✕  Lukk søk
Videreutdanning

Triggerpunkter og intramuskulær stimulering

Bachelor i Akupunktur

Denne videreutdanningen er svært relevant for at du som akupunktør skal kunne møte markedets behov for behandling av muskel-skjelettlidelser.

Samlet sett er muskel- og skjelettsykdommer den diagnosegruppen som plager flest og koster mest. Med denne videreutdanningen vil du kunne videreutvikle din kompetanse i triggerpunktbehandling, nevrologi, sykdomslære og standard behandling, råd og veiledning inkludert øvelser.

Hoveddelen av studiet er i IMS behandling (Gunns metode), både teori og praksis. Det legges stor vekt på praktisk undervisning, minimum 2/3 av undervisningen er i praktiske ferdigheter.

Høyskolens anatomiske læringssenter benyttes i undervisningen.

Datoer for studiet i 2018 kommer

Videreutdanningen gjennomføres på høsten 2018.

Hovedforelesere: Ronnie Hilland og Rune Enehaug

 

Bindende påmelding sendes til anette.sorensen@kristiania.no.

Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på kurset.

Skulle kurset på grunn av for få påmeldte eller av uforutsette årsaker måtte avlyses, vil kursdeltagerne få tilbakebetalt kursavgiften, men eventuelle avbestilte flybilletter eller andre utgifter kan Høyskolen Kristiania dessverre ikke refundere.

Forespørsler rettes til kursansvarlig Anette Sørensen, anette.sorensen@kristiania.no