✕  Lukk søk
Bachelor

Tekst og skribent

Et tverrfaglig studieprogram som gir deg en unik bredde i skrivearbeidet ditt.

Forskjellige former og kanaler for tekst er overalt rundt oss i dagens globaliserte samfunn. Tekst må kommunisere til en tenkt mottaker, og du som skribent må kunne gjennomføre og lede idé- og kommunikative strategiprosesser. Det er derfor i stor grad behov for mennesker som har bredde i sin skriveerfaring.

Det er viktig å forstå den konstante endringsprosessen i sitt fagfelt, og å ha analytisk og kritisk kompetanse til å utvikle og fullføre tekstarbeider.

Bachelorprogrammet omfatter markedskommunikasjon, redaksjonell kommunikasjon og kunstorienterte tekster. Disse fagområdene strekker seg fra markedskommunikasjon og reklame, via redaksjonelle plattformer innen fjernsyn, radio, digitale og trykte publikasjoner. Det gjelder også mer kunstorienterte uttrykksmåter innen musikk, film, teater og skjønnlitterær fortelling.

Du utfordres til å skrive og publisere stoffet ditt fra første dag, og presentere tekstene i ulike sammenhenger, for forskjellige miljøer og på ukonvensjonelle måter. Du samarbeider med andre studenter på høyskolen, også i tverrfaglige grupper.

Undervisningen består blant annet av forelesning, seminarundervisning, skriveverksted og veiledning. En betydelig del av studentenes arbeidstid benyttes til individuelt arbeid og forberedelser.

Studentene jobber i grupper med gruppeprosjekter innen redaksjonell kommunikasjon, markedskommunikasjon og kunstorienterte tekster og med hverandreveiledning. Øvelse i forskjellige former for publisering er i fokus. Studentene presenterer sine arbeider individuelt og i grupper for medstudenter og, der det er relevant, for eksternt publikum og/eller eksterne oppdragsgivere. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeidet. Det legges opp til tverrfaglige prosjekter.

Høyskolen gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere. Du knytter kontakter med framtidige samarbeidspartnere innenfor kunst, kommunikasjon og teknologi.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I utdanningens sjette semester skal du ut i praksis – ut i full jobb i en medie- eller kommunikasjonsbedrift.

I praksisperioden jobber du med konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Perioden gir deg praktisk erfaring med mediefaglig arbeid og mulighet til å opparbeide seg et kontaktnett innenfor bransjen.

Tidligere har studenter hatt praksis i reklamebyråer, produksjonsselskaper innen TV, film og radio og forlag. Eksempler på noen av praksisstedene er Anti, NRK, Cappelen Damm, Flamme forlag, Teddy-TV, Vixen, JCP Ignite, Humornieu, Spark, Pocket, Sagveien Resort, Saatchi & Saatchi, Frekvens, Aftenposten, Både Og, Anorak, Bokklubben, Spartacus, Monster og diverse lokalaviser.

Ta kontakt med faglig studieleder for å få mer informasjon om utveksling.

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve. Se opptaksprøven og vurderingskriteriene for opptak her.

Det du lærer på bachelorprogrammet Tekst og skribent har høy relevans i dagens arbeidsmarked. Vårt mål er å utdanne utøvende kommunikatører og multiskribenter, som kan skrive og publisere, og som har oppdragskommunikasjon sentralt. Karrierevalgene er mange, og du kan blant annet velge å bli forfatter, journalist, eller jobbe med reklame som tekstforfatter.

Etter fullført bachelorgrad er det mulig å fortsette på en masterutdanning i Norge eller i utlandet.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Møt en student

  – Etter første året satt jeg igjen med en mestringsfølelse for skrivekunsten som jeg aldri har hatt før, sier Caroline Macri.

  Les mer
 • Linn Skoglund, faglig studieleder ved Bachelor i tekst og skribent

  Møt faglig studieleder

  – Vi er veldig opptatt av at den teorien vi bruker skal omsettes til praksis. Møt faglig studieleder på Bachelor i tekst og skribent, Linn Skoglund.

  Les mer
 • Tekst og skribent- tidligere student- marit.valeur

  Møt bransjen

  Her kan du lese om tre tidligere tekst og skribent-studenter som gikk tre ulike veier i tre ulike bransjer; forfatter-, TV- og reklamebransjen.

  Les mer
 • Markus-Neby–Tidligere-student-Tekst-og-skribent

  Møt en tidligere student

  – Stillingen min er reporter i radioprogrammet P3morgen, hvor jeg har ansvar for å bidra med minst ett innslag til hver sending, sier Markus Neby.

  Les mer