✕  Lukk søk
Institutt for kommunikasjon

Øystein Pedersen Dahlen

1Tirsdag050416-ANSATT_0005_Øystein Pedersen IMG_2817

Førstelektor

951 71 056

Bakgrunn

Forskningsfelt: PR, kommunikasjon og medier

Bakgrunn: Øystein er sosiolog fra Universitetet i Oslo. Dahlen underviser i og forsker på PR, kommunikasjon og medier. Han har tidligere forsket på nettavisers artikkel- og lenkestruktur, barnevernets kommunikasjon og offentlige lederes syn på egen PR-funksjon. Nå forsker han på norske mediers presentasjon av innvandrere og norsk PR-historie.

Han har arbeidet som journalist og med kommunikasjon i en rekke organisasjoner. Blant annet Universitetet i Oslo, Forskningsrådet, De nasjonale forskningsetiske komiteer, Kirkens Nødhjelp og Atlas Alliansen.

Øystein har tidligere undervist ved Høgskulen i Volda. Han ble ansatt ved Markedshøyskolen (nå Høyskolen Kristiania) i 2011. Her var han ansvarlig for oppstarten av bachelorprogrammet i PR og samfunnspåvirkning i 2012, hvor han var faglig studieleder frem til 2014. Han var også leder for Institutt for samfunnsvitenskap og kommunikasjon ved Markedshøyskolen i 2013 og 2104