✕  Lukk søk

For studenter

Ved å være godt orientert om rammene rundt studiene dine vil du lettere kunne løse små og store utfordringer underveis.

Læringsportal

Logg inn på luvit
 • Dine emner
 • Eksamensoppgaver
 • Læringsmiljøutvalget
 • Forelesningsnotater
 • Undervisningsmateriale
 • Valgfag og praksis

Høyskolestudent

Den Kristianske verktøykassen

JA

 

Når du starter en høyere utdanning vil du nok oppdage at det er mye som er annerledes enn da du gikk på videregående skole. For eksempel får du ingen lekseplan, det er ingen som passer på at du stiller i forelesning og du må selv bestemme når og hvor mye du skal studere.

Høyere utdanning stiller krav til deg som student. Å bli bevisst dine egne studievaner og lære enkle knep for å forbedre disse, kan være suksesskriterier for å mestre studiehverdagen og bli en bedre student.

Det er mye å vinne på å lære seg hvordan man studerer. Å kjenne at man mestrer det man holder på med er en god følelse, som skaper motivasjon. Og det er din egen motivasjon, din egen motor, som til syvende og sist kommer til å avgjøre hvor bra du vil gjøre det gjennom studietiden din. Motiverte studenter gir bedre læring og et mer inspirerende og engasjerende studiemiljø.

Den Kristianske verktøykassen vil hjelpe deg med akkurat dette! Verktøykassen inneholder workshops, kurs, og seminar som skal hjelpe deg til å nå målene dine. Og vi starter allerede med workshop den første uken på Høyskolen Kristiania.

Oppstartsworkshop – De beste læringsopplevelsene

Uke 33 – se timeplan for tidspunkt for din klasse

Mange ting avgjør om du vil lykkes og trives som student på Høyskolen Kristiania. Mye av dette handler om det faglige, men vi vet at også læringsfellesskap og god samhandling mellom studentene også er svært avgjørende for trivsel og prestasjoner.

Vi har i denne workshopen laget et opplegg som tar på alvor betydningen av positive relasjoner og et energigivende læringsfellesskap.

Faglig Kick-off

Uke 34 – se timeplan for tidspunkt for din klasse

Vi vet at noe av det mest grunnleggende vi kan gjøre for å legge forholdene til rette for læring er å sørge for at alle studenter helt fra starten kan etablere gode sosiale relasjoner.

Relatert til dette er tilrettelegging for en for en samarbeids- og delingskultur. Kick-offet gjennomføres av faglig studieleder ved ditt studium og gjennomføres klassevis.

Studierelaterte workshops

Uke 36-39 – Se timeplan for tidspunkt for din klasse

Kurset Smart Studiehverdag strekker seg over 4 ulike workshoper. Gjennom kurset får du tilegnet deg nye teknikker og forståelser som gjør studiehverdagen din lettere. Dette er viktige workshops som du vil ha nytte av gjennom hele din studietid ved Høyskolen Kristiania, og som vil gi deg konkrete verktøy for å planlegge, strukturere og få oversikt over studiehverdagen.

Du vil lære studieteknikk, lese- og skriveteknikk, tidsstyring og planlegging av arbeidet ditt for å komme i mål til eksamen, effektiv læring og motivasjon, og sist men ikke minst, hvordan du skal mestre selve eksamen og eksamensnervene.

Kurs: Den Kristianske verktøykassen

Her finner du timeplanen for gjeldende semester. Timeplan for kommende semester publiseres medio desember for vårsemesteret, og 1.august for høstsemesteret.

Vær obs på at timeplanen kan variere fra uke til uke. Hold deg derfor oppdatert på timeplanen til enhver tid. Ved en eventuell endring vil informasjon bli gitt på e-post eller SMS, samt oppdatert i timeplanen.

Bachelorstudier høst 2016

Masterstudier høst 2016

Synkronisere timeplan med egen kalender

 • Søk etter ønsket tidsplan via TimeEdit Web.
 • Høyreklikk på iCal-knappen nederst i vinduet og velg Copy Link.
 • Åpne et kalenderprogram og gå til menyen for abonnement og lime inn lenken. Her kan du også velge hvor ofte du vil oppdatere planen.

Her finner du studieplan og emnebeskrivelsene for ditt kull. Oversikt over pensum finner du under Litteratur.

Bachelorstudier

Masterstudier

Videreutdanning

Årsenheter

Semesterregistrering

Semesterregistrering i StudentWeb er en rutine alle studenter ved Høyskolen Kristiania må gjennomføre hvert semester. Fristen for å semesterregistrere/godkjenne utdanningsplanen er:

 • For høstsemester: 15. september.
 • For vårsemester: 1. februar.

Fritak for fag

Fristen for å søk om fritak for fag er:

 • For Høstsemester: 15. august – 15. september.
 • For vårsemester: 1. januar – 15. februar.

Du må søke fritak via StudentWeb – les hvordan du søker om fritak her

Permisjon og oppsigelse av studieplass for studenter i løp

 • Frist for permisjonssøknad: 1. juni.
 • Frist for oppsigelse: 1. juli for virkning fra og med kommende høstsemester, og 1. desember for virkning fra og med kommende vårsemester.

NB: Alle oppsigelser gjøres i henhold til kontrakten. Oppsigelse må sendes til faktura@kristiania.no

Praktiske opplysninger, viktige linker og frister, samt rettledning til utarbeidelse av bacheloroppgaver på Høyskolen Kristiania.

Hvilken klasse går jeg i?

Du ser hvilken klasse du tilhører i klasseinndelingen tilknyttet timeplanen, eller i din Studentweb under «Studier».

Er det obligatorisk oppmøte i undervisning på høyskolen?

Dette avhenger av hvilket studium du går. På enkelte studieløp er det ikke obligatorisk oppmøte i undervisning, men på andre kan det være obligatorisk oppmøte i forelesninger og gruppetimer. Dette vil fremgå av emnebeskrivelsen. For størst mulig læringsutbytte anbefales det å delta i undervisning uavhengig av om det er obligatorisk eller frivillig oppmøte.

Når foregår undervisningen?

Undervisning foregår mandag – fredag i tidsrommet 08.15 til 17.30. Forelesninger har normalt en varighet på 2t og 45 minutter, enten fra klokken 08.15, 11.45 eller 14.30.

Hva er Into Campus?

Into Campus er navnet på Høyskolen Kristianias oppstartsuke med mange ulike aktiviteter de første dagene som ny student, både på dag- og kveldstid. Under Into Campus-uken vil du bygge relasjoner som vil bli essensielle for det faglige og sosiale miljøet ditt under studietiden.

Mer info og oppdateringer på hva som vil skje, kan du lese på Studentunionens egne sider for Into Campus 2016.

Hva er faglig kick-off?

På faglig kick-off vil du treffe alle klassekameratene dine og møte faglig studieleder for din studieretning, som vil fortelle mer om akkurat ditt studium. Høyskolen Kristiania skal gi grunnlag for en god studiesituasjon for den enkelte student og utvikle både et godt læringsmiljø og et godt klassemiljø.

Målet med kick-offet er at alle i klassen skal bli bedre kjent med hverandre, noe vi anser som grunnlaget for en effektiv og trivselsfylt studiehverdag.

Hva går pengene jeg betaler til studentsamskipnaden til?

En del av semesteravgiften din går til studentsamskipnaden i Oslo, Bergen eller Trondheim. Disse tilbyr tjenester som gir deg et enklere og bedre studentliv, og tilbyr bolig, trening, mat og drikke, lege, tannlege, psykologer, rådgivere, foreningsliv og barnehage tilpasset din studiehverdag og studentøkonomi. Les mer på hjemmesidene til SiO.

Har høyskolen et eget bibliotek?

Høyskolen Kristiania har egne bibliotek på alle tre studiestedene

 • Oslo: Kongens gate 22
 • Bergen: 5.etasje på skolen
 • Trondheim: rom 202, ved siden av kantina

Her har du tilgang til en stor mengde pensum- og tilleggslitteratur, samt veiledning i litteratur- og informasjonssøk, kildekritikk og kildebruk i oppgaver, m.m.

Faglige studentassistenter (masterstudenter) hjelper deg med fagrelaterte spørsmål, oppgaveskriving og struktur, pensum, eksamensstress, SPSS m.m. De kan kontaktes i skranken i Oslo, eller på mail eller telefon fra Trondheim og Bergen.

På bibliotekene er det også studentarbeidsplasser. Oslo og Bergen tilbyr også stille lesesal.

Trenger jeg data i studiet?

Gjennom studiet er det flere programmer som benyttes i forbindelse med undervisning og eksamen, og alle hjemmeeksamener skal i tillegg leveres digitalt. Du trenger derfor datamaskin for studiene.

Må jeg kjøpe Office-pakken?

