✕  Lukk søk
Bachelor

Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Vårt gode samarbeid med næringen gir deg direkte erfaring med reiselivsbransjen.

Har du lyst til å jobbe innen reiselivsledelse og utvikle ekstraordinære turistopplevelser – enten i Norge eller internasjonalt? Da er Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling det rette for deg.

Reiseliv er verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme er den delen av bransjen som nå ser den sterkeste veksten. Antallet reisende til og i Norge har vært rekordstort de siste årene. Behovet for bransjekompetanse innen utvikling av kvalitetsopplevelser og bærekraftig reiselivsledelse med høyt servicenivå er derfor sterkt.

Du vil lære å lede en opplevelsesorientert reiselivsvirksomhet og utvikle reiselivsopplevelser basert på inngående markedsforståelse. I tillegg vil du lære om regulering av tilgangen til vår verdifulle natur og kulturarv, slik at vi også ivaretar våre natur- og kulturverdier på en bærekraftig måte. Dette lærer studentene også ved å dra på egenorganisert studietur til Kina, India eller annen selvvalgt internasjonal destinasjon. Du får også mulighet til å gjennomføre internasjonal praksis i Europa i fjerde semester.

Vi legger mer vekt på service- og markedsorientering enn andre reiselivsstudier, og du vil få verdifull innsikt i hvordan du kan tilby konkurransedyktige produkter, destinasjoner og opplevelser både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg får du innsikt i målrettet digital markedskommunikasjon, som er spesielt framtredende i reiselivsbransjen.

Med kunnskap fra fagfelt som forbrukeratferd, markedsundersøkelser og sosiologi vil du kunne nå frem til morgendagens reisende med attraktive reiselivsprodukter. Du vil lære å henvende deg til tradisjonelle markeder i Europa og USA, og samtidig hvordan du når frem til spennende nyere markeder i Asia og Latin-Amerika.

Ved hjelp av teori fra fagfeltene sosialantropologi, sosiologi og kommunikasjon lærer du dessuten å planlegge – og legge til rette for – et reiselivstilbud basert på kulturelle forskjeller og ulike typer reisende.

Du vil utvikle verdifull innsikt i hvordan bedre organisering og bærekraftig drift kan gi bedre opplevelser for turisten og lokalbefolkningen, og samtidig bedre lønnsomhet for både bedrift og destinasjon.

Tett på reiselivsnæringen

Høyskolen Kristiania har flere års erfaring med reiselivsstudier og har en meget kompetent stab av forelesere som virkelig gir av seg selv. Inspirerende gjesteforelesere fra næringslivet kommer også ofte innom og bidrar blant annet til å gi kunnskap om de trendene som vil prege reiselivsbransjen fremover.

Ekskursjoner og utprøving av reiselivsprodukter

Sist, men ikke minst, innebærer vårt gode samarbeid med aktører i næringen at du får direkte erfaring med bransjen via ekskursjoner med foredrag, omvisning og utprøving av ulike opplevelsesprodukter.

Etter fullført Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling er du klar for en karriere i en av de mest spennende vekstnæringene i verden.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Etter fullført Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling er du klar for en karriere i en av de mest spennende vekstnæringene i verden.

Studiet gir deg en praktisk tilnærming til reiselivsledelse samtidig som du får inngående innsikt i hvordan reiseopplevelser utvikles, iscenesettes og oppleves i tråd med dagens og morgendagens etterspørsel.

Studiet kvalifiserer deg til spennende jobbmuligheter hos blant annet turoperatører, aktivitets- og opplevelsesselskaper, event- og destinasjonsselskaper. Fly- og transportbedrifter og reisebyråer vil være sentrale arbeidsgivere, og ikke minst hotell- og overnattingsbransjen. Du vil finne jobber i det offentlige plan- og utviklingsapparatet. I tillegg vil du være kvalifisert til å utvikle ditt eget opplevelsesprodukt og lede din egen bedrift.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Møt faglig studieleder

  – Bachelor i reiselivsledelse og opplevelesesutvikling skiller seg fra andre reiselivsstudier ved å være svært markeds- og kundeorientert.

  Les mer
 • Reiselivsledelse - Christina Hokland foran Taj Mahal

  Møt en student

  På reiselivsstudiet lærer vi om nesten alt du kan tenke deg innenfor reiseliv, og mye mer, forteller studenten Christina Annabel Hokland.

  Les mer
 • Møt en tidligere student

  Sara skrev bacheloroppgave om reiselivet på Svalbard – nå har hun flyttet dit og fått seg en spennende jobb!

  Les mer