✕  Lukk søk

Interaktivt design – Møt faglig studieleder

- Interaktivt design passer for deg som er interessert i å lære om både teknologi og design, sier Siri Fagernes, faglig studieleder ved interaktivt design.

Interaktiv-design-Programansvarlig-Siri-Fagernes

Siri Fagernes, faglig studieleder for Interaktiv Design og høyskolelektor

– Hvem er du?

– Jeg heter Siri Fagernes, og er høgskolelektor ved Institutt for teknologi. Jeg overtok rollen som faglig studieleder våren 2016.

– Hva slags bakgrunn har du?

– Jeg har en ganske bred bakgrunn innen informatikk og teknologi, og har holdt på med forskning og undervisning innen fagfeltet i mer enn ti år. Jeg har en Cand Scient-grad innen informatikk fra Universitetet i Oslo, og er i ferd med å fullføre en PhD ved samme sted. Mine forskningsinteresser spenner over et ganske vidt felt, men for tiden er jeg ekstra interessert i universell utforming av IT-løsninger.

– Hvordan jobber dere på interaktivt design?

– Førsteåret er felles for alle studentene på Avdeling for teknologi. Det gir en grundig innføring i datateknologi og programmering. For interaktivt design (andre og tredje studieår) får studentene god kunnskap og erfaring om forskjellige metoder, teknikker, teknologier og verktøy som man trenger for å kunne drive med design og utvikling av gode IT-løsninger.

– Det som er spesielt for interaktivt Design, i forhold til de andre programmene ved Avdeling for Teknologi, er et større fokus på temaer som prototyping og brukertesting av løsninger, og litt mindre fokus på programmering og full implementering av løsningene. Men det er fortsatt gode muligheter for å få brynt seg på en del programmering dersom man selv har interesse for det.

– Studentene får en god innføring i de ulike temaene, samtidig som det også er fokus på å jobbe med praktiske oppgaver. Å jobbe med design av gode løsninger er en prosess. Det er viktig å kjenne til de ulike stegene: fra idé til ferdig produkt. En designprosess kan være krevende, men til gjengjeld veldig morsom!

– Parallelt jobber studentene sammen med resten av teknologistudentene hos Westerdals Oslo ACT med større utviklingsprosjekter.

– Hvordan lykkes man på studieprogrammet interaktivt design?

– På dette studieprogrammet er det viktigste kanskje å ha en god bredde av kunnskap, fra design til implementasjon. Derfor er det viktig å både utvikle kunnskap om hva som gjør at en løsning fungerer godt for en bruker, i tillegg til god forståelse av selve teknologien og hvordan man kan utvikle løsningen. Derfor er det viktig å tilegne seg kunnskap om hele utviklingsprosessen: kartlegging av brukeres behov, designprosess, utvikling og brukertesting. I denne sammenheng er det også en fordel med en god porsjon innsatsvilje, tålmodighet, kreativitet og ikke minst – viser en evne til å jobbe både selvstendig, men også i grupper.

– Studentene jobber med varierte oppgaver, både i forhold til innhold og størrelse. Det legges vekt på at oppgavene skal være morsomme, utfordrende, lærerike og, ikke minst, relevante.

– Hvorfor skal jeg studere dette?

– Interaktivt design passer for deg som er interessert i å lære om både teknologi og design. Du lærer å programmere og utvikle IT-løsninger, med ekstra fokus på Web, samtidig som du får god kunnskap om betydningen og viktigheten av et godt brukergrensesnitt.

– Generelt sett er det meget varierte jobbmuligheter etter endt studium, samtidig som du kan bygge på med en master-utdanning (enten i Norge eller i utlandet).

– Kunnskapen du sitter igjen med etter endt utdanning gjør deg ettertraktet i dagens arbeidsmarked, hvor du har mange muligheter. Enten du ønsker en jobbe med fokus på design, teknisk utvikling – eller begge deler!