✕  Lukk søk

Eksamen for høyskolestudier

Informasjon om eksamen for høyskolestudenter på Høyskolen Kristiania.

Søknadsskjemaer, erklæringsskjemaer etc. finner du i menypunktet «skjemaer og lovverk» nederst på siden.

Generell eksamensinformasjon

Skole- og hjemmeeksamen

Sensur, karakterbegrunnelse, klager og vitnemål

Tilrettelegging, sykdom og fritak

► Skjemaer og lovverk

Du har inntil tre forsøk pr eksamen: En ordinær eksamen og to kontinuasjonseksamener.

Et eksamensforsøk er gjennomført hvis du er påmeldt den aktuelle eksamenen innen utløpet av avmeldingsfristen og ikke har dokumentert gyldig fravær ved eksamen, f.eks. ved innen 48 timer etter eksamensdato.

Hvis du ikke møter, ikke har meldt deg av eksamen eller ikke levert inn gyldig dokumentasjon innen angitt frist, vil du bli registrert som «ikke møtt». Dette teller da som ett av tre mulige forsøk.

Du plikter selv å holde orden på antall eksamensforsøk du har brukt.

Studenter kan søke om et fjerde eksamensforsøk. Frist for dette er den samme som for kontinuasjonspåmelding.

Søknaden må:

Du har en fullføringsfrist på inntil 2 år etter at studiet normalt skal være gjennomført se § 13, Kapittel IV. Studierett, permisjon, utdanningsplan og studieårets lengde i Forskrift Høyskolen Kristiania

↑ Til toppen

Se punkt 3.3 Arbeidskrav i eksamensreglement for høyskolestudier ved Høyskolen Kristiania.


I enkelte emner er det arbeidskrav. Obligatoriske arbeidskrav må godkjennes før man har rett til å ta eksamen. Høyskolen Kristiania har to former for arbeidskrav; «multiple choice» og/eller «annet skriftlig arbeidskrav».

Det vil fremkomme av emnebeskrivelsen hvilke arbeidskrav som er gjeldende for det enkelte emnet. Emneansvarlig opplyser om hvordan og til hvilken tid arbeidskravet skal avvikles, for eksempel om det er multiple choice, skriftlig arbeidskrav via Luvit eller Inspera, muntlig presentasjon eller lignende.

Arbeidskrav Multiple Choice

Gjennom semesteret får du tre ulike multiple choice-oppgaver hvorav to av disse må være godkjent for at emnets arbeidskrav registreres som godkjent.

For hvert av de tre oppgavene har du tre forsøk på å få godkjent.

Ved oppstart av prøven vil du få opplyst hvilken poenggrense som er gjeldende. Etter at alle spørsmål er besvart, vil du få opplyst poengscoren og bli informert om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Blir arbeidskravet godkjent er det valgfritt om studenten ønsker å ta de gjenværende forsøkene.

 

Generelt

Hvis du ikke består arbeidskrav i emnet, meldes du av eksamen og er selv ansvarlig for å melde deg opp til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen regnes da som første forsøk på eksamen. Studentene må sørge for at arbeidskrav er godkjent før de kan ta kontinuasjonseksamen.

Ved sykdom under arbeidskravperioden anbefales du å forsøke å finne tid til gjennomføring i løpet av perioden. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må du sende epost til eksamensteamet. I ekstraordinære tilfeller kan det vurderes om det kan gis en kort forlengelse av levert arbeidskrav.

Hvis du kan vise til lengre sykefravær som har påvirket muligheten din til å gjennomføre arbeidskrav, må du sende nødvendig dokumentasjon per e-post til eksamensteamet.

↑ Til toppen

Bachelorstudiene avsluttes med en bacheloroppgave.

Bacheloroppgaven skal løses enten individuel eller i gruppe på inntil tre studenter:

 • Bachelor i interiørarkitekter (BIN), bachelor i grafisk design (BGD), og bachelor i journalistikk (BJO) skal gjennomføres individuelt, men det kan søkes om å skrive i gruppe.

Det kan søkes om å skrive den individuelt hvis det foreligger en grunn for dette. Skriftlig søknad sendes pr epost til din administrative studieleder. Søknaden bør være godkjent og ferdigbehandlet innen innleveringsfristen av Proposal 1.

Praktiske opplysninger, viktige linker og frister, samt rettledning til utarbeidelse av bacheloroppgaver på Høyskolen Kristiania finner du her:

For at tittelen på oppgaven skal være synlig på vitnemål/karakterutskrift må du selv registrere tittelen i StudentWeb. Det er svært viktig at du skriver din tittel korrekt, hvis ikke vil skrivefeil på vitnemål/karakterutskrift også fremkomme. Tittelen på oppgaven må skrives i norsk og engelsk.

Ved innlevering av bacheloroppgaven skal det medfølge et innleverings- og et erklæringsskjema. Dette finner du under «skjemaer og lovverk» nederst på siden. Det er viktig å sette seg godt inn i dette før innlevering av selve bacheloroppgaven.

Konfidensialitet

Skal prosjektet ditt behandle personopplysninger?  Da er det ditt ansvar som student å undersøke om du har en meldeplikt.  Sjekk DBH siden om meldeplikt for mer opplysning og ta  «meldeplikttest.» 

Hvis du har videre spørsmål om hvordan dette vil påvirke arbeid med en oppgave ta kontakt med foreleser, din veileder, eller eksamenskontor.

Hvis bacheloroppgaven skal behandles konfidensielt, må du/dere krysse av for konfidensialitet i innleverings- og erklæringsskjemaet som skal følge oppgaven. (Disse finner du under «skjemaer og lovverk» nederst på siden). Du er også selv ansvarlige for å opprette fortrolighetsavtale om oppdragsgiver krever dette.

Normalt gis ett års konfidensialitet (dvs. oppgaven sperres for innsyn i ett år).

Du/dere må selv påse og merke forside med rødt trykk; KONFIDENSIELL.

↑ Til toppen

Hjemmeeksamen

Ved digital innlevering publiseres eksamensoppgaven i Inspera Assessment og eksamensbesvarelsen leveres inn samme sted.

Ditt ansvar er:

 • Tilstrekkelig nettdekning ved nedlasting av oppgaven og ved innlevering av besvarelsen
 • Pc/mac og nettleser må fungere med Inspera Assessment
 • Besvarelsen skal være fri for virus og i henhold til formkrav gitt i oppgaven

Retningslinjer ved oppgaveskriving

Hvordan levere i ZIP-fil

1. Lag en ny mappe og legg alle filene som skal levere i denne
2. PC: Høyreklikk på mappen du lagde, velg «Send til» og deretter «Komprimert (zippet) mappe»
MAC: Høyreklikk på mappen du lagde, velg «Komprimer [mappenavn]»
3. Gå til Inspera, velg prøven du skal levere eksamen på og velg ZIP-filen du nettopp laget.

