✕  Lukk søk

Utveksling

Opplev andre kulturer og bli kjent med mennesker fra hele verden!

Språkkunnskaper blir stadig viktigere. Arbeidsgivere verdsetter ofte kandidater med erfaring fra utenlandsstudier. Vi vet også at bachelor- og masterstudenter ønsker utvekslingsmuligheter i løpet av studietiden.

Som utvekslingsstudent kan du glede deg til å skaffe deg et internasjonalt nettverk og opplevelser som påvirker deg både faglig, sosialt og kulturelt.

Bo på campus eller i lokalmiljøet

Høyskolen Kristiania har avtaler med flere utenlandske læresteder som gir deg mulighet til å ta et semester i utlandet. I dette semesteret går du ut av din egen komfortsone og lærer å takle nye utfordringer. Du vil få andre tilnærminger til fagene og møte studenter fra hele verden. Du kan bo på campus eller i et lokalmiljø hvor du er tett på en annen kultur.

Det er begrenset antall studieplasser, basert på opptakskrav og det tas forbehold om endringer i utvekslingstilbudet. Tid for utveksling avhenger av hvilke studieprogram du tar ved Høyskolen Kristiania.

Et semester i utlandet gir deg minner for livet!

Først må du sjekke utvekslingsmulighetene for ditt bachelor- eller masterprogram og så må du oppfylle karakterkravene for utveksling.

Karakterkravene er minimum C i alle emner fra Høyskolen Kristiania eller strengere dersom partneruniversitet krever dette.

Engelskkarakteren fra videregående skole må være minimum 4 ellers må du avlegge språktest før søknadsfrist for utveksling. De fleste partnere godkjenner testene TOEFL eller IELTS.

  • Dersom du søker utveksling for høstsemesteret vil søknadsfristen være 15. februar.
  • Dersom du søker utveksling for vårsemesteret vil søknadsfristen være 15. september.

Hvor og når kan jeg gjennomføre utveksling?

Ulike bachelorprogram har ulike partnere og utvekslingsmuligheter, slik at du må sjekke ditt eget studieprogram for hvor du kan reise og når/hvilke semester du kan gjennomføre utveksling

Hvordan søker jeg utveksling?

Ved Høyskolen Kristiania er det en to-trinns-søknadsprosess som starter ca. 6 måneder før utvekslingen. Først søker du Høyskolen Kristiania for nominering, deretter søker du utenlandsk studiested for opptak.

Når er søknadsfristen for utveksling?

  • Dersom du søker utveksling for høstsemesteret vil søknadsfrist være 15. februar.
  • Dersom du søker utveksling for vårsemesteret vil søknadsfrist være 15. september.

Hva må legges ved søknaden?

I søknaden må du legge ved et motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker utveksling, samt attestert kopi av vitnemål fra VGS (på engelsk) og karakterutskrift fra Høyskolen Kristiania (på engelsk).

Må jeg ta engelsk språktest?

Dersom du ikke har minimum karakteren 4 i engelsk fra videregående skole, må du ta engelsk språktest, før du kan søke utveksling. Mange partnere godtar enten TOEFL-test eller IELTS-test. Se universitetenes nettsider for mer informasjon og krav til test-resultat.

Hva er forskjellen på språktestene TOEFL og IELTS?

TOEFL er en amerikansk test og IELTS er en britisk test. Du kan finne mer informasjon om ulike språktester på www.ansa.no

Hvor finner jeg informasjon om språktesten: TOEFL?

Hvor finner jeg informasjon om språktesten: IELTS?

IELTS administreres av Folkeuniversitetet, for teststeder, datoer og oppmelding, se http://www.folkeuniversitetet.no/ielts/side-id-10147/. Testen koster ca. kr. 2.600,- (lesedato november 2015).

Kan jeg forsøke å forbedre mine karakterer hjemme før jeg søker utveksling?

Vanlige regler for kontinuasjon eller utsatt eksamen gjelder. Du må ha gjennomført ny eksamen før du søker utveksling. Kontakt eksamen@kristiania.no dersom du trenger informasjon om når du kan gjennomføre ny eksamen i ulike fag.

Velger jeg fagene selv?

Fagene du kan gjennomføre oppgis av Høyskolen Kristiania. Fagene må være forhåndsgodkjent av Høyskolen Kristiania og du må gjennomføre 30 studiepoeng på ett semester, slik at du ikke blir forsinket i utdanningen din.

