Årsstudier

Prosjektledelse

Prosjektlederutdanningen passer for deg som liker å lede andre, er selvdreven og god til å strukturere.

Prosjektledelse

Stadig flere oppgaver løses som prosjekter, og erfaring innen planlegging og ledelse av prosjekter er stadig mer etterspurt i arbeidslivet.

En betydelig andel av vårt lands verdiskapning finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Prosjektarbeid er på flere måter annerledes enn andre arbeidsmåter og kan brukes for både produkter og tjenester. Arbeidsformen brukes på alt fra små til svært store oppgaver – fra organisatoriske endringer via medie- og kommunikasjonsaktiviteter til bygging av hus og infrastruktur.

Alle prosjekter har fellestrekk, men det kan være bransjeulikheter i hvordan oppgaven løses.

Praktisk prosjektledelse

På dette studiet vil du lære metoder og teknikker som kan anvendes på alle prosjekter og du vil få innsikt i særtrekk ved prosjekter i ulike bransjer. Utdanningen passer både som tilleggsutdanning for deg som allerede har studert på fag- eller høyskolenivå, og som en selvstendig utdanning.

Studentarbeider

Du lærer hvordan du best skal starte, gjennomføre, avslutte og overlevere et prosjekt. Utdanningen vil gi deg kunnskap om ledelse av kreative prosesser og team, strategi, endringsledelse, innovasjon, trender, møteledelse, etikk, kulturforståelse og forhandlinger. I tillegg får du god innsikt i fag som markedsanalyse, markedsføring, forretningsutvikling og entreprenørskap.

Etter fullført studium vil du ha en grunnleggende forståelse og kan anvende sentrale temaer innen prosjektledelse. Du vil også få inngående kunnskap om prosjektplanlegging i tillegg til prosjektorganisering med aktører og ansvarsforhold samt prosjektstyring med ulike metoder, på ulike nivåer og med ulik oppfølging.

Gjennomgående i dette studiet vektlegges utvikling og styring av prosjekter, samt ledelse av andre prosjektdeltakere. Lederrollen og bevissthet om egne lederegenskaper og -ferdigheter samt utvikling av disse er bærebjelker i studiet.

I studieperioden kan du se fram til engasjerte og dyktige forelesere som også praktiserer som prosjektledere i ulike bransjer. Du vil få muligheter til å jobbe med reelle kundeoppdrag og egne prosjektideer. Du vil også samarbeide tverrfaglig med andre studieretninger på Høyskolen Kristiania og skaffe deg praktisk erfaring gjennom ulike caseoppgaver.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Temaet er ment å gi deg som student en grunnleggende forståelse om sentrale temaer og problemstillinger innen prosjektledelse. Herunder vil du finne karakteristiske trekk ved prosjekter, fallgruver i prosjektarbeidet, daglig prosjektarbeid samt prosjektets mål og -rammebetingelser. Som student vil du få inngående kunnskap om prosjektplanlegging, da i særdeleshet

milepælplanlegging, i tillegg til prosjektorganisering med aktører og ansvarsforhold samt prosjektstyring med ulike metoder, -på ulike nivåer og med oppfølging.

Fokuset ligger på styring, struktur og kontroll av prosjekter.

Hvordan kan du lede seg selv og andre andre til best mulig resultater? Det reflekteres over egen lederstil, og du lærer hvordan du best kan sette sammen velfungerende arbeidsteam.

Foruten endringskompetanse, kulturforståelse, etikk, konflikthåndtering, kommunikasjonsplanlegging og rapportering får du som student god kjennskap til hvordan du kan fasilitere kreative prosesser i forbindelse med ide- og kommunikasjonsutvikling.

Fokuset i dette temaet ligger på ledelse, forståelse og respekt for prosesser og menneskene som driver prosessene.

Sammen skal vi forberede oss godt til arbeidslivet gjennom praktiske øvelser og trening slik at alle dere som er studenter forstår og evner å operere og lykkes i reelle prosjekter. Møteledelse, forhandlinger og presentasjonsteknikker er fokusområder i konsulenttreningen.

I studieperioden kan du se frem til å få reelle kundeoppdrag, samarbeide tverrfaglig med andre studieretninger på Høyskolen Kristiania og skaffe deg relevant praktisk erfaring gjennom ulike caseoppgaver.

Du vil gjøre deg kjent med og lære å bruke ulike analyseverktøy på mikro- og makronivå for å danne et best mulig grunnlag for å ta vellykkede strategiske avgjørelser. Innovasjon og entreprenørskap er en naturlig del av mange prosjektlederes hverdag og blir derfor også grundig belyst og behandlet.

Fokuset i temaet forretningsforståelse er strategi, trender samt situasjons- og helhetsforståelse.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:

 • Fagbrev/ svennebrev
 • Fullført 3-årig videregående skole (du kan ha inntil to ubeståtte fag fra VGS)
 • Realkompetanse for fagskole

Les mer om opptakskravene

Etter ett år med prosjektledelse vil du få en unik yrkes- og bransjerettet kompetanse og vil kunne jobbe som prosjektleder innen en rekke bransjer. Å kunne utvikle og lede prosjekter er en etterspurt kvalitet som ofte kombineres med annen utdanning eller praktisk erfaring.

Dette er et 1- årig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

 • SynnoveRoald

  Møt studielederen

  Synnøve har jobbet i konsulentbransjen i mange år og kombinert undervisning med oppdrag i prosjektledelse for mange ulike bransjer.

  Les mer
 • Kathinka Wang

  Møt studenten

  Fra før hadde Kathinka Wang en bachelor i medievitenskap, men følte seg ikke helt klar for å kaste seg ut på jobbmarkedet. – Prosjektledelse er fint som en forlengelse av min utdanning, sier hun.

  Les mer