✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Regnskapsmedarbeider

Liker du å holde orden og arbeide med tall? Da kan dette være studiet for deg!

Enhver virksomhet har behov for å holde orden i eget regnskap og egen økonomi. Denne utdanningen gir deg nødvendig kunnskap om sentrale regnskapsprinsipper og praktiske ferdigheter til å ta deg av årsregnskap, lønnsoppgjør og analyser.

Det overordnede målet for utdanningen er å utdanne praktisk orienterte medarbeidere som kan delta i arbeid med økonomisk planlegging og oppfølging, samt stå for og gjennomføre regnskapsrutiner i en bedrift eller offentlig institusjon. Du utvikler nøyaktighet og pålitelighet. Du får teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke regnskaps-, ordre-, faktura- og lønnssystemer.

Utdanningstilbudet er praktisk orientert med blant annet opplæring i et IT-basert regnskapssystem.

Når du har lært ett regnskapssystem, er det enkelt å bruke andre systemer.

 • Har du spørsmål eller trenger veiledning? Ring oss på: 464 40 700

Gjennom utdanningen får du kunnskap og ferdigheter til å forstå grunnleggende regnskapsprinsipper, slik at du kan utføre oppgaver som praktisk regnskapsføring, årsoppgjør, regnskap og analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet. Du vil også lære å bruke regneark samt et av markedets ledende regnskapssystemer – Visma Mamut. Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse

Kunnskaper

 • kandidaten har kunnskap om regnskapsprinsipper, årsoppgjør, praktisk regnskapsføring og verktøy som anvendes innenfor regnskap
 • kandidaten har innsikt i lover og regler for regnskapsføring, ulike regnskapstyper, årsoppgjør, ulike former for foretak, krav til orden og nøyaktighet og god regnskapsskikk
 • kandidaten har kunnskap om regnskapsbransjen, kjennskap til yrket som regnskapsmedarbeider
 • kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om lover, regler, standarder og it-programmer som har betydning for arbeid med regnskap og årsoppgjør
 • kandidaten forstår viktigheten regnskapsføring har som støtte for verdiskaping og utligning av skatter og avgifter

Ferdigheter

 • kandidaten kan anvende sin faglige kunnskap til å føre regnskap, gjennomføre årsoppgjør og utføre analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet
 • kandidaten kan anvende regneark og regnskapsprogram for regnskapsføring, økonomiske analyser, årsoppgjør og presentasjon av regnskapsdata
 • kandidaten kan bruke internett og oppslagsverk til å finne informasjon om lover og regler for å løse problemstillinger knyttet til regnskap
 • kandidaten kan kartlegge eget arbeid med regnskap og identifisere faglige problemstillinger og behov for å ta i bruk gode løsninger i regnskapsarbeidet

Generell kompetanse

 • kandidaten har forståelse for etiske prinsipper knyttet til korrekt regnskapsførsel og konfidensialitet i regnskapsarbeidet
 • kandidaten har utviklet nøyaktighet og pålitelighet i eget arbeid med regnskap
 • kandidaten kan bistå kolleger, bedriftseiere, eksterne forbindelser og myndigheter ved utføring av regnskapsarbeid og håndtering av regnskapsrapporter og informasjon
 • kandidaten kan bygge relasjoner med regnskapsmedarbeidere og andre kolleger, samt virksomhetens kunder, andre eksterne forbindelser og myndigheter
 • kandidaten kan utvikle og levere rapporter og presentasjoner knyttet til regnskapet

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen.
 • teknisk veiledning ved behov.
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon.
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett.

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • grunnleggende regnskapsprinsipper
 • årsoppgjør
 • praktisk regnskapsføring med Visma Mamut økonomiprogram
 • repetisjon
 • eksamen

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse.

Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Usikker på om du oppfyller opptakskravet?  Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:

 • Windows 10
 • minimum 4GB internminne (RAM)
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Der kan du velge å bestille forkurset.

Etter endt utdanning vil du ha kompetanse som kvalifiserer deg for en rekke jobber innen regnskap og økonomi, uavhengig av sektor, bransje og størrelse på virksomheten. Mange får jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.