Alle studenter får tilgang til Office 365-pakken, som inneholder Microsoft Word, Excel, Power Point, samt lagringsmuligheter. Studentene har tilgang til programvaren så lenge man er student hos oss. Spørsmål rundt dette kan rettes til it@kristiania.no

Hva betyr semesterregistrering og når er fristen for dette?

Semesterregistrering i StudentWeb er en rutine alle studenter ved Høyskolen Kristiania må gjennomføre hvert semester.

Frist for å semesterregistrere/godkjenne utdanningsplanen i StudentWeb er 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

NB: StudentWeb åpner for semesterregistrering for nye studenter først når du starter på skolen i uke 33.

For å logge deg inn i StudentWeb må du identifisere deg med fødselsnummer (11 siffer) og en 4 sifret PIN-kode. Nye studenter får pinkoden tilsendt ved å logge seg inn og deretter «send pinkode». Du får da tilsendt PIN-koden til den e-postadressen du har registrert i systemet til Høyskolen Kristiania.

Hva skjer hvis jeg ikke godkjenner utdanningsplanen min innen fristen?

Du vil ikke få utbetalt støtte fra Lånekassen om du ikke er semesterregistrert, og du blir heller ikke vurderingsmeldt til eksamenene du skal ha for det gjeldende semesteret. Det er derfor viktig at alle studenter godkjenner utdanningsplanen innen fristen hvert semester.

Dersom du ikke har godkjent utdanningsplanen innen fristen kan du ta kontakt med din administrative studieleder ved avdeling for studentoppfølging som vil hjelpe deg videre.

I min Studentweb står det at jeg ikke er undervisningsmeldt, kun vurderingsmeldt. Hva betyr dette?

Undervisningsmelding har ingen praktisk betydning for deg. Vurderingsmeldingen tilsier at du er meldt opp til eksamen med tilhørende vurdering. Det er derfor ikke et problem hvis du får beskjed om at du ikke er undervisningsmeldt.

Kan jeg bytte til en annen linje på skolen?

Som ny student er fristen 1.september for å bytte til en annen linje ved samme studiested. Spørsmål rundt dette rettes til opptak@kristiania.no.

For å bytte linje underveis i studieløpet, er oppsigelsesfristene gjeldene som står oppført i høyskolekalenderen/fagskolekalenderen. Spørsmål rundt dette sendes til opptak@kristiania.no.

Kan jeg jobbe ved siden av studiene?

Alle studiene ved Høyskolen Kristiania er heltidsstudier. Det er likevel mange som har deltidsjobber, og studiene kan fint kombineres med en deltidsstilling ved siden av.

Hvor finner jeg pensumoversikten og når publiseres emnebeskrivelsene?

Pensumoversikten finner du i emnebeskrivelsen, under punktet «Litteratur».

Emnebeskrivelsene publiseres 20.desember for vårsemesteret og 1.juli for høstsemesteret. Dette ser du i høyskolekalenderen/fagskolekalenderen.

Hvor er det studentarbeidsplasser på campus?

Det finnes studentarbeidsplasser spredt omkring på campus:

 • Biblioteket i Kongens gate 22
 • Grupperom i C3 og C4 i Kirkegata
 • B6 i Kirkegata
 • Atriet i 1.etasje i Prinsensgate

Studentene kan i tillegg benytte seg av ledige klasserom og auditorier til egenstudier og eksamensforberedelser. For lån av klasserom er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Når publiseres timeplanen for neste semester, og når er første skoledag?

Link til timeplan finner du under menypunktet «Timeplan». Datoer for publisering finner du i menypunktet «høyskolekalender».

Hvem kontakter jeg når jeg opplever samarbeidsproblemer i eksamensgruppen min?

Da kan du ta kontakt med din administrative studieleder som kan bidra til å finne en løsning som er hensiktsmessig for alle parter i gruppen.

Hvordan ser jeg hvilke eksamener jeg mangler, og når de kan tas opp igjen?

Manglende eksamener og emner ser du i din Studentweb under «Resultater». Ved å huke av for «Alle resultater» vises alle emnene i din utdanningsplan, med resultat. Høstemner kan tas opp igjen i kontinuasjonsuken i uke 8, og våremner kan tas opp igjen i kontinuasjonsuken i uke 32.

Hvordan ser jeg hvilke eksamensformer jeg skal ha i et emne?

Aktuelle eksamens- og vurderingsformer er fastsatt i emnebeskrivelsen, under punktet «Vurdering». Eksamen kan være individuell eller gruppebasert. Mer informasjon finner du under hver emnebeskrivelse som du finner her: lenk

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har funnet noen å jobbe med til eksamen?

Dersom du mangler gruppe til eksamen er det flere ting du kan gjøre:

 • Kontakte tillitsvalgt i klassen
 • Sende melding til klassen via Luvit eller Facebook og forhøre om noen andre også trenger eksamenspartner eller har ledig plass på sin gruppe
 • Kontakte foreleser som kan sette deg i kontakt med andre studenter som også mangler gruppe
 • Som siste instans kan du kontakte din administrative studieleder.

Kan jeg skrive en gruppeeksamen individuelt?

I utgangspunktet skal man forholde seg til vurderingsformen som er fastsatt i emnebeskrivelsen. Dersom man av vektig grunn ønsker å skrive gruppeeksamen individuelt må dette søkes om via eget søknadsskjema. Ferdig utfylt skjema sendes til din administrative studieleder.

Hvor finner jeg viktige datoer og frister?

Alle viktige datoer og frister finner du under menypunktet «høyskolekalender».

Hva betyr studieprogresjon?

Studieprogresjon måles ved antall studiepoeng en student har avlagt på angitt tidspunkt i studiet. 100 % studieprogresjon for en heltidsstudent ved Høyskolen Kristiania er 60 studiepoeng i løpet av et studieår.

Avdeling for studentoppfølging følger opp alle studenter som mangler resultat i ett eller flere emner to ganger hvert studieår. Oppfølgingen skjer via epost og samtaler. Manglende progresjon kan føre til tap av studieretten ved Høyskolen Kristiania.

I Høyskolens forskrifter står følgende:

«En student som ikke har inngått utdanningsplan med redusert studieprogresjon, kan miste studieretten dersom studieprogresjonen er 75 % eller mindre.»

Mister jeg skoleplassen hvis jeg ikke fullfører alle eksamenene mine på første studieår?

I henhold til forskriftene er du i risiko for å miste studieretten dersom studieprogresjonen er 75% eller mindre. Dersom du står i fare for å bli sagt opp, vil du motta skriftlig varsel og oppsigelse. Hvis du ikke har blitt fulgt opp vedrørende studieprogresjonen, er du heller ikke i risiko for å miste studieretten.

Hvis jeg ikke godkjenner utdanningsplanen min i Studentweb, regnes dette som oppsigelse?

Nei, det er kun skriftlig oppsigelse som er gjeldende for å si opp studieplassen. Se din studiekontrakt for nærmere informasjon.

Kan jeg utsette studiene ett år?

Vi kan kun utsette studieplassen på bakgrunn av dokumentert verneplikt eller foreldrepermisjon. Dersom du ikke ønsker studieplassen for i år må du si opp denne ved å sende en e-post til opptak@kristiania.no og deretter søke på nytt neste år.

Søknadskjema åpner i november, og jo tidligere du søker, jo tidligere kan du sikre deg en studieplass. Husk at søknadsfristen er 15. april.

Hva er TU/Tillitsutvalget?

Tillitsutvalget er et studentorgan og er en del av studentdemokratiet på høyskolen (jft Lov om universiteter og høyskoler  § 4-1). Tillitsutvalget (TU) består av tillitsvalgte fra hver klasse og deres vara. TU ledes av fagansvarlig student og det avholdes 3-4 obligatoriske møter per semester.

Fagansvarlig som er leder for TU har ansvaret for å påse at studentenes faglige muligheter og rettigheter blir ivaretatt. Les om fagansvarliges arbeidsoppgaver her.

Hva er klassens kvarter?

Klassens kvarter er de tillitsvalgtes møter med klassen. Her kan klassen gi tilbakemelding på faglige og administrative forhold ved Høyskolen Kristiania. Viktige saker oppsummeres i klassens statusrapport og leveres til avdeling for studentoppfølging to ganger per semester, forut studentenes tillitsvalgsmøter.

Kan jeg få en karakterutskrift?

Du kan bestille karakterutskrift i din Studentweb, under «Resultater». Dersom det haster, kan du også kontakte studentservicesenteret som kan utstede en karakterutskrift til deg.

Når får jeg vitnemålet mitt?

Vitnemål utstedes i september, og blir tilsendt per post eller utdeles på vitnemålsseremoni. Det er ikke mulig å få tilsendt vitnemål tidligere, da eksamensresultater fra kontinuasjonsuken i uke 32 med tilhørende sensurfrister også skal inkluderes i vitnemålet. Dette gjelder for alle studenter uavhengig av om man har kontinuert en eksamen eller ei.

