✕  Lukk søk

Fagskolen Kristiania

×

På våre ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen.

Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi. Nå tilbyr vi også fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania (tidligere Norges Kreative Høyskole) arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Regjeringen vedtok i 2017 Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden». Les om hvordan dette påvirker fagskolen positivt framover.

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link.

Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

For deg som har fullført visse fagskolestudier hos oss er det også mulig å søke innpass på 2. året på noen av våre bachelorstudier. Dette gjelder kun enkelte fagskolestudier og bachelorutdanninger.

Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Fagskolestudier:

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

3D og animasjon handler om å bruke visuelle virkemidler i levende bilder, og en god 3D-designer må beherske både animasjon, 3D-grafikk, visuell kommunikasjon og historiefortelling. Det kan være alt fra å lage figurene i en animasjonsfilm, karakterene og omgivelsene i et spill, reklamefilmer og de fantastiske effektene på kinofilmer, men også omgivelsene man tror er ekte i samme film.

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

En god innholdsprodusent er en visuell historieforteller som kan bruke bilder, film, klipping, tekst og lyd som virkemidler for å få budskapet fram på en troverdig måte, og samtidig beherske kommunikasjonsstrategi, planlegging og målgruppeforståelse. Du skal produsere og spre innhold til spesifikke målgrupper, og god innholdsmarkedsføring skal gi brukerne en opplevelse gjennom innhold som målgruppen ønsker å se.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Vi gir deg verktøyene, kunnskapen og grunnlaget du trenger for å ta steget inn i filmbransjen, gjennom spennende fag som filmteori, dramaturgi, produksjon, regi og manus, foto/lys og klipp og lyd, og muligheten til å spesialisere deg innen de fagene du liker best. Vi satser på produksjoner av dokumentarfilm, reportasje, kortfilm, eksperimentell film, musikkvideo, reklamefilm og fiksjon, og lar deg eksperimentere for å utvikle ditt eget selvstendige filmuttrykk.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Vi utdanner konseptuelle og kreative designere som blir dyktige håndverkere og gode samarbeidspartnere som bransjen vil ha. Vår undervisning og pedagogikk baserer seg på læring gjennom praktisk arbeid, oppgaver, prosjekter og workshops, så du kan gå rett ut i jobb og føle deg trygg – til et byrå, bedrift eller som selvstendig næringsdrivende.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Illustratører jobber med en rekke ulike oppdrag innen reklame, bøker, aviser, magasiner, animasjon, film og TV, emballasje, tegneserier og dataspill. En illustratør må kunne tolke en tekst, en ide eller en stemning og lage et bilde av den, og her lærer du både å utvikle din visuelle stil og hvordan man jobber med oppdrag for reelle kunder.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Som interaksjonsdesigner får du muligheten til å skape framtiden og påvirke hverdagen til mange. Dette er en utdanning for deg som liker å være kreativ med teknologi, og som har interesse for å skape spennende digitale opplevelser, enten på individuell basis eller som bidragsyter i et team.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

På interiørstudiet jobber du praktisk og virkelighetsnært med blant annet rommets funksjon, farger, materialer og produkter. Interiørfaget er mye mer enn det som fremstilles i interiørblader; det dreier seg om å forme våre fysiske omgivelser og skape en funksjon og opplevelse relatert til rom og innredning.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Musikkproduksjon og lyddesign kan lokke fram følelser og sinnsstemninger, bidra i historiefortellingen, være med på å styrke en merkevare og la deg realisere egne ideer og kundenes auditive ideer, ved bruk av moderne musikkteknologi, komposisjon og arrangering. Studiet gir deg mulighet til å bli en dyktig aktør med godt utviklede skapende og tekniske ferdigheter innen lyd- og musikkproduksjon til auditive og audiovisuelle medier. Det passer for deg som vil lære hvordan du kan påvirke innhold og mening med din musikk: Hva er god lyd, hvordan du kan få egen produksjon til å låte profesjonelt, og hvordan du kan gjøre interessen din for musikkproduksjon og lyddesign til en yrkesvei.

Heltid | 1 år | 60 studiepoeng

Prosjektlederutdanningen passer for deg som liker å lede andre, er selvdreven og god til å strukturere. På dette studiet vil du lære metoder og teknikker som kan anvendes på alle prosjekter, og du vil få innsikt i særtrekk ved prosjekter i ulike bransjer.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Reklame og merkekommunikasjon er et toårig fagskolestudium som gir deg det du trenger for å få deg en jobb i bransjen. Studiets pedagogiske syn er at du skal erfare mens du lærer, og gjennom workshoper, byråbesøk og prosjekter for små og store virksomheter får du muligheten til å vise hva du kan.