Digital skoleeksamen

digital skoleeksamen benyttes Inspera Assessment, som krever PC med Windows (7 – 10) eller Mac/iPad med siste operativsystem. Chromebook støttes ikke.

Du må ta med egen bærbar PC, Mac eller iPad, og tilhørende strømtilførsel for å utføre eksamen. Hvis du ikke har PC/Mac/iPad, må du låne dette til eksamen.

Lurer du på om du skal ha digital skoleeksamen? Informasjon om dette finner du i Studentweb:

Slik logger du deg inn i Inspera:

 • Gå til Inspera
 • Klikk på «Logg inn med Feide»
 • Tast inn ditt brukernavn og passord (samme som på Luvit).

Mangler du tilgang? Ta kontakt med eksamen@kristiania.no i god tid før første eksamen.

Obligatoriske forberedelser før digital skoleeksamen

PC/Mac: Last ned/kontroller at Safe Exam Browser fungerer. Dette gjøres ved å gjennomføre en av DEMO-prøvene som ligger i din Inspera under fanen “demoprøver/demo tests”.

 • iPad: Du må laste ned Safe Exam Browser fra App Store før du åpner en av demoprøvene.
 • Velg en av demoprøvene og følg instruksen videre i Inspera. Husk at du må gjennomføre hele demoprøven før du kan avslutte Safe Exam Browser.
 • Har du gjennomført en demoprøve i Inspera Assessment og alt fungerer, er du klar til eksamensdagen.
 • Husk at dette må gjøres før hver skoleeksamen da oppdateringer kan forekomme.

Videoinstruks for hvordan du laster ned Safe Exam Browser:

For Windows PC

For Apple Mac

Husk å hold din PC/Mac/iPad og programvaren SEB oppdatert til enhver tid:

Generell informasjon om eksamen

Safe Exam Browser PIN (SEB-pin) til ordinær eksamen utgis på eksamensdagen. Det vil bli utdelt både kladdeark og innføringsark. Vi oppfordrer studentene til å benytte seg av tegnefunksjonen i Inspera.

Skoleeksamen skal være synlig under fanen “Mine prøver/My tests”  i Inspera senest en uke før eksamensdato.

Dersom den ikke er synlig en uke før avvikling må dette meldes ifra til eksamen@kristiania.no

Du må møte seneste 30 minutter før eksamensavvikling på oppgitt rom. Oppstilling av utstyr skal være klart 15 min før eksamen starter.

Når eksamenstiden er ute blir du automatisk sendt til innleveringssiden. Husk at du uansett må klikke på “Lever”. Det er studentens ansvar å sørge for at eksamensbesvarelsen blir levert. Innleverte besvarelser finner du i arkiv.

 • Kandidatnummer, sidetall, dato og navn på fag kommer automatisk på besvarelsen.
 • Du ser ikke sidetall, men antall ord.
 • Under eksamen må PC eller MAC til enhver tid være på. Hvis din maskin lukkes ellers slås sammen under eksamen kan dette medføre at du blir koblet fra Inspera.
 • Trådløs mus eller trådløst tastatur fungerer ikke ved digital skoleeksamen.

Instruksjonsvideo for tekstfeltet i Inspera:

Eksamensavgift for alle ordinære eksamensforsøk er inkludert i studieavgiften.


Kontinuasjonsavgift betales særskilt og utgjør for studieåret 2017 – 2018:

 • Bachelor- og masteroppgave, samt eksamen i emner fra 5 til 15 studiepoeng, er kr 300 *antall studiepoeng per eksamen.
 • Emner fra 15 til 30 studiepoeng med flere deleksamener, er kr 2250 pr deleksamen.
 • Emner fra 15 til 30 studiepoeng med én eksamen, er kr 300 *antall studiepoeng.

Du finner mer informasjon under punktet Utsatt- og kontinuasjonseksamen

Det vises til Retningslinjer for vurderingsformer og eksamensgjennomføring ved Høyskolen Kristiania, punkt 2.9 Gyldig fravær/stryk/ønske om å forbedre karakter.

↑ Til toppen

Høyskolen Kristiania praktiserer ulike vurderingsformer:

 • Mulitple choice
 • 3 – 5 timers individuell skriftlig eksamen
 • Skriftlig hjemmeeksamen
 • Muntlig eksamen
 • Praktisk eksamen
 • Arbeidskrav

Avsluttende oppgave (se egne punkt for Bacheloroppgave og Masteroppgave)

↑ Til toppen

Vi benytter flere eksterne eksamenslokaler. Det er ditt ansvar å kjøre deg kjent med hvor dine eksamener skal avvikles. Informasjon om hvor du skal møte til eksamen finner du i din Studentweb under «aktive emner». Du må møte på angitt rom i din Studentweb.

 • Oslo: Kirkegata 24-26, Prinsensgate 9
 • Bergen: Kalfarveien 78
 • Trondheim: Kjøpmannsgata 65

Eksterne eksamenslokaler som benyttes

Oslo

Håndverkeren Kurs og konferansesenter

 • Rosenkrantzgt 7,
 • 0159 Oslo.
 • Kart

Hasle Tennishall

 • Haslevangen 33,
 • 0579 Oslo
 • Kart

Storsalen menighet

 • Staffeldts gate 4
 • 0166 Oslo
 • Kart

Ekeberg idrettshall

 • Ekebergveien 101
 • 1178 Oslo
 • Kart

UBC Kurs og konferansesenter

 • Sognsveien 77 C
 • 0855 Oslo
 • Kart
Bergen

Salem Misjonsforsamling Bergen

 • Sigurds gate 6
 • 5015 Bergen
 • Kart

Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS)

 • Kong Oscarsgt 15
 • 5017 Bergen
 • Kart

Bergen tennisarena

 • Vilhelm Bjerknesvei 20
 • 5081 Bergen
 • Kart

Grieghallen

 • Edvard Griegs Plass 1
 • 5015 Bergen
 • Kart

↑ Til toppen

Ordinær eksamen

Ordinær eksamensplan publiseres på Studentweb under «aktive emner» medio desember for vårsemestret og primo august for høstsemestret. Informasjon om hvor du skal avvikle skriftlig skoleeksamen vil også bli tilgjengelig i din Studentweb.

Vi tar forbehold om at planen kan endres underveis.

Utsatt- og kontinuasjonseksamen

Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i din Studentweb når du melder deg opp til kontinuasjonseksamen. Hvis det faller flere eksamener på samme dag, vil du også se dette når du melder deg opp til kontinuasjon.

Merk deg at hvis du ikke ønsker flere eksamener på samme dag, må du melde av eksamen før på- og avmeldingsfristen er ute, for å unngå å bli belastet med kontinuasjonsavgift for den ene eksamenen du ikke vil ta.

Oppmøtested vil fremkomme i din Studentweb innen 2 uker etter at påmeldingsfristen er ute.

