✕  Lukk søk

Master of Information Systems – Management & Innovation – Møt bransjen

- Staten er utrolig spennende å jobbe for, når det gjelder IT-utvikling, sier Marie Egenæs. Hun jobber som seniorrådgiver i Skattedirektoratet.

Master-IS-Management-&-Innovation-bransjen-Marie-Egenaes

Seniorrådgiver i Skattedirektoratet, Marie Egenæs

Hva driver du med?

Jeg har nettopp begynt i en ny stilling som seniorrådgiver i Skattedirektoratet, i en avdeling som heter Etatenes Fellesforvaltning (EFF). Her jobber vi med a-ordningen, en spennende løsning som er laget for å forenkle arbeidsgiveres oppgaver ifbm overlevering av opplysninger om arbeidsforhold og inntekt/skatt osv. til myndighetene.

EFF eies av både NAV, Skatt og SSB, og er et flott eksempel på tverretatlig samarbeid som skal bidra til økt digitalisering av Norge. Veldig gøy! Jeg jobber både med forvaltning av dagens løsning og videreutvikling av denne.

Hvordan er Master Information Systems Management & Innovation relevant for din bransje?

I min jobb er det viktig å se muligheter for teknologi, og å kunne bedrive innovasjon i dagens virkelighet. Det høres svulstig ut, men det betyr at det er viktig å forstå behovene som oppstår, muligheter (og begrensninger) for systemstøtte, og jeg må forstå en del om hvordan ulike grupper innenfor feltet jobber.

Jeg tok faget som handlet om virksomhetsarkitektur (ved siden av min tidligere stilling som produkteier hos Fronter), og lærte veldig mye av å studere klassiske artikler om innovasjon osv. Det var også veldig flott at det kom ulike forelesere med forskjellige bakgrunn.

Fra det jeg vet om masteren er den godt tilpasset kravene som finnes i bransjen i dag, og det er spesielt bra at den er så orientert mot erfaringsbasert læring.

Hva skjer innen bransjen nå?

Hvis vi sier at bransjen er IT i offentlig forvaltning: det er sterke krefter som drar i mot en økt grad av digitalisering i samfunnet, og en vridning for det offentlige som en tilbyder og forenkler istedenfor en som bare skal kreve og komplisere.

Staten er utrolig spennende ift. IT-utvikling, spesielt ift. helsesektoren og selvsagt EFFs område. Ønsket om økt digitalisering og deling av informasjon på den ene siden, og behovet for å sikre personvernet er veldig spennende, og det er veldig mange avklaringer som ligger foran oss.

Hva ser dere etter når dere skal ansette folk?

Jeg er nyansatt selv, så jeg er ikke involvert i den slags i min nåværende stilling. Men erfaring og en reflektert holding til fagområdet er alltid bra. Det kommer nok veldig an på hva slags stilling man vil ha, så klart! Ofte er det mye som kan gjrøes i intervjusituasjonen også.

Tips til studenter!

1) skaff deg så mye erfaring som mulig! Tenk på hva du kan tenke deg å jobbe med og skaff deg relevant erfaring i forhold til det (det er ikke alltid det lønner seg å ta den mest fancy muligheten, f.eks, hvis du ender opp med å bare sitte og observere og ikke få gjøre noe). Små bedrifter er ofte veldig bra og vil kunne lære deg mye. Men igjen, det kommer jo også an på hvor du helst vil etter studiene. Tenk taktisk!

2) Gå på forelesningene, de er ekstremt viktige og gode. Du mister mange gode referanser og uformell prat dersom du ikke er på disse.

3) Selv om du ikke kan få deg en veldig relevant deltidsjobb er det uansett kjempeviktig at du har arbeidserfaring når du er ferdig med  studere. Helst mer enn bare to uker hos pappa hver sommer. Da kan du vise at du stiller opp når du lover, at du klarer å levere over tid, du kan få referanser som sier at du er hyggelig å jobbe med. Det er så utrolig mye mer enn ingenting!!