Valgemner

På enkelte av våre bachelorstudier kan du i ditt andre studieår ta et valgfritt markedsfaglig emne.

Våren 2018 er et valgemnesemester for mange 2. års studenter ved Høyskolen Kristiania. Et valgemne gir deg anledning til å få dyp innsikt innenfor et konkret fagområde, som du selv velger, og gir deg muligheten til å tilegne deg spisskompetanse innenfor ditt interessefelt.

I dette semesteretkan du velge blant 14 valgemner. 12 av disse er på 30 studiepoeng, og de to resterende er på 15 studiepoeng hver og må samkjøres som ett emne.

Merk: Enkelte studieløp er utelukket fra å velge visse valgemner, fordi innholdet allerede dekkes i studieløpsemnene. Dersom det blir fullt på et emne vil karaktersnitt fra 1. og 2. semester bestemme opptaket. Alle skal søke valgemne, selv om man vil søke på utveksling. 

Har du spørsmål kan du sende en epost til valgemner@kristiania.no.

*oversikten viser tilbudet for 2018. Vær oppmerksom på at endringer i porteføljen kan forekomme

Oslo

Bergen

Trondheim