Les mer om utsatt- og kontinuasjonseksamen for frister og lignende under menypunktet «Utsatt- og kontinuasjonseksamen».

Har du spørsmål knyttet til eksamen kan du ta kontakt med eksamenskontoret: eksamen@kristiania.no

Vi tar forbehold om at planen kan endres underveis.

↑ Til toppen

Har du tidligere tatt emner eller har annen formell eller uformell utdanning, og dette dekker kurs som inngår i det studiet du tar på Høyskolen Kristiania, kan du søke fritak for enkeltemner.

Det vises til §29 i Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Kristiania:

En student kan få fritak for eksamen når det kan dokumenteres at tilsvarende er bestått ved Høyskolen Kristiania eller tilsvarende institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå jfr UH-loven § 3-5. Skriftlig søknad skal leveres til Høyskolen Kristiania og blir vurdert av emneansvarlig eller faglig ansvarlig for studiet.

Høyskolen Kristianias klagenemd er klageinstans i fritakssaker. Frist for å søke fritak for emner er 15. september for høstsemesteret, og 15. februar for vårsemesteret. Med søknaden skal det vedlegges kopi av vitnemål eller karakterutskrift og studie-/ emnebeskrivelse eller tilsvarende inkludert pensumliste for den eksamen studenten søker fritak på grunnlag av.

Det gis ikke fritak for deleksamener i et emne. Eventuelt innvilget fritak gir ikke betalingsfritak, men du har tre valg:
1. Du kan søke opptak i ett emne fra skolens portefølje som avholdes den aktuelle terminen emnet skal gå for dermed å ha full studieprogresjon.
2. Velge et emne som går i løpet av tiden du har studierett.
3. Velge og ikke ta erstatningsemne.

Dersom en student får innvilget fritak for eksamen, skal dette fremkomme på vitnemålet.

Fritak for fag:
 • Frist for emner som gjennomføres på høsten: 15. september.
 • Frist for emner som gjennomføres på våren: 15. februar.

Du må søke via StudentWeb under menyvalget «mer» innen fristen. Etter at du har søkt må du levere karakterutskrift og emnebeskrivelser i resepsjonen på ditt campus.
Har du faglige spørsmål knyttet til emnebeskrivelser, ta kontakt med den aktuelle emneansvarlige (som står oppført i emnebeskrivelsen).

↑ Til toppen

 

Alle nødvendige skjemaer for krav og søknader må være sendt innen gjeldende frister. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du får en kvitteringsmail fra eksamenskontoret på at din epost er mottatt.

Du har ansvaret for å overholde både disse fristene og frister for innlevering av eksamensbesvarelser. Vi tar forbehold om at endringer av frister kan forekomme.

Søknad om tilrettelagt eksamen er

 • innen 15. september for høstens eksamener
 • innen 15. februar for vårens eksamener
 • ved akutt behov må søknad sendes omgående etter at behov for særordning oppstår og dokumentasjon foreligger

På-/avmelding til utsatt- og kontinuasjonseksamen

 • Innen 1. februar (for høstemner)
 • Innen 10. juli (for våremner)
 • Innen 1. oktober for bacheloroppgaven

Krav om karakterbegrunnelse

 • Innen 1 uke etter offentliggjørelse av karakter

Krav om klagesensur

 • Innen 3 uker etter offentliggjørelse av karakterer eller av karakterbegrunnelse

Skjema for innlevering av sykemelding

 • Frist for levering av sykemelding til skolen er innen 48 timer etter skoleeksamen. Legeattest eller annen dokumentasjon er obligatorisk
 • Blir du syk i tidsrommet mellom utlevering og innlevering av hjemmeeksamen, må du sende epost til eksamensteamet senest 24 timer før tidspunkt for eksamensinnleveringen. Legeattesten må inneholde informasjon om antall dager du har vært syk

Les mer under punktet  «Sykefravær».

↑ Til toppen

Høyskolen Kristiania ser svært alvorlig på fusk. Fusk/forsøk på fusk er både usolidarisk overfor medstudentene og et tillitsbrudd.

Høyskolen utdanner til posisjoner der det kreves redelighet og pålitelighet i den yrkesmessige utøvelsen. Det forventes at dette også gjenspeiles i forholdet mellom høyskolen og studentene, og studentene i mellom.

Eksamensreglement for høyskolestudier ved Høyskolen Kristiania kan du lese om fusk og hva som betraktes som fusk/forsøk på fusk, reaksjoner på fusk, samt vitnemålsforfalskning. Dette dokumentet finner du under menyvalget «Viktige skjemaer og lovverk».

↑ Til toppen

Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i hva som er tillatte hjelpemidler. Dette er angitt i emnebeskrivelsen og på forsiden av eksamensoppgaven.

Det er ikke tillatt å medbringe ulovlige hjelpemidler inn i eksamenslokalet. Du kan heller ikke låne en medstudents hjelpemidler. All bruk av ulovlige hjelpemidler vil betraktes som forsøk på fusk.

Bruk av mobiltelefon, andre kommunikasjonsverktøy eller elektroniske medier er aldri tillatt. Disse må være avslått og plassert i veske, ryggsekk e.l. Medbragte vesker etc. settes på anvist plass.

Kontroll av hjelpemidler

Det vil bli foretatt kontroll av hjelpemidler under eksamen.

Emneansvarlig ved eksamen, administrativt ansvarlig ved eksamen og eksamensvakter har hjemmel til å kontrollere dine hjelpemidler i eksamenslokalet.

Dersom ureglementert bruk av hjelpemidler blir oppdaget før, under eller etter eksamen vil dette bli innrapportert som mistanke om fusk.

Hjelpemidler – forklaring

Ingen hjelpemidler tillatt

Betyr at det kun er tillatt med skriveutstyr under eksamen. Blå eller sort kulepenn, og redskaper til geometriske konstruksjoner (linjal, passer, gradskive o.l.)

Alle trykte og selvskrevne tekster

Betyr at det er lov å ha med skriftlig materiell som bøker, egne notater, kompendier o.l.

Enkel kalkulator

En enkel kalkulator er en kalkulator som håndterer enkle regnearter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, samt ofte % – beregning. Altså en kalkulator uten lagringsfunksjon og har et lommeformat.

Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne

En avansert kalkulator som kan inneha tall og bokstaver, og komplekse matematiske funksjoner. Har lommeformat og kan ikke kobles til strøm eller kommunisere med andre dataenheter.

NB! Minnet må være tømt før man ankommer eksamenslokalet.

Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover

Det kan i enkelte emner være lov til å ta med hele lovsamlingen eller særtrykk (trykk av utvalgte lover) fra lovsamlingen. I lovsamling og på særtrykk gjelder følgende:

 1. Det er lov å henvise til lover og paragrafer. F.eks. kan det i forbindelse med arbeidsmiljøloven § 13-4 henvises til relevante paragrafer i andre lover f.eks. jf. diskrimineringsloven § 4
 2. Det er tillatt å henvise til rettspraksis. Det er kun lov å oppgi årstall og sidetall f.eks. Rt-2001-418. Det er ikke tillatt å skrive «Kårstø-dommen».
 3. Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger
 4. Andre innarbeidelser enn de som er nevnt ovenfor er ikke tillatt

Andres versjoner/utgaver av slike tekster enn det som er oppgitt i emnebeskrivelsen er ikke tillatt brukt og vil bli ansett som forsøk på fusk.

Ordbok

Det vil stå definert i emnebeskrivelsen hvilket språk ordboken er tillatt å være på.

Tospråklig ordbok (bilingual dictionary).
– Eksempel; Norsk – Engelsk ordbok.

Enspråklig ordbok (monolingual dictionary).
– Eksempel; Engelsk – Engelsk ordbok.

Det er ikke tillatt med notater i medbrakt ordbok til eksamen.

Formelsamling

En selvskreven eller trykt samling av relevante formler (faste uttrykk i et formelt symbolsk språk) og tabeller til eksamen.

↑ Til toppen

Sensuren skal foreligge innen 3 uker (15 virkedager) etter eksamen. (jfr. UH-loven § 3-9 pkt 4)

Undervisningsutvalget kan fatte vedtak om lenger frist dersom det ikke er mulig å skaffe kvalifisert sensor innen denne fristen.

 • Sensurfrist for bachelor- og masteroppgaven er normalt 5 uker (25 virkedager).

Sensuren kunngjøres kun i StudentWeb.

Karaktersystem

Ved Høyskolen Kristiania benyttes følgende karakterskalaer.

 • Bestått / Ikke bestått
 • Bokstavkarakterer fra A til E for «Bestått», og F for «Ikke bestått».
  Dårligste karakter som godkjennes for bestått eksamen er bokstaven E.
  A er beste ståkarakter, E dårligste ståkarakter og F ikke bestått (stryk).

I emner der det forekommer delvurderinger (deleksamener) må alle vurderingene være bestått for å oppnå en samlet vurdering (helhetlig karakter) i emnet.

De generelle, kvalitative beskrivelsene av vurderingskriteriene som legges til grunn for sensurering med bokstavkarakterskalaen er følgende:

 • A = Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

 • B = Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 • C = God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

 • D = Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 • E = Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 • F = Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.


Beskrivelsene er grunnleggende retningslinjer for hvordan eksamensprestasjoner i de ulike fagene kan vurderes innenfor karakterskalaen.

Beskrivelsene er ikke ment som noen uttømmende eller komplett liste i vurderingen. Det foreligger ofte eksamensoppgaver eller eksamensformer som ut fra sin form ikke gjør at det er mulig å evaluere alle de nevnte faktorer.

Det vil åpenbart alltid måtte være rom for vekting av de ulike momentene som er ført opp som vurderingskriterier. Hovedtrekkene i kriteriene bør likevel kunne legges til grunn for en mest mulig enhetlig vurdering.

↑ Til toppen

Karakterbegrunnelse

Krav om karakterbegrunnelse er første steg i en eventuell klageprosess. En karakterbegrunnelse vil inneholde en faglig begrunnelse for den karakteren du har fått. I begrunnelsen vil sensor gjøre kort rede for grunnlaget for bedømmelsen av din prestasjon.

Skjemaet «Krav om karakterbegrunnelse» må sendes inn innen en uke etter sensuren er publisert.

Klagesensur

En student kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort eller tre uker etter at begrunnelsen er gitt. Ny sensurering skal da foretas. Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen.En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for studenten som har klaget.

Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.

De vil vurdere besvarelsen din på nytt. Husk å ta i betraktning at ny karakter kan bli dårligere (til ugunst), lik som eller bedre enn (til gunst) fra opprinnelig karakter.

En klagesensur er endelig instans i klageprosess vedrørende karaktersetting og innebærer at ny karakter blir endelig. Med andre ord kan ikke denne karakteren klages inn på nytt. Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.

Vurder om du skal be om begrunnelse først. Dette anbefales om du mener at karakterfastsettingen er for lav.

 • Du fremmer kravet ved å fylle ut skjemaet «Krav om klagesensur». Det er her viktig at all informasjon fylles ut med riktig informasjon og dato.
 • Klagen må være faglig begrunnet. Det vil si at du må redegjøre for hvorfor du mener at besvarelsen ikke er bedømt riktig og må vurderes (sensureres) på nytt.
 • Behandlingstiden er satt til 15 virkedager fra fristen til å klage er ute.
 • Prosessen rundt klagesensur er svært omstendelig og tidkrevende, og du må dessverre forvente en del ventetid før saken blir ferdigbehandlet.
 • Ny klagesensur (ny vurdering) vil bli publisert i Studentweb og du vil få tilsendt mail når resultatet foreligger.
 • Du må selv vurdere om du vil melde deg opp til kontinuasjonseksamen når du er i en klageprosess der ny sensur vil bli publisert etter at fristen for påmelding er ute.

Ved muntlig eksamen må du be om en muntlig begrunnelse/ evt. klage umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Det kan ikke klages på en muntlig karakter i ettertid.

Masteroppgaven skal løses av en gruppe på inntil to studenter, men det kan søkes om å skrive individuelt.

Skriftlig søknad sendes pr epost til din administrative studieleder. Søknaden bør være godkjent og ferdigbehandlet innen innleveringsfristen av Proposal 1.

Det stilles formelle krav til en avsluttende oppgave (lengde, skriftstørrelse, skrifttype etc.). I tillegg er det annen viktig informasjon du som student må kjenne til når du skal skrive en avsluttende oppgave.

Det vil bli avholdt egne informasjonsmøter om masteroppgaven.

Nærmere beskrivelse av masteroppgavens krav, innhold, læringsmål og frister finner du i emnebeskrivelsen. For at tittelen på oppgaven skal være synlig på vitnemål/karakterutskrift må du selv registrere tittelen i din StudentWeb.

Det er svært viktig at du skriver din tittel korrekt, hvis ikke vil skrivefeil på vitnemål/karakterutskrift også fremkomme.

Ved innlevering av masteroppgaven skal det medfølge et innleverings – og erklæringsskjema. Det er viktig å sette seg godt inn i dette før innlevering av selve masteroppgaven.

Konfidensialitet

Skal prosjektet ditt behandle personopplysninger?  Da er det ditt ansvar som student å undersøke om du har en meldeplikt. Sjekk DBH siden om meldeplikt for mer opplysning og ta «meldeplikttest.»

Hvis du har videre spørsmål om hvordan dette vil påvirke arbeid med en oppgave ta kontakt med foreleser, din veileder, eller eksamenskontor.

