✕  Lukk søk

Bergen

Norges nest største by er urban, men har likevel klart å bevare småbysjarmen.

Byen mellom de syv fjell er vakker. Den tette trehusbebyggelsen og de brosteinsbelagte gatene skaper en helt spesiell atmosfære.

Befolkningen er kanskje landets mest patriotiske og lidenskapelige, men likevel er det ikke vanskelig å være innflytter og ny student. Folk er sosiale og ønsker å bli kjent med nye mennesker.

Bli derfor ikke overrasket om noen ønsker å slå av en prat med deg på bussen eller i kassakøen.

Høyskolen Kristiania Bergen er sentrumsnær, men har likevel sin egen campus-atmosfære.

Tette relasjoner til lokalt næringsliv

Vi har i mange år jobbet målrettet med å opparbeide tette relasjoner til næringslivet. Dette har ført til spennende samarbeid, der våre studenter blant annet har løst reelle oppgaver for TV 2, Adams Matkasse, Ungt Entrepenørskap, Nordiske Mediedager og mange fler.

Studentmiljø

Med 700 studenter har Høyskolen Kristiania i Bergen et tett og godt studentmiljø. At studentmassen er liten sammenlignet med andre høyskoler i området, gir foreleserne anledning til å se hver enkelt. Dette gir god mulighet for dialog med lærere og forelesere, og du finner alltid et kjent ansikt du kan slå av en prat med.

Et pulserende uteliv med konserter, shoppingmuligheter, idrettstilbud og flere arrangementer i regi av skolen gjør at du aldri trenger å kjede deg.

Ledere med engasjement

Studenttrivsel er viktig i Vestlandets hovedstad.

I Bergen er det god nærhet mellom studenter og administrasjon, med synlige ledere man raskt blir kjent med. De titter ofte innom forelesninger og studentpresentasjoner, noe studentene setter stor pris på.

Nye lokaler

Høyskolen Kristiania i Bergen har de siste årene vokst med flere studier og studenter. I Kalfarveien finner du helt nyoppussede lokaler med flott utsikt over Store Lungegårdsvann og Løvstakken.

To store auditorium, lyse klasserom, egen MacLab, Norges nest største greenroom og tilgang til oppdatert læringsteknologi gir studentene i Bergen et godt studiemiljø.

Legger man til 30 000 studenter fra store utdanningsinstitusjoner, 250 årlige nedbørsdager samt et pulserende kulturtilbud, har man den perfekte ramme for en vellykket studenttilværelse!

Mer om Bergen

Fasilitetene våre er topp moderne, med mange klasserom, grupperom, datasaler og ulike typer studio.

Vår sentrale beliggenhet i sentrum gjør at du kommer deg raskt til skolen fra de fleste bydeler, enten du velger å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Velger du å sykle har vi flere sykkelparkeringer utenfor skolen, reiser du kollektivt har Skyss gode studentpriser.

I tillegg til alt du kan finne på i Bergen forøvrig, arrangeres det en rekke arrangementer på skolen. Noen av disse arrangeres av Studentunionen,  andre gjennom egne komiteer og foreninger.

 

Høyskolen Kristiania Bergen

Biblioteket på Høyskolen Kristiania skaper et godt miljø for akademisk arbeid og gir opplæring i informasjonskompetanse.

Her hjelper vi deg med å søke etter fagstoff og informasjon, finne verktøy for studier og forskning, forstå henvisningsregler og mye mer.

Studentunionen

Studentunionen står for de fleste sosiale arrangement på skolen, blant annet studentfester, karrieredag, fadderuken, fellesturer og mye mer. Den har også flere idrettslag man kan engasjere seg i, som fotballag, håndballag og volleyballag.

Du har muligheten til å engasjere deg i mange forskjellige utvalg i Studentunionen, noe som gir både nyttige erfaringer under og etter studietiden, i tillegg til muligheten for å skape nettverk på tvers av linjene.

Det akademiske kvarter

Kvarteret er studentenes kulturhus i sentrum, og har plass til 1500 gjester fordelt på over ti rom og barer. Med rundt 2200 arrangementer årlig er det alltid noe som skjer. Det arrangeres konserter, temamøter, quizkvelder, du kan se fotballkamper, revy- teaterforestillinger, og de har barer og cafeer.

Kvarteret blir drevet av frivillige, og så mange som 400-500 jobber der til enhver tid. Du kan lære mye av å jobbe som frivillig, og du blir garantert kjent med mange andre studenter. Nesten uansett hvilken studiebakgrunn eller interesser du har, så finnes det en frivillig gjeng som søker nettopp deg!

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) jobber med studentvelferd for alle studenter ved høyskolene og Universitetet i Bergen. Som bachelorstudent i Bergen kan du benytte deg av tilbudene de har.

Sammen har mange velferdstilbud og tjenester, blant annet boligutleie, idrettssenter, spisesteder, bokhandler, legesenter, psykososial helsetjeneste, barnehager, karriereveiledning og ulike idrettstilbud.