Jeg trenger vitnemål til videre studier, men jeg har ikke fått det ennå. Hva gjør jeg?

Da kan du bestille karakterutskrift og få en midlertidig bekreftelse fra din administrative studieleder der det fremgår hvilke emner du har i det gjeldende semesteret. Dette dokumentet godtas som midlertidig dokumentasjon frem til vitnemålet er mottatt ved de fleste studiesteder.

Jeg trenger en bekreftelse på at jeg er student hos dere. Hvem henvender jeg meg til?

For en generell bekreftelse på at du er student hos oss kan du kontakte studentservicesenteret. Dersom bekreftelsen må inneholde bestemte elementer, kan du kontakte din administrative studieleder.

Jeg har mistet studentkortet mitt. Hva gjør jeg?

Da kan du kontakte studentservicesenteret, som utsteder et nytt studentkort til deg. Dette koster 100,- kroner.

Hvordan sier jeg opp studieplassen min?

For å si opp studieplassen din må du sende en skriftlig oppsigelse til faktura@kristiania.no. Gjeldende oppsigelsesfrister finner du under menypunktet «høyskolekalender».

Hvilke former for tilrettelegging tilbyr dere på høyskolen?

Hvis du på grunn av sykdom, lese- og skrivevansker eller som følge av andre dokumenterte forhold har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen, kan du ha krav på tilrettelagt eksamensgjennomføring.

Særordning kan gis til studenter med dokumenterte lese-/skrivevansker, mødre som ammer, studenter som har en fysisk funksjonshemming eller har dokumentert psykiske problemer.

Ved særskilte tilfeller kan det tilrettelegges i undervisning og ellers i studiesituasjonen. Dette håndteres fra sak til sak. Spørsmål om dette rettes til din administrative studieleder.

Jft Lov om universiteter og høyskoler  § 4-3, Læringsmiljø:

(5) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Jeg får ikke logget meg inn på LUVIT, hva gjør jeg?

Dersom du mangler passord til læringsportalen LUVIT finner du det på IT Brukerstøttes nettsider her.

Hvis du fremdeles har problemer med innlogging kan du kontakte din administrative studieleder eller IT Brukerstøtte på it@kristiania.no

Jeg skal kontinuere eksamen, hvordan får jeg tilgang til forelesningsnotater?

Dersom emnet du skal kontinuere ikke er tilgjengelig for deg på læringsportalen, kan du ta kontakt med din administrative studieleder som gir deg tilgang. Vi anbefaler alle studenter å laste ned forelesningsnotater og annet materiell til sin egen datamaskin, i tilfelle det skulle oppstå tekniske problemer i læringsportalen eller at tilgangen har utløpt.

Hvor lang tid har jeg på å fullføre studiet?

Studenten har en fullføringsfrist på inntil 2 år etter at studiet normalt skal være gjennomført, se § 13 i Høyskolen Kristianias forskrift.

Hvor og når kan jeg gjennomføre utveksling?

Ulike bachelorprogram har ulike partnere og utvekslingsmuligheter, slik at du må sjekke ditt eget studieprogram for hvor du kan reise og når/hvilke semester du kan gjennomføre utveksling.

HØSTSEMESTER 2016

Uke 31:
Timeplan høstsemester 2016 publiseres på nett

↳ 1. august

Uke 31:
Eksamensplan høstsemester 2016 publiseres på nett

↳ Primo august

Uke 32:
Kontinuasjon/utsatt eksamen

↳ 8. – 14. august

Uke 32 OSLO:
Forkurs i tegning, form og farge (nye studenter på BIN og BGD)

↳ 8. – 12. august – Kl. 09.00 – 15.00

Uke 32 TRONDHEIM:
Forkurs i tegning, form og farge

↳ 8. – 12. august – Kl. 09.00 – 15.00

Uke 33:
Forkurs i bedriftsøkonomi for kull 2015 – 2018 (frivillig)

↳ 15. – 18. august

Uke 33 OSLO:
Into Campus 2016

↳ 15. – 21. august

Uke 33 OSLO:
Åpningsseremoni for nye studenter

↳ 15. august – Kl. 10.30

Uke 33 BERGEN:
Into Campus 2016

↳ 15. – 21. august

Uke 33 BERGEN:
Åpningsseremoni for nye studenter

↳ 15. august – Kl. 13.00

Uke 33 TRONDHEIM:
Into Campus 2016

↳ 15. – 19. august

Uke 33 TRONDHEIM:
Åpningsseremoni for nye studenter

↳ 15. august – Kl. 13.00

Uke 33 TRONDHEIM:
Smart studiehverdag / Oppstartsworkshop nye studenter

↳ Se timeplan

Uke 33 TRONDHEIM:
Studiespesifikk oppstart nye studenter

↳ 16. august – Kl. 10.00

Uke 33-34 OSLO:
Smart studiehverdag-kurs / LENT-kurs

↳ Se timeplan

Uke 33-34 OSLO:
Faglig kick-off

↳ Se timeplan

Uke 34 OSLO:
Ordinær undervisningsstart

↳ Se timeplan

Uke 34 OSLO:
Valg av tillitsperson/vara – velges i hver klasse for ett studieår

↳ Hele uken

Uke 34 BERGEN:
Faglig oppstart

↳ Se timeplan

Uke 34 BERGEN:
Smart studiehverdag i aud. 402 (bachelor/fagskole)

↳ 23. august – 14.00 – 17.00

Uke 34 BERGEN:
Valg av tillitsperson/vara – velges i hver klasse for ett studieår

↳ Hele uken

Uke 34 TRONDHEIM:
Ordinær undervisningsstart

↳ Se timeplan

Uke 34 TRONDHEIM:
SIT informerer

↳ 24. august – Kl. 10.00

Uke 35 BERGEN:
Informasjon om utveksling vår 2017 for bachelor kull 2015-2018 for BAS og BAP. Rom 403.
I Atriet fra kl. 17.35.

↳ 31. august – Kl. 16.05 – 16.25

Uke 35 OSLO:
Informasjon om utveksling vår 2017, for bachelor kull 2015-2018 for IM og ILO, BAK og BPS.
Stand på Infotorg i Prinsensgate, 1. etg.    

↳ 1. september – Kl. 11.00 – 14.00

Uke 35:
Valgperiode for valgfag åpnes på StudentWeb (IM)

↳ 1. september

Uke 35:
Frist for oppsigelse av studieplass (gjelder nye studenter)

↳ 1. september

Uke 35+36 TRONDHEIM:
Valg av tillitsperson/vara – velges i hver klasse for ett studieår

↳ Se timeplan

Uke 36 OSLO:
Den Kristianske verktøykassen.
Workshop – Læring, motivasjon og samarbeid i grupper

↳ 6. september – Kl. 14.45 – 17.30

Uke 36 OSLO:
Møte om utveksling vår 2017 for kull 2015-2018 (IM, ILO, BAK og BPS).
Informasjon om søknadsprosessen. Hjemkomne studenter deler informasjon og erfaringer. Rom A4-10

↳ 7. september – Kl. 14.45 – 16.00

Uke 36 TRONDHEIM:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 7. september – Kl. 15.00

Uke 37 OSLO:
Tillitsutvalgsmøte Se timeplan for ditt institutt

↳ 12. – 13. september – Se timeplan for ditt institutt

Uke 37 OSLO:
Den Kristianske verktøykassen.
Workshop – Tidsstyring og planlegging

↳ 13. september – Kl. 14.45 – 17.30

Uke 37 OSLO:
Utveksling vår 2017 – Søknads-support: «Drop in» for ba-studenter, kull 2015-2018 (IM, ILO, BAK, BPS, FAE). Møterom Kreativ, Prinsensgate, 1. et.