Hvis masteroppgaven skal behandles konfidensielt, må du/dere krysse av for konfidensialitet i innleverings- og erklæringsskjemaet som skal følge oppgaven.

Normalt gis ett års konfidensialitet (dvs. oppgaven sperres for innsyn i ett år). Unntaksvis gis to år for Masteroppgaven (ved ev. forlenget konfidensialitetstid må bekreftelse fra oppdragsgiver medfølge).

Du/dere må selv påse og merke forside med rødt trykk; KONFIDENSIELL.

↑ Til toppen

Jeg er syk og kan ikke møte opp på eksamen. Hva skal jeg gjøre?

Etter hovedregelen skal sykemelding/legeerklæring/legeattest sendes innen 48 timer etter eksamenstidspunktet SAMMEN med skjema for innlevering av sykemelding. Dette sendes samlet til eksamen@kristiania.no. Dette er for å få godkjent gyldig fravær. Du unngår da å miste et eksamensforsøk og slipper å bli fakturert når du tar eksamen opp igjen i kontinuasjonsuken.

Har du ikke tilgang til fastlege kan du benytte legetjenesten via Studentsamskipnaden, eller legevakten for å innhente nødvendig dokumentasjon.

Mer informasjon om gyldig fravær og skjema finner du under Sykefravær.

Jeg vil ta en eksamen om igjen (kontinuasjon). Når kan jeg gjøre dette?

Vi har to faste kontinuasjonsuker i året. Høstemner kontinueres i tilknytning til uke 8, mens våremner kontinueres i tilknytning til uke 32. Med unntak av emner som har gått begge semestrene. Muntlig- og praktisk/metodiske eksamener kontinueres normalt i ukene etter (9/33).

Jeg får ikke levert hjemmeeksamen på Inspera?

Praktisk brukerveiledning finner du her på nettsiden. Spørsmål du ikke får svar på her og som er tilknyttet Inspera Assessment, må sendes direkte til: digieks@kristiania.no.

Høyskolen Kristiania benytter innlogging til Inspera via FEIDE, og du benytter derfor samme brukernavn/passord som til Luvit.

Når får jeg vite karakteren min?

Se sensurfrist på Studentweb under aktuell eksamen. Karakteren vil bli publisert innen denne dagen og før kl. 00:00. Skulle det forekomme utsettelser på denne fristen vil aktuelle studenter få beskjed om dette.

Når får jeg vitnemålet mitt?

Når du har gjennomført og bestått de emnene som står i din studieplan, er du kvalifisert for å få vitnemål. Dette skjer automatisk når klagefristene er ute. Vitnemål blir utlevert på vitnemålsseremoni og/eller tilsendt. Påse at du oppdaterer postadressen din på Studentweb skulle du flytte etter avsluttet studium, da vi sender vitnemålet via Posten.

Studenter som skal søke seg videre til andre skoler i både utland og innland, eller benytte karakterutskrift i en jobbsøknad, kan be om midlertidig bekreftelse fra administrerende studieleder i perioden mellom oppnådd grad og før vitnemålet utstedes.

En karakterutskrift vil også fungere som midlertidig dokumentasjon og kan bestilles på Studentweb.

Hvordan regnes samlet vurdering?

Eksempel på vurderingskombinasjon i en emnebeskrivelse:

X. Vurdering
 • Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)
 • Varighet: 2-12 uker
 • Gradering: Nasjonal karakterskala A – F (F er ikke bestått)
 • Vekting: 70 % av samlet vurdering
 • Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt
 • Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen
 • Varighet: Tre timer
 • Gradering: Nasjonal karakterskala A – F (F er ikke bestått)
 • Vekting: 30 % av samlet vurdering
 • Hjelpemidler: Enkel kalkulator

Ved beregning av endelig karakter må alle eksamensdelene være bestått for å oppnå samlet vurdering (100 %).

Samlet vurdering/enhetlig er studiepoenggivende.

Du fikk karakter A på hjemmeeksamen og karakter C på skriftlig individuell. Hva blir dette samlet sett? Du kan bruke omregningstabell A:1, B:2, C:3, D:4, E:5. Ta verdien og regn ut vektdelen for deretter å slå dem sammen.

 • 1 *70/100 = 0,7
 • 3*30/100 = 0,9

0,7+0,9 = 1,6 (samlet vurdering). Det finnes ikke svake (-) eller sterke (+) karakterer, så karakteren vil alltid rundes av til nærmeste hele karakter, hvilket blir B (2) i dette tilfellet.

Når skal jeg ha eksamen?

Eksamensplanen er tilgjengelig i Studentweb og timeplanen din. Oversikt over eksamener i vårsemesteret publiseres medio desember, og oversikt for høstens eksamener tilgjengeliggjøres primo august.

Ta forbehold om endringer i løpet av semesteret.

Når er det påske-, vinter-, eller juleferie?

Det er ikke undervisning ved alle offentlig helligdager (1. mai, 17. mai, osv.). I tillegg holder skolen normalt stengt mellom jul og nyttår. Skolen holder normalt stengt i påsken.

Er det tillatt med hjelpemiddel på eksamen?

I enkelte emner tillattes det hjelpemiddel under skriftlig individuell eksamen. Dette finner du beskrevet i emnebeskrivelsen som du kan søke opp på websiden ved å bruke emnekoden i søkefeltet. Nedenfor følger en forklaring over de mest brukte hjelpemidlene:

Ingen hjelpemidler tillatt

Betyr at det kun er tillatt med skriveutstyr under eksamen. Blå eller sort kulepenn, og redskaper til geometriske konstruksjoner (linjal, passer, gradskive o.l.)

Alle trykte og selvskrevne tekster

Betyr at det er lov å ha med skriftlig materiell som bøker, egne notater, kompendier o.l.

Enkel kalkulator

En enkel kalkulator er en kalkulator som håndterer enkle regnearter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, samt ofte % – beregning. Altså en kalkulator uten lagringsfunksjon og har et lommeformat.

Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne

En avansert kalkulator som kan inneha tall og bokstaver, og komplekse matematiske funksjoner. Har lommeformat og kan ikke kobles til strøm eller kommunisere med andre dataenheter.

NB! Minnet må være tømt før man ankommer eksamenslokalet.

Godkjent lovsamling/Særtrykk av relevante lover

Det kan i enkelte emner være lov til å ta med hele lovsamlingen eller særtrykk (trykk av utvalgte lover) fra lovsamlingen. Disse skal være uten notater.

I lovsamling og på særtrykk gjelder følgende:

 1. Det er lov å henvise til lover og paragrafer. F.eks. kan det i forbindelse med arbeidsmiljøloven § 13-4 henvises til relevante paragrafer i andre lover f.eks. jf. diskrimineringsloven § 4
 2. Det er tillatt å henvise til rettspraksis. Det er kun lov å oppgi årstall og sidetall f.eks. Rt-2001-418. Det er ikke tillatt å skrive «Kårstø-dommen».
 3. Det er tillatt å markere og understreke ord og setninger i flere farger
 4. Andre innarbeidelser enn de som er nevnt ovenfor er ikke tillatt

Andres versjoner/utgaver av slike tekster enn det som er oppgitt i emnebeskrivelsen er ikke tillatt brukt og vil bli ansett som forsøk på fusk.