Det er gode muligheter for å finne hybel i nærheten av sentrum, enten du velger å gå inn på det private markedet eller velger å søke om bolig i en av de 4396 hybelenhetene SiB disponerer.

Mange av våre studenter velger å bo i studentkollektiv i nærheten av sentrum og skolen.

Hos oss har vi fokus på å utvikle ferdigheter og kompetanse for fremtidens arbeidsliv. Vi har også et kommersielt fokus, dette for at du som student skal være best mulig egnet til å gå rett ut i jobb etter endte studier.

Dyktige fagpersoner, som både er interesserte og tilgjengelige skaper et godt læringsmiljø – dette er noe av det som tidligere og nåværende studenter trekker frem som et kjennetegn for Høyskolen Kristiania.

I tillegg til praktisk og kreativt arbeid, setter vi deg i kontakt med næringslivet fra dag én. Dette bidrar til at du blir godt forberedt til livet etter studiene, i tillegg til at bransjen og næringslivet holdes oppdatert på hva våre studenter kan tilby av kompetanse.

Karriere

Gjennom veiledning, kurs, workshops og aktiviteter på vårt karrieresenter blir du en god jobbsøker og attraktiv kandidat. For tidligere studenter tilbyr vi veiledning og støtte i den første tiden i ny jobb, samt karriereplanlegging og videre påfyll av kompetanse gjennom skolens alumni-nettverk.

Det er viktig at den kunnskap som utvikles og produseres hos studentene våre kan anvendes i arbeidslivet. Tette relasjoner, dialog og konkrete samarbeid med arbeidsgivere er inspirerende og nyttig for alle involverte.

Våre studier har et velutviklet samarbeid med arbeidslivet i regionen. Samarbeid kan i praksis dreie seg om caser i undervisning, studentprosjekter, studentkonkurranser, eller tilgang til spesifikk kompetanse.

 • Utgangspunktet for caser i undervisning er overordnede studieplaner med fastsatte læringsmål. Caser må derfor tilpasses undervisningens progresjonsplan.
 • Ved inngåelse av konkret samarbeid vil forventninger avklares og avtaler om innhold, leveranser og eierskap avtalefestes.

Bli kjent med våre studenter

Vi ønsker å være tilgjengelig for bransje- og næringslivet, og du kan bli kjent med oss og studentene på ulike måter:

 • Du kan invitere studenter til å ha sin praksisperiode, eller skrive bacheloroppgave hos dere
 • Ønsker du å rekruttere studenter fra oss gjøres dette via vårt karrieresenter
 • Studentene våre har reelle kundeoppdrag hvert semester, og vi tar i mot oppdrag fra både bedrifter og privatpersoner
 • Vi arrangerer nettverksarenaen Karrieredagene, hvor du kan profilere din bedrift
 • Vi arrangerer lunsjmøter hvert semester med relevant tematikk innenfor kommunikasjon og kreativitet
 • Vi arrangerer avgangsutstilling i juni hvert år. Her kan du se studentenes avsluttende arbeider. Det er høy kvalitet på studentarbeidene og en unik mulighet for å treffe studenter klare for arbeidsmarkedet

Høyskolen Kristiania i Bergen etterstreber å være den mest praktiske høyskolen i regionen. Både studiemodell, innhold og fagstab underbygger et praktisk fokus. I tillegg har avdelingen i Bergen opprettet et eget studentbyrå, for de mest engasjerte og talentfulle studentene.

Studentbyrået tar oppdrag fra kommersielle aktører og det er primært andre- og sisteårsstudenter på både fagskole- og høyskolestudier, som løser oppdragene via tre interne team.

Våre mål

Studentbyrået har tre klare strategiske mål:

 • skape et attraktivt, nettverksbyggende og praktisk tverrfaglig arbeidsfellesskap for de beste studentene
 • knytte næringsliv og potensielle arbeidsgivere tettere til høyskolen, og generelt gjøre Høyskolen Kristiania bedre kjent
 • bli det mest kreative og resultatorienterte talentfellesskapet i Bergen.

I praksis betyr dette å ha følgende fokusområder:

 • USP: Vi er unge talenter med stor energi og skaperevne, som ikke er fanget i gårsdagens holdninger og teorier.
 • skal være et ungt og smart, kreativt talentfellesskap, drevet av studenter.
 • skal utvikle de flinkeste og mest ivrige studentene til å lede en selvstendig og lønnsom virksomhet.
 • bevissthet i forhold til både inntekt, markedsføring av skolen, nettverksbygging og praktisk erfaring.
 • solid backing av faglærere med profesjonell kompetanse og erfaring.
 • skal tiltrekke oppdrag via hele skolesystemets nettverk.
 • skal være en juniorpartner for byens reklamebyråer.
 • et springbrett mot arbeidsmarkedet.

Noe for dere?

Er din bedrift interessert i å gi Studentbyrået oppdrag eller er du student som ønsker å søke stilling i byrået? Ta kontakt med Helge Kirkaune.

Aktuelt