↳ 13. september – Kl. 10.00 – 13.00

Uke 37 OSLO:
Avslutningsseremoni for kull 2013-2016 (IKI, ILO, IM)

↳ 14. september

Uke 37 BERGEN:
Avslutningsseremoni for kull 2013-2016

Uke 37 BERGEN:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 15. september – Kl. 15.00 – 16.00 – Se timeplan for rom

Uke 37 TRONDHEIM:
Superstudent

↳ 12. september – Kl. 15.45

Uke 37:
Frist for å godkjenne utdanningsplanen i Studentweb

↳ 15. september

Uke 37:
Frist for å velge valgfag på StudentWeb (IM)

↳ 15. september

Uke 37:
Frist for å søke om godkjenning av emner tatt ved andre institusjoner

↳ 15. september

Uke 37:
Frist for å søke om fritak for emner inneværende semester

↳ 15. september

Uke 37:
Frist for å søke om tilrettelagt eksamen

↳ 15. september

Uke 37:
Frist for å søke om utveksling vår 2017, for kull 2015-2018 (IM, ILO, BAK og BPS)

↳ 15. september

Uke 37 OSLO:
Workshop for Tillitsvalgte

↳ 16. september – Se timeplan

Uke 38 OSLO:
Den Kristianske verktøykassen.
Workshop – Leseteknikk og hukommelse

↳ 20. september – Kl. 14.45 – 17.30

Uke 39 OSLO:
Den Kristianske verktøykassen.
Workshop – Mindmapping og notatteknikk

↳ 27. september – Kl. 14.45 – 17.30

Uke 39 OSLO:
Frist for innsending av statusrapporter (tillitsvalgtes ansvar)

↳ 30. september – Kl. 12.00

Uke 39:
Frist for oppmelding/avmelding til kontinuasjon/utsatt eksamen av bacheloroppgaven

↳ 1. oktober

Uke 39:
Møte i Læringsmiljøutvalget (LMU)

↳ 27. september – Kl. 14.30 – 16:00

Uke 39 BERGEN:
Frist for innsending av statusrapport (tillitsvalgtes ansvar)

↳ 30. september – Kl. 12.00

Uke 39 TRONDHEIM:
Frist for innsending av statusrapporter (tillitsvalgtes ansvar)

↳ 30. september – Kl. 12.00

Uke 40 TRONDHEIM:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 4. oktober – Kl. 15.00

Uke 41 OSLO:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 10. – 12. oktober – Se timeplan for ditt institutt

Uke 44 OSLO:
BCR3100 Informasjonsmøte 2 om Bacheloroppgaven og proposal 2 (3.klasse)

↳ Se timeplan

Uke 41 BERGEN:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 13. oktober – Kl. 15.00 – 16.00 – Se timeplan for rom

Uke 44 OSLO:
Frist for innsending av statusrapporter (tillitsvalgtes ansvar)

↳ 4. november – Kl. 12.00

Uke 44 BERGEN:
Frist for innsending av statusrapport (tillitsvalgtes ansvar)

↳ 4. november – Kl. 12.00

Uke 44 TRONDHEIM:
Frist for innsending av statusrapporter (tillitsvalgtes ansvar)

↳ 4. november – Kl. 12.00

Uke 45 OSLO:
Vitnemålsseremoni for masterstudentene 2014 – 2016

↳ 11. november

Uke 45 OSLO:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 7. – 9. november – Se timeplan for ditt institutt

Uke 45 BERGEN:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 10. november – Kl. 15.00 – 16.00 – Se timeplan for rom

Uke 47:
Møte i Læringsmiljøutvalget (LMU)

↳ 22. november – Kl. 14.30 – 16:00

Uke 48:
Oppsigelsesfrist for studenter i løp

↳ 1. desember

Uke 48:
Frist for å søke permisjon for studenter i løp

↳ 1. desember

Uke 49 OSLO:
Tillitsutvalgsmøte (felles juleavslutning)

↳ 5. desember – Se timeplan for ditt institutt

Uke 49 BERGEN:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 8. desember – Kl. 15.00 – 16.00 – Se timeplan for rom

Uke 50:
Høyskolekalender for vårsemester 2017 publiseres på nett

↳ Medio desember

Uke 50:
Eksamensplan for vårsemester 2017 publiseres på nett

↳ Medio desember

Uke 50:
Timeplan for vårsemester 2017 publiseres på nett

↳ Medio desember

Uke 51:
StudentWeb åpner for godkjenning av utdanningsplanen

↳ 15. desember

Uke 51:
Emnebeskrivelser for vårsemester 2017 publiseres på nett

↳ 20. desember

Uke 52:
Juleferie
Uke 1:
Ordinær studiestart for vårsemester 2017

↳ Se timeplanen


Forklaring av instituttene
IM – Institutt for markedsføring:
 • BAM/BMM – Bachelor i markedsføring og merkevareledelse
 • BSL – Bachelor i ledelse og servicestrategi
 • BAS – Bachelor i markedsføring og salgsledelse
 • MML – Master i markedsføringsledelse
ILO – Institutt for ledelse og organisasjon:
 • BAP – Bachelor i HR og personalledelse
 • BRE – Bachelor i reiselivsledelse
 • BAH – Bachelor i hotelledelse
IKI – Institutt for kreativitet og innovasjon:
 • BAK (KIF) – Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • BPS – Bachelor i PR og samfunnspåvirkning
 • BKM – Bachelor i kreativ markedskommunikasjon
 • BIN – Bachelor i interiør/interiørarkitektur
 • BJO – Bachelor i journalistikk
 • BGD – Bachelor i grafisk design
IH – Institutt for helsefag:
 • AKU – Bachelor i akupunktur
 • BER – Bachelor i ernæring
 • FAE – Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring
 • LIF – Bachelor i livsstilsendring og folkehelse
 • OST – Bachelor i osteopati
 • MED – Årsenhet i grunnmedisin
 • PTH – Årsenhet i personlig trening

Har du behov for tilrettelegging i din studiehverdag?

Studenter som har funksjonsnedsettelse, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen.

Hvem kan jeg kontakte om tilrettelegging i studiehverdagen?

Gjennom samtaler med deg kartlegger vi ditt behov for tilrettelegging. Vi kan være behjelpelig med å ta kontakt med fagmiljøene og andre aktuelle instanser dersom du har behov for det.

Det er viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig slik at vi sammen kan finne gode løsninger.

Avdeling for studentoppfølging kan også skrive ut anonyme dysleksiattester som du kan legge ved i eksamensbesvarelsene dine. Husk å ta med dokumentasjon for å motta en slik attest.

Ta kontakt med avdeling for studentoppfølging for informasjon og hjelp.

Tilrettelagt eksamen

Du få tilrettelagt eksamen hvis din funksjonshemming eller helsetilstand fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen.

Søknadsfrist for tilrettelagt eksamen er 15. februar for høstemner og 15. september for våremner. For å få rett til tilrettelagt eksamen må det legges ved dokumentasjon fra sakkyndig.

Ved akutt endring i din helsesituasjon ta kontakt med eksamensavdelingen for videre veiledning: eksamen@kristiania.no.

Fysisk tilgjengelighet

Lokalene som Høyskolen Kristiania disponerer er tilrettelagt for studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne. Rullestolbrukere har tilgang til alle klasserom i alle bygg.

 • Toaletter:
  Det er handicaptoaletter tilgjengelig i:

  • A-6
  • C-1
  • C-3
  • C-4
  • B-3
  • B-U
  • P-1 i Kirkegata 24- 26
  • etasje Kongensgate
  • etasje Kirkegata 20
  • etasje i Tollbugata.
 • Evakuering: Det er to rømningsstoler plassert i A-6 og A-4. Det ligger branntepper i rømningsstolene, samt at det er brannteppe i kantinekjøkkenet. Alle rømningsveier er markert med skilt.

Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby parkering på høyskolen. Handikapparkering finnes på offentlige steder i nærheten av høyskolen.

For studenter med behov for ytterligere spesiell tilrettelegging må det tas kontakt med avdeling for studentoppfølging for å gjøre tilpasninger så snart som praktisk mulig.

Biblioteket

Har du behov for tilrettelagt lesesalsplass og ønsker å booke dette eller har du behov for veiledning i forbindelse med pensumlitteratur?

Pålogging med tilsendt brukernavn og passord på sms fra skolen gjennom FEIDE- Tilhørighet Høyskolen Kristiania

NB! Tilgang og bruk av tjenestene i Office 365 vil kun fungere så lenge du er student hos oss. 

Oslo

Brannvernleder: John Gilliland (vaktmester)
 • Tlf: 471 79 619
 • Møtested ved brann: Stortorvet
Førstehjelp

I hver etasje i Kirkegata 24-26 finnes det førstehjelpskofferter:

 • 1. etasje. Felles resepsjon og besøksresepsjon i Prinsens gate (også hjertestarter)
 • 4. etasje. I åpent landskap (fløy B)
 • 5. etasje. Fellesadministrasjon/drift (fløy A)
 • På Biblioteket er det både førstehjelpskoffert og hjertestarter

Bergen

Brannansvarlig: Trond-Morten Halvorsen
 • Møtested ved brann: Ved lagerbygg på Holbergkaien
 • Førstehjelpskoffert: Resepsjon 1. etasje.
 • Hjertestartere: Resepsjon 1. etasje. og ved heisdør i 5. etasje.
Førstehjelpskontakt: Marianne Merkesdal

Trondheim

Brannansvarlig: Kristian Sundklakk
 • Hjertestarter: Resepsjon.
 • Førstehjelpskoffert: Kantinen, i verkstedet 3. etasje 63, ved printer i 1. etasje 61, ved printer i 4. etasje 61 og i fellesarealet for foto/film.