Ordbok
 • Det vil stå definert i emnebeskrivelsen hvilket språk ordboken er tillatt å være på.
 • Tospråklig ordbok (bilingual dictionary). Eksempel; Norsk – Engelsk ordbok.
 • Enspråklig ordbok (monolingual dictionary). Eksempel; Engelsk – Engelsk ordbok.
 • Det er ikke tillatt med notater i medbrakt ordbok til eksamen.
Formelsamling

En selvskreven eller trykt samling av relevante formler (faste uttrykk i et formelt symbolsk språk) og tabeller til eksamen.

Jeg vil klage på karakteren, men hvordan fungerer dette?

Krav om karakterbegrunnelse er første steg i en eventuell klageprosess.

Krav om karakterbegrunnelse er første steg i en eventuell klageprosess. En karakterbegrunnelse vil inneholde en faglig begrunnelse for den karakteren du har fått. I begrunnelsen vil sensor gjøre kort rede for grunnlaget for bedømmelsen av din prestasjon.

Skjemaet «Krav om karakterbegrunnelse» finner du her og under «skjemaer og lovverk». Skjemaet må sendes inn innen en uke etter sensuren er publisert.

Klagesensur

Du kan klage skriftlig over karakteren senest 3 uker etter at sensuren er kunngjort, eller 3 uker (15 virkedager) etter at begrunnelsen er gitt. Når du klager på karakterfastsettingen, må du på skjemaet skrive en faglig begrunnelse.

Ved klagesensur sender eksamenskontoret besvarelsen din til to nye sensorer som vurderer den uavhengig av den tidligere karakteren og uavhengig av begrunnelsen du har gitt. De vil vurdere besvarelsen din på nytt. Husk å ta i betraktning at ny karakter kan bli dårligere (til ugunst), lik som eller bedre enn (til gunst) fra opprinnelig karakter.

En klagesensur er endelig instans i klageprosess vedrørende karaktersetting og innebærer at ny karakter blir endelig. Med andre ord kan ikke denne karakteren klages inn på nytt.

Vurder om du skal be om begrunnelse først. Dette anbefales om du mener at karakterfastsettingen er for lav.

 • Du fremmer kravet ved å fylle ut skjemaet «Krav om klagesensur». Det er her viktig at all informasjon fylles ut med riktig informasjon og dato.
 • Klagen må være faglig begrunnet. Det vil si at du må redegjøre for hvorfor du mener at besvarelsen ikke er bedømt riktig og må vurderes (sensureres) på nytt.
 • Behandlingstiden er satt til 15 virkedager fra fristen til å klage er ute.
 • Prosessen rundt klagesensur er svært omstendelig og tidkrevende, og du må dessverre forvente en del ventetid før saken blir ferdigbehandlet.
 • Ny klagesensur (ny vurdering) vil bli publisert i Studentweb og du vil få tilsendt mail når resultatet foreligger.
 • OBS! Sender man inn krav om klagesensur på et gruppearbeid, må alle gruppemedlemmer være enige og nevnes i skjemaet.
 • Du må selv vurdere om du vil melde deg opp til kontinuasjonseksamen når du er i en klageprosess der ny sensur vil bli publisert etter at fristen for påmelding er ute.

Ved muntlig eksamen må du be om en muntlig begrunnelse/ evt. klage umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Det kan ikke klages på en muntlig karakter i ettertid.

↑ Til toppen

↑ Til toppen

Alle studenter som er påmeldt emner ved Høyskolen Kristiania blir automatisk påmeldt til eksamen i det aktuelle emnet i det semesteret eksamen avholdes. Du må selv kontrollere at eksamenspåmeldingene er korrekte på Studentweb.

Du må selv lese og gjøre deg kjent med emnebeskrivelsene for dine emner det semesteret/studieåret eksamen skal avlegges.

Se oversikt over dine eksamener for nærmere informasjon om datoer og klokkeslett, samt hvilke eksamener som gjennomføres i hvert semester.

Dersom du ikke melder deg av eksamen innen fristen, registreres det som ett eksamensforsøk i det aktuelle emnet, uavhengig av om du avlegger eksamen eller ikke. Du har maksimalt tre eksamensforsøk.

Hvis du melder deg av eksamen, er du selv ansvarlig for å melde deg på til eksamen innen angitte frister neste gang du ønsker å avlegge denne.

Husk fullføringsfristen på to studieår (fire påfølgende semestre) for det studiet du går på, samt at Høyskolen Kristiania krever 75 % studieprogresjon for å beholde studieretten. Merk også at emnebeskrivelsene er under revidering hvert eneste studieår.

Kontakt studieadministrasjonen dersom du er usikker på hvilke eksamener du kan/skal avlegge.

↑ Til toppen

Hvis du blir syk i eksamensperioden, må dette dokumenteres innen angitte frister dersom fraværet skal betraktes som gyldig.

Sykemeldingsskjema og dokumentasjon er obligatorisk og må snarest mulig, og senest innen fem (5) dager, underrette høyskolen skriftlig om dette.

For å få gyldig fravær på eksamen må studenten sende inn korrekt skjema innen fristen og levere gyldig dokumentasjon per. post eller i resepsjon.

Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk i henhold til bestemmelsene i forskriften § 4-8 (3) og gir rett til eksamen uten avgift. Fravær eller manglende levering teller som et eksamensforsøk, og registreres som «ikke møtt».

Fravær ved eksamen

Fravær som følge av sykdom på eksamensdagen, eller som følge av langvarig sykdom i forkant av eksamensdagen, dokumenteres med legeerklæring og «Skjema for innlevering av sykemelding» innen fem (5) dager etter eksamen.

Hvis du blir akutt syk under eksamensgjennomføringen og trekker deg fra eksamen, kan du ikke levere din besvarelse. Dersom du møter opp til eksamen og velger å levere inn besvarelse på tross av sykdom som eventuelt oppstår, har du brukt ett eksamensforsøk. Besvarelser som er levert, kan ikke trekkes tilbake.

Sykdom under utlevering og innlevering av hjemmeeksamen (mappeoppgaver, prosjektoppgaver o.l.)

Blir du syk i tidsrommet mellom utlevering og innlevering av hjemmeeksamen, må du sende inn legeerklæring og «Skjema for utsatt frist på innlevering av hjemmeeksamen» før innleveringsfristen.

