Fagskole

Reklame og merkekommunikasjon

Å vite hvem du skal snakke til, hva du skal si og hvordan du skal si det, er en ettertraktet egenskap.

Reklame er samlebegrepet for alt du ser som ønsker å påvirke deg på en eller annen måte. Om det er en morsom plakat ved et busstopp, en hysterisk YouTube-film eller VG-lista – alt er der for at du skal gjøre noe eller tenke noe spesielt om noe eller noen.

Reklame er også en av de mest spennende og varierte jobbene du kan ha, i en bransje som hele tiden forandrer seg og ligger i forkant av utviklingen.

Reklame og merkekommunikasjon er et toårig fagskolestudium som gir deg det du trenger for å få deg en jobb i denne bransjen. Studiets pedagogiske syn er at du skal erfare mens du lærer, og gjennom workshoper, byråbesøk og prosjekter for små og store virksomheter får du muligheten til å vise hva du kan.

Fagskolestudiet Reklame og merkekommunikasjon

Studentarbeider

Studiet er bygd opp rundt fagene art direction, tekstforfatting og kommunikasjonsstrategi, og hvordan de spiller sammen for å lage kreativ reklame og merkekommunikasjon. Som student vil du lære om og erfare alle disse rollene, samt at du kan spesialisere deg i løpet av det andre studieåret.

Underveis i studiet vil du jobbe i ulike team med dine medstudenter og tverrfaglig med studenter fra andre linjer på ulike prosjekter. Slik lærer du å arbeide i kreative prosesser og forstå de ulike rollene. Du må være forberedt på tidvis stort studiepress i forbindelse med prosjekter for reelle kunder som kan vare flere uker.

Kontakt med bransje og næringsliv

Studiet er skapt og undervises i av fagpersoner med lang erfaring fra reklame- og kommunikasjonsbransjen. Gjesteforelesere og oppdragsgivere bringer bransjen inn i klasserommet og gir deg mulighet til å knytte nettverk til potensielle arbeidsgivere allerede i studietiden.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Studentene får en innføring i sentrale begreper i reklamefaget, samt en introduksjon i relevante designverktøy. De får også undervisning i fagspesifikke kreative metoder og teknikker for idéskaping.

Emnet tar spesifikt for seg digitale reklamekanaler, herunder sosiale medier.

Emnet skal gi et grunnlag for å opparbeide en verktøykasse egnet til oppstart av oppgaver i kreative fag.
Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i forhold til den kreative designprosessen.
Studentene vil kunne se sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng.
I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal emnet gi studenten innføring i grunnleggende analoge visualiseringsverktøy.
Emnet skal oppmuntre til tverrfaglig samarbeide, da studentene tilegner seg felles kompetanse på tvers av studieretning.

Byråkonkurranse, hvor 1. og 2. klasse reklamesamarbeider og konkurrerer på reelle oppgaver gitt av et reklamebyrå.

Emnet er todelt og gir studenten en god innføring i sentrale begreper, bade strategisk og kreativt, knyttet til arbeid med film og lyd.

Eksterne ressurser vil gi innholdet en viktig tilleggsdimensjon og spisset fagkompetanse.

Emnet skal gi et grunnlag og en praktisk verktøykasse som studenten kan bruke ved oppstart, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekter.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i alle prosjekter hvor de er deltakere eller ledere.

Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Studentene får en innføring i interaksjonsdesign og brukervennlighet i digitale medier med relevans for reklamefaget.

Emnet er en utdypning/påbygning emne 3, Digitale og sosiale medier.

Studentene jobber redaksjonelt med produksjon av en konkret trykksak i samarbeid med Foto og Illustrasjon.

Emnet har et helhetlig perspektiv på strategi og virkemidler. Målet er å utvide studentens forståelse av det kreative kommunikasjonsarbeidet, og gi en dypere sammenhengskompetanse i faget.

Emnet tar for seg utviklingen innen digitale medier og –plattformer, som gir en tettere brukerstyring av kommersielle budskap.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for hva kommunikasjon betyr i møte mellom mennesker, og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør.