Branninstruks

Gjør deg kjent med
 • Rømningsveiene
 • Nærmeste brannalarm
 • Slokkeutstyrets plassering og virkemåte
Hvis brann oppstår
 • Prøv å slokke branntilløpet
 • Utløs manuell brannalarm
 • Ring brannvesenet
Ved alarm
 • Lukk dører og vinduer
 • Steng gasskraner og flaskeventiler
 • Følg instruks til ansatte i gul vest
 • Forlat bygget
 • Meld fra dersom du vet årsak til utløst brann
 • Heis skal ikke benyttes ved brannalarm!

Beredeskap

Skikkethetsvurdering for studenter på helsefag

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter på høyskolens studier innen helse skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som terapeut. En student som utgjør en mulig fare for pasienters liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

Uteksaminerte studenter som skal ta opp igjen eksamen som krever spesiell programvare kan få gjestetilgang til lokaler og maskiner etter avtale. Dette gis ved å kontakte høyskolen IT-avdeling på e-post it@kristiania.no.

Høyskolen Kristiania har avtaler med flere utenlandske læresteder som gir deg mulighet til å ta et semester i utlandet. Tid og sted for utveksling avhenger av hvilke studieprogram du tar, og det er begrenset antall studieplasser, basert på opptakskrav.

Fagskolestudent

Den Kristianske verktøykassen

JA

 

Høyere utdanning stiller krav til deg som student. Å bli bevisst dine egne studievaner og lære enkle knep for å forbedre disse, kan være suksesskriterier for å mestre studiehverdagen og bli en bedre student.

Det er mye å vinne på å lære seg hvordan man studerer. Å kjenne at man mestrer det man holder på med er en god følelse, som skaper motivasjon. Og det er din egen motivasjon, din egen motor, som til syvende og sist kommer til å avgjøre hvor bra du vil gjøre det gjennom studietiden din. Motiverte studenter gir bedre læring og et mer inspirerende og engasjerende studiemiljø.

Den Kristianske verktøykassen vil hjelpe deg med akkurat dette! Verktøykassen inneholder workshops, kurs, og seminar som skal hjelpe deg til å nå målene dine. Og vi starter allerede med workshop den første uken på Høyskolen Kristiania.

Oppstartsworkshop – De beste læringsopplevelsene

Uke 33 – se timeplan for tidspunkt for din klasse

Mange ting avgjør om du vil lykkes og trives som student på Høyskolen Kristiania. Mye av dette handler om det faglige, men vi vet at også læringsfellesskap og god samhandling mellom studentene også er svært avgjørende for trivsel og prestasjoner.

Vi har i denne workshopen laget et opplegg som tar på alvor betydningen av positive relasjoner og et energigivende læringsfellesskap.

Faglig Kick-off

Uke 34 – se timeplan for tidspunkt for din klasse

Vi vet at noe av det mest grunnleggende vi kan gjøre for å legge forholdene til rette for læring er å sørge for at alle studenter helt fra starten kan etablere gode sosiale relasjoner. Relatert til dette er tilrettelegging for en for en samarbeids- og delingskultur. Kick-offet gjennomføres av faglig studieleder ved ditt studium og gjennomføres klassevis.

Studierelaterte workshops

Uke 36-39 – Se timeplan for tidspunkt for din klasse

Kurset Smart Studiehverdag strekker seg over 4 ulike workshoper. Gjennom kurset får du tilegnet deg nye teknikker og forståelser som gjør studiehverdagen din lettere. Dette er viktige workshops som du vil ha nytte av gjennom hele din studietid ved Høyskolen Kristiania, og som vil gi deg konkrete verktøy for å planlegge, strukturere og få oversikt over studiehverdagen.

Du vil lære studieteknikk, lese- og skriveteknikk, tidsstyring og planlegging av arbeidet ditt for å komme i mål til eksamen, effektiv læring og motivasjon, og sist men ikke minst, hvordan du skal mestre selve eksamen og eksamensnervene.

Kurs: Den Kristianske verktøykassen

Her finner du timeplanen for gjeldende semester. Timeplan for kommende semester publiseres medio desember for vårsemesteret, og primo august for høstsemesteret.

Vær obs på at timeplanen kan variere fra uke til uke og at det kan forekomme endringer, hold deg derfor oppdatert på timeplanen til enhver tid. Ved en eventuell endring i timeplanen kort frem i tid vil du motta en SMS med informasjon om dette.

Høstsemester 2016

Synkronisere timeplan med egen kalender

 • Søk etter ønsket tidsplan via TimeEdit Web.
 • Høyreklikk på iCal-knappen nederst i vinduet og velg Copy Link.
 • Åpne et kalenderprogram og gå til menyen for abonnement og lime inn lenken. Her kan du også velge hvor ofte du vil oppdatere planen.

Her finner du studieplan og emnebeskrivelsene for ditt kull. Oversikt over pensum finner du under «Litteratur».

Semesterregistrering

Semesterregistrering i StudentWeb er en rutine alle studenter ved Høyskolen Kristiania må gjennomføre hvert semester. Fristen for å semesterregistrere/godkjenne utdanningsplanen er:

 • For høstsemester: 15. september.
 • For vårsemester: 1. februar.

Fritak for fag

Fristen for å søk om fritak for fag er:

 • For Høstsemester: 15. august – 15. september.
 • For vårsemester: 1. januar – 15. februar.

Du må søke fritak via StudentWeb – les hvordan du søker om fritak her

Permisjon og oppsigelse av studieplass for studenter i løp

 • Frist for permisjonssøknad: 1. juni.
 • Frist for oppsigelse (studenter i løp): Slutten av uke 25.
 • Frist for oppsigelse (nye studenter ved studiestart): 1.september.
 • Oppsigelsesfrist mellom 1. og 2.år: Senest og innen søndag i uke 25.
 • Se vilkår 6.1 i kontraktsvilkårene. OBS! Merk belastning av årlig studieavgift

Alle oppsigelser gjøres i henhold til kontrakten. Oppsigelse må sendes til faktura@kristiania.no

Hvilken klasse går jeg i?

Du ser hvilken klasse du tilhører i klasseinndelingen tilknyttet timeplanen, eller i din StudentWeb under «Studier».

Er det obligatorisk oppmøte i undervisning på høyskolen?

Skolens undervisningsform har fokus på at studentene skal være aktive og deltakende i sin egen læringsprosess for å få fullt utbytte av studiene.

Som fagskolestudent arbeider man praktisk og yrkesnært gjennom gruppe- og individuelle oppgaver. For størst mulig læringsutbytte anbefales det å delta i all undervisning.

Når foregår undervisningen?

Undervisning foregår mandag – fredag i tidsrommet 08.15 til 17.30. En undervisningsøkt varer normalt i 2 timer og 45 minutter, enten fra klokken 08.15, 11.45 eller 14.30.

Hva er Into Campus?

Into Campus er navnet på Høyskolen Kristianias oppstartsuke og har innhold av ulike aktiviteter de første dagene som ny student, både på dag- og kveldstid. Into Campus-uka er starten på de faglige og sosiale relasjoner du vil komme til å ha i løpet av studietiden.

Mer info og oppdateringer på hva som vil skje, kan du lese på Studentunionens egne sider for Into Campus 2016.

Hva er faglig kick-off?

Under faglig kick-off møter du faglærer og dine nye klassekamerater. Her vil du få spesifikk informasjon som angår det studiet du skal følge. Høyskolen Kristiania bestreber å gi grunnlag for en god studiesituasjon for deg som student, og bidra til å utvikle et godt klasse- og læringsmiljø.

Målet for kick-offet er at alle i klassen skal bli bedre kjent med hverandre, noe vi anser som et nyttig grunnlag for en effektiv og trivselsfylt studiehverdag.

Har høyskolen et eget bibliotek?

Høyskolen Kristiania har egne bibliotek på alle tre studiestedene

 • Oslo: Kongens gate 22
 • Bergen: 4. og 5.etasje på skolen
 • Trondheim: rom 202, ved siden av kantina

Her har du tilgang til en stor mengde pensum- og tilleggslitteratur, samt veiledning i litteratur- og informasjonssøk, kildekritikk og kildebruk i oppgaver, m.m.

Faglige studentassistenter (masterstudenter) hjelper deg med fagrelaterte spørsmål, oppgaveskriving og struktur, pensum, eksamensstress, SPSS m.m. De kan kontaktes i skranken i Oslo, eller på mail eller telefon i Trondheim og Bergen.

På bibliotekene er det også studentarbeidsplasser. Oslo og Bergen tilbyr også stille lesesal.

Hva betyr semesterregistrering og når er fristen for dette?

Semesterregistrering i StudentWeb er en rutine alle studenter ved Høyskolen Kristiania må gjennomføre hvert semester. Frist for å semesterregistrere/godkjenne utdanningsplanen i StudentWeb er 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

NB: StudentWeb åpner for semesterregistrering for nye studenter først når du starter på skolen i uke 33.

