Linjeforeningen for HR i Bergen

En linjeforening er satt sammen av studenter som frivillig engasjerer seg for å skape et godt faglig og sosialt miljø på sitt studium.

Vi spurte Nina Hofstad Morkemo, Emilie Finstad, Linn Selstad og Sara Johansen, henholdsvis leder, nestleder, logistikkansvarlig og markedsansvarlig om hva de gjør i linjeforeningen for HR i Bergen, både for seg selv og sine medstudenter.

Vi får mye igjen for tiden vi bruker!

Linjeforeningen for HR i Bergen

Hei, hva driver dere med?

Målet til linjeforeningen for HR er å øke samarbeidet mellom studiet og næringslivet og jobbe for å utvikle et faglig nettverk til oss studenter. Vi arrangerer ulike typer arrangementer, som foredrag, workshops og lignende som et faglig relevant ekstratilbud til HR-studentene.

Det er et veldig morsomt verv fordi vi blir så godt kjent med hverandre på tvers av trinnene og jobber sammen mot et felles mål. Når vi ser at det vi har jobbet med blir vellykket og at andre medstudenter er fornøyd gir det også en utrolig god følelse!

Hva lærer dere av å jobbe i linjeforeningen for HR?

Å sitte i styret gjør at vi virkelig får prøvd ut teorien vi har lært i praksis. Vi blir for eksempel godt kjent med å arrangere ulike typer arrangementer. I tillegg får vi innsikt i hvordan en organisasjon fungerer – på godt og vondt – siden vi er så få i styret og alle må bidra for at ting skal gå rundt.

Det er også en god erfaring å engasjere seg i et faglig relevant verv på skolen. Vi kommer tett på aktuelle aktører fra næringslivet, og vi får prøve oss på arbeidsoppgaver som man kanskje møter i en fremtidig arbeidshverdag.

Med et verv i linjeforeningen håper vi dessuten at vi skiller oss ut blant andre kandidater i en senere rekrutteringsprosess. I tillegg til å vise at man er engasjert og målbevisst, byr det samtidig på mye moro, og vi får mange nye bekjentskaper og et større nettverk.

Linjeforeningen for HR i Bergen

Hvor mye jobber dere med dette?

Vi har møter cirka en gang i måneden, resten er avhengig av hvilken stilling man har. Noen har ansvar for møteinnkallinger, andre for sosiale medier eller skaffe relevante foredragsholdere. Det er vanskelig å si eksakt hvor mye vi jobber, men maks et par timer i måneden utenom de gangene vi har arrangementer. Da må vi alle sammen trå til og setter som regel av store deler av den aktuelle dagen.

Å være medlem krever faktisk mindre tid enn man skulle tro, og vi får mye igjen for den lille tiden vi bruker!