✕  Lukk søk

God forskning gir god undervisning

Høyskolen Kristianias primæroppgaver er forskning, undervisning og formidling. Innen alle våre fagområder jobber det dyktige forskere som omsetter det viktigste og nyeste av forskning til undervisning.

Trine Meza - hoppprosjektet

Trine J. Meza er prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania.

– Ikke alle har et forhold til hva forskning er, og det finnes nok noen fordommer mot yrket. I korte trekk handler forskning om at man har stor interesse for et fagfelt, og at man ønsker å ta det faget videre. Man har en iboende driv og nysgjerrighet, og vil finne ut nye ting, forteller Trine J. Meza, prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Hva er mest attraktivt med å være forsker?

– Det mest attraktive er å utforske og finne svar på spørsmål ved å fordype seg i noe man brenner for. Virkelig grave seg ned i et fag for å søke svar. For mange av våre ansatte er forskningen også en hobby, og ikke bare noe de bryr seg om mellom klokken 08 og 16.

– Mange forskere bruker også tid på å reise utenlands, og holde og pleie kontakt med internasjonale fagmiljøer, og dette synes mange er attraktivt.

Du har selv vært forsker i mer enn tretten år. Hvordan var det?

– Veldig spennende! Jeg har forsket helt fra jeg var mastergradsstudent. Jeg har tatt en doktorgrad i genetikk, og har forsket innen dette fagområdet i mange år. Jeg synes det er veldig givende. Det er ulikt hvordan forskere jobber, men jeg tilbrakte veldig mye tid i laboratoriet og gjorde eksperimenter, så jeg er vel en av de stereotypiske forskerne i hvit frakk. Selv om ikke alle forskere løser de store verdensgåtene, er alle med og bygger stein for stein, slik at man hele tiden kommer fremover. Det var noe av det jeg syntes er fint med å være forsker.

Hvordan jobber høyskolen med forskning?

– Vi prioriterer det, og satser på det. Vi har lenge hatt en stor oppmerksomhet på forskning ved høyskolen, og det grunnleggende kjennetegnet med en høyskole er at det vitenskapelige personalet har rett og plikt til å forske, noe som er avgjørende for kvaliteten på undervisningen. Vi har rundt 200 ansatte, og alle faglig ansatte jobber mer eller mindre med forskning. Av disse er 25 professorer, den høyeste akademiske tittelen man kan ha.

Kan dere vise til noen resultater ved forskningen?

– Publisering i fagskrifter er et viktig mål på kvalitet. Forskerne våre publiserer i internasjonale tidsskrifter innenfor en rekke områder, blant annet fysisk aktivitet i skolen, ledelse og organisasjon og anvendt informatikk. Sammenliknet med universitetene er vi like gode, eller bedre, når det gjelder publisering innen flere fagområder. Vi har blant annet to av Norges mest publiserte forskere, professor Jon Arild Johannesen og professor Anders Olof Larsson. I tillegg har forskerne våre flere samarbeid med internasjonale fagmiljøer, for å sikre at man er oppdatert på det som rører seg i faget globalt. Det er vi stolte av!

Hva betyr høyskolens satsing på forskning for studentene?

– De får bedre, og mer spennende undervisning! At vi leverer forskning på høyt nivå innenfor alle våre fag, gjør at studentene får tilgang til det nyeste innenfor fagfeltene de studerer. Professorer og andre forskere kan anvende egen forskning i undervisning, slik at studentene kommer nærmere faget og de interessante problemstillingene. Samtidig opplever de som underviser større nærhet og engasjement til egen forskning, noe som smitter over på studentene.

Får studentene selv anledning til å delta i forskning?

– Absolutt! Studentene skal blant annet skrive en masteroppgave, som i seg selv er forskning under veiledning. Flere masteroppgaver ender også med å bli publisert, og inngår med det som en del av forskningsuniverset. Som student får man et innblikk i hvordan forskning fungerer, og man lærer hvordan kunnskap oppstår. Vi har også flere studenter som samarbeider med forskningsansatte hos oss, og som gjennom samarbeidet får ta del i større forskningsprosjekter