Hva skjer hvis jeg ikke består fag ute?

Få utenlandske studiested har kontinuasjonsmuligheter. Dersom du ikke består fag ute, må du som regel kjøpe og gjennomføre nye fag ved Høyskolen Kristiania etter hjemkomst.

Må jeg bestille reise selv?

Ja, du er selv ansvarlig for å bestille reise.

Må jeg ha visum?

Dette avhenger av ditt eget statsborgerskap og hvilke land du skal reise til. Det er som regel land utenfor Europa som krever visum og studiestedene gir som regel god informasjon om dette. Du anbefales å sjekke ambassadenes nettsider for utfyllende informasjon.

Du kan ikke søke visum før du har fått opptaksbevis fra studiested i utlandet. Visum må ordnes ved landets ambassade.

Må jeg ta vaksiner?

For generelle anbefalinger, se Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no/
Kontakt et legekontor eller www.reiseklinikken.no for individuell rådgiving og reisevaksinasjon.

Hva koster utveksling?

Skolepengebeløp som du skal betale til studiested i utlandet varierer og er ofte høyere enn ved Høyskolen Kristiania. Når du søker Lånekassen sender du signert opptaksbrev fra utlandet, som viser skolepengebeløp og du får støtte basert på dette.

For utvekslingssemesteret betaler du skolepenger kun til universitetet ute.

Dekkes semester i utlandet av Lånekassen?

Du kan få støtte til utveksling, når oppholdet er godkjent som en del av utdanningen din ved Høyskolen Kristiania. Lånekassen omtaler utveksling som delstudier i utlandet og du finner informasjon om hvor mye du kan få i støtte og hvordan du søker på http://www.lanekassen.no/utland

Må jeg semesterregistrere meg når jeg er på utveksling?

Ja, du må semesterregistrere deg på Studentweb. Når du ankommer ditt studiested må du registrere din midlertidige semesteradresse.

Hvor mange studiepoeng må jeg ta på ett semester i utlandet?

Du må ta emner som er forhåndsgodkjente fra Høyskolen Kristiania tilsvarende minimum 30 studiepoeng eller 30 ECTS (credits i Europa). Du må følge med på dette og kontakte Internasjonalt Kontor ved Høyskolen Kristiania, dersom du har spørsmål om emner eller omregning av lokale credits til studiepoeng

Er karaktersystemene i utlandet som karaktersystemet i Norge?

Karaktersystemene i utlandet er som regel forskjellig fra karaktersystemet i Norge. Karaktersystemene kan variere fra land til land og mellom studiested (eksempelvis i Australia). Etter endt utveksling får du karakterutskrift som forklarer karakterskalaen.

Karakterer fra andre studiested kan ikke gjøres om og derfor registreres kun emner og studiepoeng i ditt vitnemål hjemme. Når du mottar ditt vitnemål, vedlegger du karakterutskrift fra utvekslingssted.

Hvordan finne et sted å bo?

Du er selv ansvarlig for å skaffe deg bolig. Partnere gir som regel god informasjon på sine nettsider, om botilbud på campus eller i nærområdet. Det kan også være lurt å søke tips fra tidligere utvekslingsstudenter.

Hvor finner jeg best mulig informasjon om studiestedene i utlandet?

Sjekk studiestedenes nettsider. De fleste universiteter har informasjon som gjelder internasjonale studenter.

Hva med forsikring når jeg studerer i utlandet?

Alle studenter må være forsikret og noen universiteter tilbyr studentforsikringer. Du anbefales å sjekke ANSA’s avtale med AIG. Du kan lese om forsikringen, dekning og pris på www.aig.no/ansa.

Bør jeg være medlem av studentorganisasjonen ANSA?

Høyskolen Kristiania anbefaler deg å være medlem av ANSA når du studerer i utlandet, se www.ansa.no for informasjon om medlemskap og medlemsfordeler.

Bør jeg opprette bankkonto i utlandet?

I noen land kan dette være aktuelt og du bør kontakte din egen bank for informasjon og anbefalinger.

Hva gjør jeg dersom det skulle oppstå nødsitasjoner i utlandet?

Bruk lokale nødnummer. Høyskolen Kristiania har også beredskapsavtale med Sjømannskirken, som har 24 timers beredskapstelefon +47 951 19 181 og nødnummer-App for IPhone og Android.

Hvor kan jeg henvende meg dersom jeg har flere spørsmål om utveksling?

Du kan sende mail til utveksling@kristiania.no