✕  Lukk søk
Institutt for ledelse og organisasjon

Birthe Kåfjord Lange

Birthe Kåfjord Lange portrett

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i ledelse

934 51 673

Bakgrunn

Birthe Kåfjord Lange er utdannet Cand Merc fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en PhD i ledelse fra 2008 fra NHH. Birthe har 10 års erfaring fra leder- og kompetanseutvikling, blant annet i Statoil og som tidligere direktør for NHH Executive. Hun har også bred undervisningserfaring fra høyskole og universitet.

Birthes doktorgrad omhandlet norske lederes håndtering av tid. Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike aspekter ved ledelse, herunder lederes handlingsrom og hvordan dette påvirkes av en rekke faktorer som eksempelvis ulike former for endringer, eksempelvis digitalisering, betydningen av ulike kontekster for ledelse og lederes erfaringer, læring og utvikling.