Legeerklæringen må inneholde informasjon om antall dager du har vært syk. På bakgrunn av legeerklæringen kan forlengelse innvilges. Det gis ikke forlengelse på 48 og 72 timers hjemmeeksamen, eller utover 14 dager.

Sykdom ved innlevering av bachelor-/masteroppgaven

Såfremt sykemeldingen gjelder før det er en måned igjen til innlevering, bør studentene/gruppen forsøke å ta igjen tapt tid.

 

En student(gruppe) som har gyldig fravær ved innlevering av bachelor-/masteroppgaven, kan få forlenget frist. Følgende prosedyrer må følges:

 1. Eksamensteamet må få en skriftlig henvendelse fra student (gruppen) om utsettelse av innlevering innen innleveringsfristen
 2. Dokumentasjon må leveres i resepsjon eller sendes per. post.
 3. Sende skjema for «Utsatt frist på innleveringer»
 4. Såfremt sykemeldingen gjelder en periode (for eksempel 1-2 uker) når det er mindre enn en måned til innlevering, kan fristen utvides med tilsvarende tid. Det gis ikke forlengelse utover 14 dager.

Utsatt- og kontinuasjonseksamen

Hvis du kan dokumentere sykdom (gyldig fravær) under eksamen, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen innen angitte frister.

Frister for påmeldingen til kontinuasjonseksamen finner du under menypunktet «Utsatt – og kontinuasjonseksamen».

 ↑ Til toppen

Eksamensoppgaver som er benyttet i ordinær avvikling, blir i enkelte tilfeller publisert på LUVIT når semesteret er avsluttet. Oppgavene kan benyttes til læring og forberedelse til en eventuell kontinuasjonseksamen. Tidligere eksamensoppgaver finner du under fanen «Eksamensinformasjon» på LUVIT.

Sensorveiledning lages til hjelp for ekstern sensor. Dersom en fagansvarlig velger å publisere denne for studentene, vil du finne den på LUVIT.

↑ Til toppen

Hvis du på grunn av sykdom, lese- og skrivevansker eller som følge av andre dokumenterte forhold har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen, kan du ha krav på tilrettelagt eksamensgjennomføring.

Særordning kan gis til studenter med dokumenterte lese-/skrivevansker, mødre som ammer, studenter som har en fysisk funksjonshemming eller har dokumentert psykiske problemer. Allergi og diabetes gir ikke automatisk rett til forlenget tid på eksamen.

Søknadsskjema må fylles ut og gyldig dokumentasjon må leveres i resepsjonen eller sendes per post

 • innen 15. september for høstens eksamener
 • innen 15. februar for vårens eksamener

Søknad om tilrettelagt eksamen

 

Ved akutt behov må søknad sendes omgående etter at behov for særordning oppstår og dokumentasjon foreligger.

Tilrettelagt eksamen skal ikke gi studenten fortrinn i eksamenssituasjonen, men tilretteleggingen skal i størst mulig grad fungere som en kompensasjon for fysiske eller psykiske begrensninger i eksamenssituasjonen.

Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelagt eksamen i forbindelse med hjemmeeksamen og andre innleveringsarbeider. Dersom du blir syk under skoleeksamen eller i forbindelse med hjemmeeksamen, se punktet om «Sykefravær».

Unntak fra fristene kun ved akutte tilfeller

Unntak fra søknadsfristene gis dersom det inntreffer akutte tilfeller. Tilfeller regnes som akutte dersom årsaken har inntruffet, eller det har blitt stilt en diagnose etter angitt søknadsfrist. Dette må klart fremgå av dokumentasjonen som blir fremlagt.

Ved tilfeller av akutt sykdom/plage skal søknadsskjema sendes til eksamenskontoret og obligatorisk dokumentasjon sendes per. post eller leveres til resepsjon.

Søk innen fristen – selv om dokumentasjonen er forsinket!

Du må søke innen fristen selv om dokumentasjon ikke er fremskaffet ved fristens utløp. Dokumentasjonen må da ettersendes snarest. På skjemaet finner du et eget felt som skal fylles ut med når og hvor dokumentasjon vil bli ettersendt.

Bekreftelse kommer på e-post

Alle som innvilges tilrettelagt eksamen vil motta en egen e-post som definerer skriftlig hvilken tilrettelegging som er innvilget og hvilket tidsrom tilretteleggingen gjelder for.

E-posten sendes til din e-postadresse, og må leses nøye. Det er ditt ansvar at epostadressen du har oppgitt på Studentweb, er korrekt.

NB: Søknad/dokumentasjon leveres hver eksamensperiode

Søknad om tilrettelegging av eksamen og obligatorisk dokumentasjon må sendes inn for hver eksamensperiode. Dette gjelder ikke hvis du har fått godkjent tilrettelagt eksamen for hele studieperioden og har fått en skriftlig bekreftelse fra høyskolen om dette.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen (forbedre, stryk eller ikke møtt) er en gjenopptakelse av eksamen som du ikke har fullført eller i tilfeller hvor du ønsker å forbedre en karakter.

Kontinuasjonseksamener belastes med en avgift, dersom det ikke tidligere er dokumentert gyldig fravær fra eksamen innen angitte frister eller du tidligere har meldt deg av eksamen innen angitte frister.

NB: Fristen for påmelding til kontinuasjonseksamen er uavhengig av påløpende klagesaker.

Studenter som ikke har bestått eller som av andre årsaker ikke har avlagt tidligere eksamener, er selv ansvarlig for å melde seg på til kontinuasjonseksamen innen angitte frister.

Merk deg at hvis du ikke ønsker flere eksamener på samme dag, må du melde av eksamen før på- og avmeldingsfristen er ute, for å unngå å bli belastet med kontinuasjonsavgift for den ene eksamenen du ikke vil ta.

Gjentak av arbeidskrav

Studenter som ikke består arbeidskrav i emnet, meldes av eksamen og er selv ansvarlig for å melde seg opp til kontinuasjonseksamen.

Kontinuasjonseksamen regnes da som første forsøk på eksamen. Studentene må sørge for at arbeidskrav er godkjent før de kan ta kontinuasjonseksamen. Gjentak av arbeidskrav er kostnadsfritt.

Arbeidskrav må avlegges og godkjennes innen to uker før kontinuasjonsuken avholdes.

Kontinuasjonsavgift

Kontinuasjonsavgift for:

 • bachelor- og masteroppgave, samt eksamen i emner fra 5 til 15 studiepoeng, er kr 300 *antall studiepoeng per eksamen.
 • emner fra 15 til 30 studiepoeng med flere deleksamener, er kr 2250 pr deleksamen.
 • emner fra 15 til 30 studiepoeng med én eksamen, er kr 300 *antall studiepoeng.

Kontinuasjonsavgiften gjelder ikke for eksamen med gyldig fravær.

Faktura for kontinuasjonseksamen vil bli sendt i etterkant av kontinuasjonsuken per. e-post.