For å logge deg inn i StudentWeb må du identifisere deg med fødselsnummer (11 siffer) og en 4 sifret PIN-kode. Nye studenter får pinkoden tilsendt ved å logge seg inn og deretter «send pinkode». Du får da tilsendt PIN-koden til den e-postadressen du har registrert i systemet til Høyskolen Kristiania.

Hva skjer hvis jeg ikke godkjenner utdanningsplanen min innen fristen?

Du vil ikke få utbetalt støtte fra Lånekassen om du ikke er semesterregistrert, og du blir heller ikke vurderingsmeldt til eksamenene du skal ha for det gjeldende semesteret. Det er derfor viktig at du godkjenner utdanningsplanen innen fristen hvert semester.

Dersom du likevel ikke har gjort dette må du kontakte din studierådgiver.

I min StudentWeb står det at jeg ikke er undervisningsmeldt, kun vurderingsmeldt. Hva betyr dette?

Undervisningsmelding har ingen praktisk betydning for deg. Vurderingsmeldingen tilsier at du er meldt opp til eksamen med tilhørende vurdering. Det er derfor ikke et problem hvis du får beskjed om at du ikke er undervisningsmeldt.

Kan jeg bytte til en annen linje på skolen?

Som ny student er fristen 1.september for å bytte til en annen linje ved samme studiested. Spørsmål rundt dette rettes til opptak@kristiania.no.

For å bytte linje underveis i studieløpet, gjelder oppsigelsesfristene som du finner under menypunktet «fagskolekalender». Spørsmål rundt dette sendes til opptak@kristiania.no.

Kan jeg jobbe ved siden av studiene?

Alle studiene ved Høyskolen Kristiania er heltidsstudier. Det er likevel mange som har deltidsjobber, og studiene kan kombineres med en deltidsstilling ved siden av.

Hvor finner jeg pensumoversikten og når publiseres emnebeskrivelsene?

Pensumoversikten finner du i emnebeskrivelsen under punktet «Litteratur».

Emnebeskrivelsene publiseres 20.desember for vårsemesteret og 1.juli for høstsemesteret. Denne informasjonen finner du under menypunktet «fagskolekalender».

Trenger jeg noe utstyr og egen Mac/PC i studiet?

Informasjon om anbefalt utstyr får du ved skolestart. Vi anbefaler alle våre studenter å investere i egen Mac/PC.

Må jeg kjøpe Office-pakken?

Alle studenter får tilgang til Office 365-pakken, som inneholder Microsoft Word, Excel, Power Point, samt lagringsmuligheter. Man har tilgang til programvaren så lenge man er student hos oss. Spørsmål rundt dette kan rettes til it@kristiania.no

Hvilke programvarer finnes det på skolen?

På skolens datamaskiner finnes standard programvare som Adobe CC («adobepakken»), ArchiCAD, Atlantis og Office.

Finnes det studentrabatter på ulike programvarer?

Studentene får fullversjon av Microsoft Office 365 av oss. Utover dette har leverandører som Graphisoft og Adobe egne studentrabatter for sin software.

For spørsmål angående all programvare ta kontakt med it@kristiania.no

Hva gjør jeg dersom jeg må kontinuere og har behov for programvare, men har mistet tilgang til høyskolen?

Uteksaminerte studenter som skal ta opp igjen eksamen som krever spesiell programvare kan få gjestetilgang til lokaler og maskiner etter avtale.

Dette gis ved å kontakte oss på e-post it@kristiania.no.

Finnes det studentrabatter på innkjøp av Mac?

Det finnes studentrabatt ved kjøp av mac gjennom Apple. Ved studiestart har som regel også Eplehuset og andre utsalgssteder av mac studentrabatt på rundt 5-8 %.

Hvor er det studentarbeidsplasser på campus?

Det finnes studentarbeidsplasser spredt omkring på høyskolen:

Oslo:   

 • Biblioteket i Kongens gate 22
 • Grupperom i C3 og C4 i Kirkegata
 • B6 i Kirkegata (arbeidsrom)
 • Atriet i 1. etasje i Prinsensgate

Bergen:

 • 2. etasje: Tegnesal (rom 205)
 • 4. etasje: Atriet studentarbeidsplasser (areal 404)
  Biblioteket – boksamlingen (rom 401)
  Grupperom 412 – 418
  Sosial sone (areal 400)
 • 5. etasje: Lesesal (rom 501)
  Studentarbeidsplasser (areal 503 og 504)

Trondheim:

 • Biblioteket
 • Grupperom i 3. 4. og 5. etasje.
 • «Verksted» i 3. etasje.

Du kan i tillegg benytte deg av ledige klasserom og auditorier til egenstudier og eksamensforberedelser. For lån av klasserom er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Når publiseres timeplanen for neste semester, og når er første skoledag?

Det finner du under menypunktet «fagskolekalender».

Hvem kontakter jeg når jeg opplever samarbeidsproblemer i eksamensgruppen min?

Da kan du ta kontakt med din studierådgiver som kan bidra til å finne en løsning som er hensiktsmessig for alle parter i gruppen.

Hvordan ser jeg hvilke eksamener jeg mangler, og når de kan tas opp igjen?

Manglende eksamener og emner ser du i din StudentWeb under «Resultater». Ved å huke av for «Alle resultater» vises alle emnene i din utdanningsplan, med resultat. Høstemner kan tas opp igjen i kontinuasjonsuken i uke 8, og våremner kan tas opp igjen i kontinuasjonsuken i uke 32.

Hvordan ser jeg hvilke eksamensformer jeg skal ha i et emne?

Aktuelle eksamens- og vurderingsformer er fastsatt i emnebeskrivelsen, under punktet «Vurdering». Eksamen kan være individuell eller gruppebasert. Mer informasjon finner du under hver emnebeskrivelse.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har funnet noen å jobbe med til eksamen?

Dersom du mangler gruppe til eksamen er det flere ting du kan gjøre:

 • Kontakte tillitsvalgte i klassen og be om råd.
 • Sende melding til klassen via Luvit eller Facebook og forhøre om noen andre også trenger eksamenspartner eller har ledig plass i sin gruppe.
 • Kontakt faglig som kan sette deg i kontakt med andre studenter som også mangler gruppe.
 • Kontakt din studierådgiver for tips og råd.

Kan jeg gjøre en gruppeeksamen individuelt?

I utgangspunktet skal man forholde seg til vurderingsformen som er fastsatt i emnebeskrivelsen. Dersom man av vektig grunn ønsker å gjøre gruppeeksamen individuelt må dette søkes om via eget søknadsskjema. Ferdig utfylt skjema sendes til din studierådgiver.

Hvor finner jeg viktige datoer og frister?

Alle viktige datoer og frister finner du under menypunktet «fagskolekalender».

Hva betyr studieprogresjon?

Studieprogresjon måles ved antall fagskolepoeng en student har avlagt på angitt tidspunkt i studiet. 100 % studieprogresjon for en heltidsstudent ved Høyskolen Kristiania er 60 fagskolepoeng i løpet av et studieår.

Avdeling for studentoppfølging ved studierådgiver følger opp alle studenter som mangler resultat i ett eller flere emner en gang hvert studieår. Oppfølgingen skjer via epost og samtaler.

Hva er fagskolepoeng?

Alle fagskoleutdanninger ved Høyskolen Kristiania er godkjent av NOKUT, og gir derfor fagskolepoeng.

Fagskolepoeng ble opprettet for å gjøre yrkesutdanninger mer ettertraktet og for å gjøre det enklere å skape en målbar effekt av utdanningsløpet. Fagskolepoeng har også en positiv effekt med tanke på lånekassen da studenter får omgjort deler av lån til stipend for emner med fagskolepoeng de får vurdering i.

Ved fullført og bestått utdanning vil man ha opparbeidet seg 60 fagskolepoeng på 1. årige studier og 120 fagskolepoeng på 2. – årige studier. Det står angitt hvor mange fagskolepoeng hvert studium består av i studieplanen og under den aktuelle utdanningen på nettsidene våre.

Mister jeg skoleplassen hvis jeg ikke består eller fullfører alle eksamenene mine på første studieår?

Nei, du mister ikke skoleplassen din selv om du stryker eller ikke gjennomfører eksamener. Det er da viktig at du setter deg inn regler for kontinuasjon. Alle eksamener må være bestått for å få utstedt vitnemål. Du må også bestå eksamener for å få uttelling hos lånekassen.

Hvis jeg ikke godkjenner utdanningsplanen min i StudentWeb, regnes dette som oppsigelse?

Nei, det er kun skriftlig oppsigelse som er gyldig. Se din studiekontrakt for nærmere informasjon.

Kan jeg utsette studiene ett år?