Studenten skal få et bevisst forhold til kommunikasjonsprosesser i praksis, og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom ulike aktører.

Studenten skal få forståelse for hvordan man kan tolke et budskap. Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal studenten få en innføring i metoder og modeller som kan anvendes i praktisk arbeid.

Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper om:
Kommunikasjonsstrategiske metoder og teknikker for flermediale reklamekampanjer
Art direction og tekstforfatting i kampanjesammenheng og for ulike medier (analoge og digitale)
Kreative prosesser i forbindelse med reklamekampanjer
Verktøy for produksjon av løsninger for både analoge og digitale medier
Prosjektledelse i forbindelse med reklamekampanjer
Hvordan jobbe med en konkret brief gitt av et reklamebyrå

I emnet skal studentene ta i bruk sin ervervede kunnskap og kompetanse for å løse komplekse utfordringer knyttet til kommunikasjon.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for profesjonalitet.
Studenten skal få et bevist forhold til hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer teoretisk og praktisk.
Studenten skal få forståelse for hvordan en kreativ tilnærming til kundens produkt/budskap, kan implementeres på kundens premisser.
Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Praksis hos et relatert byrå eller bedrift. Praksisen vil ha en varighet på 6 uker, med mulighet for individuell tilpassing så lenge det faglige og formelle med hensyn til skolen er ivaretatt.

Skolen er behjelpelig til å finne praksisplasser til studentene på utdanningen, men studentene oppfordres til å finne sine egne praksisplasser, og som skolen da eventuelt må godkjenne utfra faglige kriterier.

Den Store Saken har alltid en reell oppdragsgiver av humanitær eller samfunnsnyttig art med et komplekst behov. Tidligere oppdragsgivere har blant annet vært Leger Uten Grenser, Røde Kors, Frivillighet Norge og SkiVM 2011.

Prosjektet har faglige forventninger på et semi-profesjonelt nivå og setter krav til at studentene tar i bruk alt de har lært for å skape kreative kommunikasjonskonsepter med konkret og gjennomførbar nytteverdi for oppdragsgiver.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:

 • Fagbrev/ svennebrev
 • Fullført 3-årig videregående skole (du kan ha inntil to ubeståtte fag fra VGS)
 • Realkompetanse for fagskole

Les mer om opptakskravene

I tillegg til pensumlitteraturen, må man regne med noen ekstra kostnader knyttet til enkelte temaoppgaver, presentasjoner og mappeleveringer. Et eksempel er Tema 8 der du skal lage et magasin og hvor det vil være utgifter i forbindelse med å få det trykket. Programvaren som brukes er tilgjengelig på alle skolens datamaskiner i og utenfor undervisning.

Etter endt utdanning har du lært å planlegge og gjennomføre reklameoppdrag av teknisk og innholdsmessig høy kvalitet. Porteføljen du har opparbeidet deg etter to år, gir et godt utgangspunkt for å søke jobb i et reklame- eller kommunikasjonsbyrå, og du vil også kunne jobbe i et mediehus eller en markedsavdeling.

Du kan også velge å gå videre med en bachelorgrad i England, Italia eller Australia, eller søke om opptak til andre året på Bachelor i kreativ markedskommunikasjon dersom vi har ledig studieplass.

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link. Følgende studiesteder i utlandet tilbys dette studiet:

Australia

 • Curtin University
 • Deakin University
 • Griffith University

England

 • Southampton Solent University

Italia

 • Nouva Accademia Di Bella Arti (NABA)

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Dette er et 2- årig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

 • Marte_Thea_reklame2

  Reklamestudenter med store drømmer

  Thea og Marte er sikre på at reklame og merkekommunikasjon er veien å gå for å nå sine mål!

  Les mer
 • Aranya Rusli

  Møt studielederen

  – Møt noen av bransjens beste utøvere og få lov til å bryne deg på reelle reklameoppdrag gitt av byråer.

  Les mer