Heltid | 2 år | 120 studiepoeng

Spillutvikling handler om å fortelle en historie, skape en opplevelse og underholde spillere, og på dette studiet får du kunnskapen om hva som kreves for å kunne skape gode, kommersielle spill. Her lærer du hvordan man går fram med en idé til ferdig spill, hvordan man bruker en spillmotor, og du lærer å beherske verktøy og prosesser som innebærer grafikk, lyd, historiefortelling, lys og spillmekanikk.

Fagskolestudier på nett:

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du å jobbe som administrativ støtte for ledere eller ledergrupper i det private næringsliv eller offentlig forvaltning?  Det finnes mange varianter av kontorfag ved ulike fagskoler i Norge. Studiet administrativ koordinator tilbyr noe litt mer enn bare vanlig kontorfag. Hvis du vil jobbe som administrativ støtte for ledere, trenger du en variert og bred kompetanse.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Er du interessert i jus og vil jobbe som administrativ støtte? Utdanningen advokatsekretær gir deg praktiske ferdigheter til å bidra med administrativ støtte i virksomheter med juridiske miljøer. I løpet av et år på deltid blir du en ettertraktet administrativ medarbeider med kunnskap om norske rettssystemet, lover og forskrifter, og vil for eksempel kunne bistå advokater i saksbehandling.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Med utdanningen, Ciscokonsulent, får du kunnskap innen et voksende fagfelt og tilegner deg god forståelse for nettverksinfrastruktur. Det å kunne sikre dagens nettverk mot stadig økende datakriminalitet blir viktigere og viktigere. Studiet forbereder deg til den anerkjente Cisco sertifiseringstesten CCNA. Ved bestått CCNA-test (som må tas på et godkjent testsenter) har du rett til å bruke tittelen Cisco Certified Network Associate.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Studiet Digital markedsføring gir deg innsikt i markedsføring på nettet. Du opparbeider deg en solid forståelse av kunder og marked samt mekanismene bak en god kundeopplevelse i digitale medier.

Deltid | 1 år | 30 studiepoeng

Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder? Studiet bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste. Utdanningen som helseadministrasjonssekretær vil gjøre deg til en verdifull ressursperson. Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad både når det gjelder løpende administrativt arbeid, samt også å kunne gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse? Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt. Helsekoordinator fanger opp føringer i Samhandlingsreformen. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk.

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Utdanningen IT-Økonom gir deg en bred og anvendelig kompetanse innen regnskap, økonomi og kontorfag – og er perfekt for deg som vil videreutdanne deg eller formalisere kunnskap. IT-økonom består av de to studiene kontormedarbeider og regnskapsmedarbeider.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid. Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe administrativt i privat næringsliv eller i offentlig forvaltning. Du vil få en bred og anvendelig kompetanse innen kontorfag. Utdanningen legger vekt på viktige egenskaper for en jobb i et kontorfaglig miljø: nøyaktighet, høye krav til egne prestasjoner, samarbeidsevne og serviceinnstilling.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe med lønns- og personalforhold i bedrifter, både større bedrifter med egne avdelinger for dette, og i mindre bedrifter og institusjoner hvor lønns- og personalarbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene.

Deltid | 2  år | 60 studiepoeng

Utdanningen gir deg praktiske ferdigheter til å jobbe som system- eller nettverksadministrator i teknologiske miljøer, som bruker tjenester basert på Microsoft-produkter. Dette studiet setter deg i stand til å planlegge, konfigurere, implementere, søke feil og administrere nettverks- og kommunikasjonsløsninger, virtuelle infrastrukturer, nettverk med høy tilgjengelighet og beredskap.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Denne utdanningen gir deg nødvendig kunnskap om sentrale regnskapsprinsipper og praktiske ferdigheter til å ta deg av årsregnskap, lønnsoppgjør og analyser. Du får teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke regnskaps-, ordre-, faktura- og lønnssystemer.

Deltid | 1  år | 30 studiepoeng

Ønsker du deg en kontorfaglig jobb i skolen hvor du spiller en sentral rolle i samarbeidet mellom skolens ansatte, elever og foresatte? Utdanningen som skoleadministrasjonssekretær gir deg etterspurt kompetanse som kan brukes til å gå rett inn i en administrativ funksjon i skolen. Kontoransatte er ofte de som har den store oversikten, er gode på å bygge relasjoner og de er et viktig bindeledd mellom elever, foreldre, lærere og ledelsen.