Vi kan kun utsette studieplassen på bakgrunn av dokumentert verneplikt eller foreldrepermisjon. Dersom du ikke ønsker studieplassen for i år må du si opp denne ved å sende en e-post til opptak@kristiania.no og deretter søke på nytt neste år.

Søknadskjema åpner i november, og jo tidligere du søker, jo tidligere kan du sikre deg en studieplass.

Hvor lang tid har jeg på å fullføre studiet?

Studenten har en fullføringsfrist på inntil 2 år etter at studiet normalt skal være gjennomført, se § 13 i Høyskolen Kristianias forskrift.

Hva er TU/Tillitsutvalget?

Tillitsutvalget er et studentorgan og er en del av studentdemokratiet på høyskolen (jft Lov om universiteter og høyskoler § 4-1). Tillitsutvalget (TU) består av tillitsvalgte fra hver klasse og deres vara. TU ledes av fagansvarlig student og det avholdes 3-4 obligatoriske møter per semester.

Fagansvarlig som er leder for TU har ansvaret for å påse at studentenes faglige muligheter og rettigheter blir ivaretatt. Les om fagansvarligs arbeidsoppgaver her:

Hva er klassens halvtime?

Klassens halvtime er de tillitsvalgtes møter med klassen. Her kan klassen gi tilbakemelding på faglige og administrative forhold ved Høyskolen Kristiania. Viktige saker oppsummeres i klassens statusrapport og leveres til studierådgiver to ganger per semester. Se fagskolekalender.

Jeg har noen utfordringer, er det noen jeg kan snakke med?

Ta kontakt med din studierådgiver.

Hvilke former for tilrettelegging tilbyr dere på høyskolen?

Hvis du på grunn av sykdom, lese- og skrivevansker eller som følge av andre dokumenterte forhold har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen, kan du ha krav på tilrettelagt eksamensgjennomføring.

Særordning kan gis til studenter med dokumenterte lese-/skrivevansker, mødre som ammer, studenter som har en fysisk funksjonshemming eller har dokumentert psykiske problemer.

Ved særskilte tilfeller kan det tilrettelegges i undervisning og ellers i studiesituasjonen. Dette håndteres fra sak til sak. Spørsmål om dette rettes til din studierådgiver.

Jft Lov om universiteter og høyskoler § 4-3, Læringsmiljø:

(5) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Kan jeg få en karakterutskrift?

Du kan bestille karakterutskrift i din StudentWeb, under «Resultater». Dersom det haster, kan du også kontakt resepsjonen som kan utstede en karakterutskrift til deg.

Når får jeg vitnemålet mitt?

Vitnemål utstedes i september, og blir tilsendt per post. Det er ikke mulig å få tilsendt vitnemål tidligere, da eksamensresultater fra kontinuasjonsuken i uke 32 med tilhørende sensurfrister også skal inkluderes i vitnemålet. Dette gjelder for alle studenter uavhengig av om man har kontinuert en eksamen eller ei.

Jeg trenger vitnemål til videre studier, men jeg har ikke fått det ennå. Hva gjør jeg?

Da kan du bestille karakterutskrift og få en midlertidig bekreftelse fra din studierådgiver der det fremgår hvilke emner du har i det gjeldende semesteret. Dette dokumentet godtas som midlertidig dokumentasjon frem til vitnemålet er mottatt ved de fleste studiesteder.

Jeg trenger en bekreftelse på at jeg er student hos dere. Hvem henvender jeg meg til?

For en generell bekreftelse på at du er student hos oss kan du kontakte resepsjonen. Dersom bekreftelsen må inneholde bestemte elementer, kan du kontakte din studierådgiver.

Jeg har mistet studentkortet mitt. Hva gjør jeg?

Da kan du kontakte resepsjonen, som utsteder et nytt studentkort til deg. Dette koster 100,- kroner.

Hvordan sier jeg opp studieplassen min?

For å si opp studieplassen din må du sende en skriftlig oppsigelse til faktura@kristiania.no. Gjeldende oppsigelsesfrister finner du i fagskolekalenderen.

Jeg får ikke logget meg inn på LUVIT, hva gjør jeg?

Dersom du mangler passord til læringsportalen LUVIT finner du det her:

Hvis du fremdeles har problemer med innlogging kan du kontakte din studierådgiver eller IT Brukerstøtte på it@kristiania.no

Jeg skal kontinuere eksamen, hvordan får jeg tilgang til forelesningsnotater?

Dersom emnet du skal kontinuere ikke er tilgjengelig for deg på læringsportalen, kan du ta kontakt studierådgiver (Oslo), resepsjonen (Trondheim) og resepsjonen (Bergen) som hjelper deg med tilgang. I Bergen er det IT ansvarlig som sitter bak resepsjonen som vil gi deg tilgang til emnene på Luvit.

Vi anbefaler alle studenter å laste ned forelesningsnotater og annet materiell til sin egen datamaskin, i tilfelle det skulle oppstå tekniske problemer i læringsportalen eller at tilgangen har utløpt.

HØSTSEMESTER 2016

Uke 32:
Kontinuasjon/utsatt eksamen

↳ 8. – 14. august

Uke 32 OSLO:
Forkurs i tegning, form og farge (nye studenter)

↳ 8. – 12. august – Kl. 09.00 – 15.00

Uke 32 TRONDHEIM:
Forkurs i tegning, form og farge

↳ 8. – 12. august – Kl. 09.00 – 15.00

Uke 33 OSLO:
Into Campus 2016

↳ Hele uken – se timeplan

Uke 33 OSLO:
Åpningsseremoni for nye studenter

↳ 15. august

Uke 33 OSLO:
Smart studiehverdag-kurs / LENT-kurs

↳ Se timeplan

Uke 33 TRONDHEIM:
Into Campus 2016

↳ 15. – 19. august

Uke 33 TRONDHEIM:
Åpningsseremoni for nye studenter

↳ 15. august- Kl. 13.00

Uke 33 TRONDHEIM:
Studiespesifikk oppstart nye studenter

↳ 16. august – Kl. 10.00

Uke 33 TRONDHEIM:
Smart studiehverdag / Oppstartsworkshop nye studenter

↳ Se timeplan

Uke 34 OSLO:
Faglig kick-off (nye studenter)

↳ Se timeplan

Uke 34 OSLO:
Ordinær undervisningsstart

↳ Se timeplan

Uke 34 TRONDHEIM:
Ordinær undervisningsstart

↳ Se timeplan

Uke 34 -35 OSLO:
Valg av tillitsperson/vara – velges i hver klasse for ett studieår

↳ Se timeplan

Uke 35:
Frist for oppsigelse av studieplass (gjelder nye studenter)

↳ 1. september

Uke 35 +36 TRONDHEIM:
Valg av tillitsperson/vara – velges i hver klasse for ett studieår

↳ Se timeplan

Uke 36 OSLO:
Den Kristianske verktøykassen.
Workshop – Læring, motivasjon og samarbeid i grupper

↳ 6. september – Kl. 14.45 – 17.30

Uke 36 OSLO:
Tillitsutvalgsmøte (A3-10)

↳ 8. september – Kl. 15.00 – 17.00

Uke 36 TRONDHEIM:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 7. september – Kl. 15.00

Uke 37 OSLO:
Den Kristianske verktøykassen.
Workshop – Tidsstyring og planlegging

↳ 13. september – Kl. 14.45 – 17.30

Uke 37:
Frist for å godkjenne utdanningsplan i StudentWeb

↳ 15. september

Uke 37:
Frist for å søke om tilrettelagt eksamen

↳ 15. september

Uke 37:
Frist for å søke om godkjenning av emner tatt ved andre institusjoner (for emner ved avd. for fagskolestudier inneværende semester)

↳ 15. september

Uke 37 OSLO:
Workshop for Tillitsvalgte

↳ 16. september – Se timeplan

Uke 37 BERGEN:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 15. september – Kl. 15.00 – 16.00 – Se timeplan for rom

Uke 37 TRONDHEIM:
Superstudent

↳ 12. september – Kl. 15.45

Uke 38 OSLO:
Den Kristianske verktøykassen.
Workshop – Leseteknikk og hukommelse

↳ 20. september – Kl. 14.45 – 17.30

Uke 39 OSLO:
Klassens halvtime

↳ Se timeplan

Uke 39 OSLO:
Den Kristianske verktøykassen.
Workshop – Mindmapping og notatteknikk

↳ 27. september – Kl. 14.45 – 17.30

Uke 39 BERGEN:
Frist for innsending av statusrapport (tillitsvalgtes ansvar)

↳ 30. september – Kl. 12.00

Uke 39 TRONDHEIM:
Frist for innsending av statusrapporter (tillitsvalgtes ansvar)

↳ 30. september – Kl. 12.00

Uke 39:
Møte i Læringsmiljøutvalget (LMU)

↳ 27. september – Kl. 14.30 – 16:00

Uke 40 OSLO:
Frist for innsending av klasserapporter (gjelder tillitsvalgte)

