autopilot eller stole på medfødte evner. Ledelse er livslang læring og hardt arbeid. Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, brutal ærlighet med seg selv, vilje til å jobbe med egne mønstre over tid, og evne til å ta inn ny kunnskap.

Sammen med EDHEC Business School, har vi utviklet et faglig opplegg som foregår som en femdagers samling i Paris. EDHEC Business School er en utradisjonell og entreprenørfokusert handelshøyskole med hovedsete i Lille og avdelinger i London, Paris, Nice og Singapore. De ble i 2017 rangert som den 16. beste europeiske handelshøyskolen, og som nummer 25 på den globale listen over skreddersydde programmer av Financial Times.

Under samlingen i Paris vil gruppen også dra på en «Innovation Bus tour», for å besøke bedrifter og start-ups i Paris.

Timbr vil gjennomføre en femdagers samling utenfor høyskolen. Timbr trener ledere til å stå i motgang, håndtere risiko, bygge tillit og bygge kultur. De jobber også med å styrke den enkeltes kvaliteter og gjøre ledere rustet til å stå i lederskapet på en god måte. I løpet av lederutviklingsprogrammet med Timbr vil du jobbe med sentrale temaer i mastergraden, som strategi, gruppedynamikk, makt, identitet, relasjoner og kommunikasjon. I forkant av samlingen vil ditt personlige utviklingsbehov bli kartlagt.

 

Trykk på modellen for å åpne i ny fane.

Samlinger

Vår mastergrad i praktisk lederskap har en pedagogisk modell som legger vekt på tett dialog, interaksjon og hyppige undervisningssamlinger.

Masterstudiet er et samlingsbasert deltidsstudium på 90 studiepoeng, tilrettelagt for å kombineres med jobb. Mastergraden er sammensatt av tre moduler på 30 studiepoeng. 1. året består av 8 samlinger, mens 2. året består av 7 samlinger. I 3. modul skal du skrive en masteroppgave og det vil være færre samlinger, men det vil være faglig veiledning i arbeidet med oppgaven. (*Med forbehold om endringer).

Master i praktisk lederskap er en samlingsbasert master, med opphold i utlandet og hos andre anerkjente og erfarne institusjoner. Studiet er samlingsbasert med undervisning tre til fem dager per samling. I tillegg til at det er samlinger i Oslo, er det også samlinger hos våre samarbeidspartnere EDHEC Business School i Paris og Timbr.

Samlingstidpunkter

 • Samling 1 – torsdag 12. – lørdag 14. september
 • Samling 2 (utflukt til Timbr Ringebu) – tirsdag 8. – lørdag 12. okt
 • Samling 3 – onsdag 20. – lørdag 23. nov
 • Samling 4 (utflukt til London) – onsdag 15. – fredag 17. jan
 • Samling 5 – torsdag 13. – lørdag 15. feb
 • Samling 6 – onsdag 18. – lørdag 21. mar
 • Samling 7 – onsdag 15. – lørdag 18. apr
 • Samling 8 – torsdag 7. – lørdag 9. mai

Med forbehold om endringer.

Undervisningsopplegg

Masteren har et stort fokus på praktisk gjennomføring. Du skal jobbe med og levere materiale som tar for seg organisasjonens utvikling, egen ledelsesutøvelse, caser i virksomheten du jobber i og problemstillinger du opplever som relevant.

Mye av tiden fylles med initiert materiale. Det er mindre undervisning, mer prosess, mer workshops og leadership-labs. Dette vil gi deg mulighet til å jobbe med å utvikle din egen ledelsespraksis.

Kostnader i forbindelse med samlinger og reiser

Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg til ordinær studieavgift.

Bachelorgrad eller tilsvarende av minimum 3 års omfang.

Minimum 3 års yrkespraksis, hvorav minst 2 av disse skal være i lederfunksjoner som innebærer resultat og/ eller personalansvar:

 • Yrkespraksis må være fulltidsjobb etter fullført utdanning
 • Eksempel på stillinger: prosjektleder, teamleder, prosessleder eller andre spesialistlederfunksjoner
 • Høyskolen Kristiania kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningene nevnt over.

Du bør i tillegg laste opp et motivasjonsbrev. I motivasjonsbrevet bør du redegjøre for din motivasjon for å søke studiet samt begrunne hvorfor du mener du har teoretiske og praktiske forutsetninger for å gjennomføre studiet.

Du vil etter endt utdanning være kvalifisert for et bredt spekter av lederjobber innen privat-, offentlig- og frivillig sektor.

Aktuelle arbeidsområder er lederfunksjoner på nye nivåer eller andre områder enn det kandidaten tidligere hadde. Dette kan innebære nye arbeidsoppgaver, men også konsulentarbeid, rådgivning eller i støttefunksjoner.

Studiet har en praktisk orientering og er ikke relevant for videre studier.