✕  Lukk søk

Studiestipend fra Liv Ulvens Stiftelse

Studenter ved Høyskolen Kristiania som er enslige mødre, kan søke om stipend fra Liv Ulvens Stiftelse. Stiftelsen tildeler opp til 50 000 til studenter som oppfyller kravene og sender godkjent søknad. Studenter på Høyskolen Kristiania, Fagskolen Kristiania og Nettstudier Kristiania kan søke.

Liv Ulven, som døde i 2008, ønsket å hjelpe enslige mødre. Hun hadde selv vært alene med sine barn. Liv Ulvens Stiftelse ble opprettet i 2011 og har som formål å yte midler til enslige mødre med mindreårige barn.

Om stipendet

Høyskolen Kristiania deler ut opp til 300 000,- per år til studenter som oppfyller vilkårene til Liv Ulvens Stiftelse.

Størrelsen på hvert enkelt stipend begrenses oppad til det samme som studieavgiften for ett semester til det studiet søkeren er tatt opp ved Høyskolen Kristiania eller Fagskolen Kristiania, men maks 50 000.

Vi deler ut stipender for å bidra til at søkeren kan gjennomføre en utdanning ved høgskolen. For å søke på stipendet må du være student hos oss og være enslig mor. Du kan lese mer om vilkårene i retningslinjene nederst på denne siden.

Du må søke på eget skjema, og du må legge ved dokumentasjon på at du er enslig forsørger

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. oktober i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Vilkår for søknad

  1. Alle tildelinger fra Liv Ulvens stiftelse ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania skjer på basis av stiftelsens vedtekter. Tildelinger kan kun skje til enslige mødre med mindreårige barn.
  2. Stipendordningen gjelder både steds- og nettbaserte studenter og fagskolestudenter.
  3. Tildelingen administreres av høyskolens studieadministrasjon. Et utvalg bestående av høyskoledirektøren, sosialrådgiver, leder av Avdeling for studentoppfølging og en representant for HK-fondet foretar tildelingen. Avgjørelsen i utvalget er endelig.
  4. Alle studenter som har akseptert studieplass og betalt studieavgift kan søke stipend.
  5. Søknadsfrist for stipend er 1. oktober for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret.
  6. En søker kan tildeles stipend som beløpsmessig begrenses oppad til studieavgiften for ett semester til det studiet søkeren er tatt opp ved. Dersom stipend innvilges, kan dette enten gå til hel eller delvis dekning av studieavgift eller utbetales til søker innen 1. april for vårsemesteret og 1. november for høstsemesteret.
  7. Sivilstatus og økonomisk situasjon må kunne dokumenteres tilstrekkelig.
  8. Ved prioriteringer skal utvalget forholde seg til følgende kriterier: Antall barn og den samlede økonomiske situasjonen inkl. tilskudd fra Lånekassen.
  9. Søknaden sendes på skjema utarbeidet av studieadministrasjonen.