↳ 7. oktober

Uke 40 TRONDHEIM:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 4. oktober – Kl. 15.00

Uke 41 BERGEN:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 13. oktober – Kl. 15.00 – 16.00 – Se timeplan for rom

Uke 42 OSLO:
Tillitsutvalgsmøte (A3-10)

↳ 20. oktober – Kl. 15.00 – 16.30

Uke 44 BERGEN:
Frist for innsending av statusrapport (tillitsvalgtes ansvar)

↳ 4. november – Kl. 12.00

Uke 44 TRONDHEIM:
Frist for innsending av statusrapporter (tillitsvalgtes ansvar)

↳ 4. november – Kl. 12.00

Uke 45 OSLO:
Klassens halvtime

↳ Se timeplan

Uke 45 BERGEN:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 10. november – Kl. 15.00 – 16.00 – Se timeplan for rom

Uke 45 TRONDHEIM:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 8. november – Kl. 15.00

Uke 46 OSLO:
Frist for innsending av klasserapporter (gjelder tillitsvalgte)

↳ 18. november

Uke 47:
Møte i Læringsmiljøutvalget (LMU)

↳ 22. november – Kl. 14.30 – 16:00

Uke 48 OSLO:
Tillitsutvalgsmøte (A3-10)

↳ 1. desember – Kl. 15.00 – 16.30

Uke 49 OSLO:
Tillitsutvalgsmøte (A3-10)  (felles juleavslutning)

↳ 5. desember – Kl. 15.00 – 17.30

Uke 49 BERGEN:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 8. desember –  Kl. 15.00 – 16.00 –  Se timeplan for rom

Uke 49 TRONDHEIM:
Tillitsutvalgsmøte

↳ 5. desember – Kl. 15.00

Uke 50:
Timeplan for vårsemester 2017 publiseres på nett

↳ Medio desember

Uke 50:
Eksamensplan for vårsemester 2017 publiseres på nett

↳ Medio desember

Uke 50:
Fagskolekalender for vårsemester 2017 publiseres på nett

↳ Medio desember

Uke 51:
Emnebeskrivelser for vårsemester 2017 publiseres på nett

↳ 20. desember

Uke 52:
Juleferie
Uke 1:
Ordinær studiestart for vårsemester 2017

↳ Se timeplan

Har du behov for tilrettelegging i din studiehverdag?

Studenter som har funksjonsnedsettelse, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen.

Hvem kan jeg kontakte om tilrettelegging i studiehverdagen?

Gjennom samtaler med deg kartlegger vi ditt behov for tilrettelegging. Vi kan være behjelpelig med å ta kontakt med fagmiljøene og andre aktuelle instanser dersom du har behov for det.

Det er viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig slik at vi sammen kan finne gode løsninger.

Avdeling for studentoppfølging kan også skrive ut anonyme dysleksiattester som du kan legge ved i eksamensbesvarelsene dine. Husk å ta med dokumentasjon for å motta en slik attest.

Ta kontakt med avdeling for studentoppfølging for informasjon og hjelp.

Tilrettelagt eksamen

Du få tilrettelagt eksamen hvis din funksjonshemming eller helsetilstand fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen.

Søknadsfrist for tilrettelagt eksamen er 15. februar for høstemner og 15. september for våremner. For å få rett til tilrettelagt eksamen må det legges ved dokumentasjon fra sakkyndig.

Ved akutt endring i din helsesituasjon ta kontakt med eksamensavdelingen for videre veiledning: eksamen@kristiania.no.

Fysisk tilgjengelighet

Lokalene som Høyskolen Kristiania disponerer er tilrettelagt for studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne. Rullestolbrukere har tilgang til alle klasserom i alle bygg.

 • Toaletter:
  Det er handicaptoaletter tilgjengelig i:

  • A-6
  • C-1
  • C-3
  • C-4
  • B-3
  • B-U
  • P-1 i Kirkegata 24- 26
  • etasje Kongensgate
  • etasje Kirkegata 20
  • etasje i Tollbugata.
 • Evakuering: Det er to rømningsstoler plassert i A-6 og A-4. Det ligger branntepper i rømningsstolene, samt at det er brannteppe i kantinekjøkkenet. Alle rømningsveier er markert med skilt.

Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby parkering på høyskolen. Handikapparkering finnes på offentlige steder i nærheten av høyskolen.

For studenter med behov for ytterligere spesiell tilrettelegging må det tas kontakt med avdeling for studentoppfølging for å gjøre tilpasninger så snart som praktisk mulig.

Biblioteket

Har du behov for tilrettelagt lesesalsplass og ønsker å booke dette eller har du behov for veiledning i forbindelse med pensumlitteratur?

Pålogging med tilsendt brukernavn og passord på sms fra skolen gjennom FEIDE- Tilhørighet Høyskolen Kristiania

NB! Tilgang og bruk av tjenestene i Office 365 vil kun fungere så lenge du er student hos oss. 

Oslo

Brannvernleder: John Gilliland (vaktmester)
 • Tlf: 471 79 619
 • Møtested ved brann: Stortorvet
Førstehjelp

I hver etasje i Kirkegata 24-26 finnes det førstehjelpskofferter:

 • 1. etasje. Felles resepsjon og besøksresepsjon i Prinsens gate (også hjertestarter)
 • 4. etasje. I åpent landskap (fløy B)
 • 5. etasje. Fellesadministrasjon/drift (fløy A)
 • På Biblioteket er det både førstehjelpskoffert og hjertestarter

Bergen

Brannansvarlig: Trond-Morten Halvorsen
 • Møtested ved brann: Ved lagerbygg på Holbergkaien
 • Førstehjelpskoffert: Resepsjon 1. etasje.
 • Hjertestartere: Resepsjon 1. etasje. og ved heisdør i 5. etasje.
Førstehjelpskontakt: Marianne Merkesdal

Trondheim

Brannansvarlig: Kristian Sundklakk
 • Hjertestarter: Resepsjon.
 • Førstehjelpskoffert: Kantinen, i verkstedet 3. etasje 63, ved printer i 1. etasje 61, ved printer i 4. etasje 61 og i fellesarealet for foto/film.

Branninstruks

Gjør deg kjent med
 • Rømningsveiene
 • Nærmeste brannalarm
 • Slokkeutstyrets plassering og virkemåte
Hvis brann oppstår
 • Prøv å slokke branntilløpet
 • Utløs manuell brannalarm
 • Ring brannvesenet
Ved alarm
 • Lukk dører og vinduer
 • Steng gasskraner og flaskeventiler
 • Følg instruks til ansatte i gul vest
 • Forlat bygget
 • Meld fra dersom du vet årsak til utløst brann
 • Heis skal ikke benyttes ved brannalarm!

Beredeskap

Hvem er Organisasjon for norske fagskolestudenter?

ONF, Organisasjon for norske fagskolestudenter, er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for og av studenter ved fagskoler i Norge. ONF har siden 2012 jobbet for fagskolestudentenes interesser, rettigheter og vilkår. I dag har ONF 24 medlemslag og organiserer 7000 studenter, nær halvparten av studentmassen i fagskolen. Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet og er 75 kr i semesteret.

Saker ONF kjemper for:

 • Lovfestet medlemskap i studentsamskipnadene.
 • Studiepoeng for fagskoleutdanning.
 • Synliggjøring av fagskolestudenters kompetanse
 • Styrket finansiering av fagskolen og mindre egenbetaling fra studentene.
 • Fastsette fagskole som høyere yrkesfaglig utdanning

Medlemsfordeler

 • Veiledning av tillitsvalgte i studentdemokrati
 • Gjennomslag for studentsakene du bryr deg om
 • Felleskap med andre studenter fra lignende fagfelt
 • Mulighet til stille til valg i sentrale tillitsverv i ONF på Landsmøtet
 • Påvirke ONFs politikk, så vi kjemper for dine saker.

Kontakt

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Mail: Post@fagskolestudent.no
Tlf: +4745842743
Besøksadresse: Mariboes gate 8, 3. et., 0183 Oslo
Postadresse: Postboks 6738, St. Olavs Plass, 0130 Oslo

Nettside: www.fagskolestudent.no

Twitter og instagram: @fagskolestudent

Facebook: ONF – Organisasjon for norske fagskolestudenter

Ønsker du å ta videre studier etter en 2- årig fagskoleutdanning, er mulighetene mange. Som fagskolestudent kan du fortsette studiene til en bachelorgrad ved et av de mange universitetene vi samarbeider med rundt om i verden.

En fullført fagskoleutdanning fra Høyskolen Kristiania gir ett til to år fritak på bachelorstudier ved våre samarbeidsuniversiteter.

Ved utenlandsstudier samarbeider vi tett med Education link, som veileder i valg av universiteter og tar hånd om hele søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.