På- og avmelding til utsatt- og kontinuasjonseksamen

Påmelding for aktive studenter gjøres via Studentweb, og er bindende. Tidligere studenter melder seg på via skjema som publiseres under menypunktet «skjemaer og lovverk» nederst på siden.

Eksamensdatoer for kontinuasjonseksamen blir tilgjengelig i din Studentweb når du melder deg opp til kontinuasjonseksamen. Hvis det faller flere eksamener på samme dag, vil du også se dette når du melder deg opp til kontinuasjon.

Påmeldingen åpnes 3 uker før fristen går ut, og på- og avmeldingsfristen er:

 • 1. februar (for høstemner)
 • 10. juli (for våremner)
 • 1. oktober for bachelor – og masteroppgaven. 

NB! Når du melder deg opp til kontinuasjonseksamen melder du deg opp til hele emnet, og ikke bare èn eksamen. I instruksen står det forklart hvordan du melder deg opp til eksamen og eventuelt hvordan du melder deg av en deleksamen du ikke skal ta i det valgte emnet.

Tid for avvikling

Høyskolen Kristiania har to fastsatte kontinuasjonsuker (utsatt) i året.

Høstens emner kontinueres uke 8 og 9 med tilknyttede helger. Vårens emner kontinueres i uke 32 og 33, med tilknyttede helger. Emner som går både vår og høst kan kontinueres i begge kontinuasjonsukene. Kontinuasjon av bachelor-/masteroppgaven følger neste ordinære gjennomføring.

Informasjonen om hvilket semester emner ble gjennomført, finner du i emnebeskrivelsen.

Eksamensgjennomføring ved utsatt- og kontinuasjonseksamen

 • Utsatt- og kontinuasjon individuell skriftlig eksamen er alltid 3 eller 5 timers skriftlig eksamen.
 • Utsatt- og kontinuasjon hjemmeeksamen er normalt 72 timers individuell hjemmeeksamen og gjennomføres i helgene tilknyttet kontinuasjonsuken, så sant ikke noe annet fremkommer i emnebeskrivelsen.

Utsatt- og kontinuasjon av muntlig og praktisk eksamen avvikles i forbindelse med kontinuasjonsuke høst/vår.

Pensum ved kontinuasjon

Pensum ved utsatt/kontinuasjonseksamen vil være tilsvarende emnebeskrivelsen (lik emnekode) ved siste ordinære gjennomføring. Dette betyr at du kontinuerer i emne med samme emnekode som du har i din utdanningsplan. Ved muntlig eksamen, vil du bli prøvd i pensum med mindre annet fremkommer i emnebeskrivelsen.

Hvilken karakter blir stående?

Dersom du kontinuerer i samme eksamen (samme eksamenskode) flere ganger, vil alltid den beste karakteren være gjeldende og bli stående.

Antall forsøk

En student har rett til tre forsøk pr eksamen: En ordinær og to kontinuasjonseksamener. Studenter kan søke om en tredje kontinuasjon (fjerde forsøk). Søknaden sendes til eksamensteamet og godkjennes før du kan melde deg opp til kontinuasjonseksamen.

Fullføringsfrist

Studenten har en fullføringsfrist på inntil 2 år etter at studiet normalt skal være gjennomført se § 13, Kapittel IV. Studierett, permisjon, utdanningsplan og studieårets lengde i Forskrift for Høyskolen Kristiania, som du finner under menypunktet «skjemaer og lovverk» nederst på siden.

Tidligere student?

Kontakt disse for tilgang:

 • Luvit: Avdeling for studentoppfølging
 • Inspera Assessment: Eksamen
 • Tilgang til bygget: Resepsjon

For å logge deg inn i Studentweb bruker du fødselsnummer (11 siffer) og 4 siffers pinkode.

 

↑ Til toppen

Vitnemål utstedes rutinemessig når du har fullført ditt studieprogram til normert tid.
NB!  Kandidater som har fullført en årsenhet må anmode om å få utstedt vitnemål. Du finner skjema under punktet «skjemaer og lovverk» nederst på siden.

 • Studenter som har fullført studium på våren/sommeren kan forvente vitnemål i løpet av høsten samme år.
 • Studenter som har fullført sin grad gjennom kontinuasjon, kan forvente vitnemål etter 1. mai (oppnåelse etter uke 8) eller 1. oktober (oppnåelse etter uke 32).

En karakterutskrift kan fungere som midlertidig dokumentasjon i en søknadsprosess og de fleste skoler benytter betinget opptak (du får opptak med betingelse om å fremlegge vitnemål) inntil du kan vise til verdipapiret.

Karakterutskrift, enten på engelsk eller norsk, kan bestilles på Studentweb. Du kan eventuelt henvende deg til resepsjonen eller studieadministrasjonen for å få en karakterutskrift. Denne vil bli sendt deg per post.

Karakterutskriften verifiserer oppnådde resultater ved Høyskolen Kristiania underveis i studieløpet og må ikke forveksles med vitnemålet som man får når man har oppnådd en bachelorgrad.

Vitnemålsportal

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

Hvis du har behov for karakterutskrift av resultater som ikke vises i Vitnemålsportalen, ber vi deg ta kontakt med din aktuelle utdanningsinstitusjon.

Du logger deg inn via ID-porten med MinID, BankID eller Buypass.

Mistet vitnemålet?

Et eventuelt mistet eller tapt vitnemål vil i utgangspunktet bli erstattet med et duplikat av originalen eller en bekreftelse på at studieprogrammet er fullført. Duplikat av vitnemål koster kr. 500 og bestilles ved å fylle ut skjemaet «Tap av vitnemål – søknad om nytt», som du finner under «skjemaer og lovverk» nederst på siden. Skjemaet må sendes til eksamen@kristiania.no.

Diploma Supplement

Sammen med vitnemålet vil du få tilsendt et Diploma Supplement. Diploma Supplement blir utstedt på engelsk.

Diploma Supplement er et felles internasjonalt tillegg til vitnemålet, og skal gi tilstrekkelig uavhengig informasjon om kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning. Det erstatter ikke vitnemålet ditt, men er et supplement.

Hensikten med Diploma Supplement er å:

 • Sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonene på tvers av landegrensene («international transparency»)
 • Styrke den postakademiske mobiliteten for studenter og ferdigutdannede kandidater på tvers av landegrensene

↑ Til toppen

For at PDF-skjemaet skal vises med utfylt informasjon, må du laste ned skjemaet og lagre egen maskin før du skriver inn informasjonen. Lagre og send skjemaet til eksamen@kristiania.no

Eksamensskjemaer

Karakterbegrunnelse og klage

Søknader

Søknad om å skrive gruppeeksamen individuelt skal sendes til Avdeling for studentoppfølging: student.oslo[at]kristiania.no. Søknad om tilrettelagt eksamen skal sendes til eksamenskontoret, merk din søknad med «Tilrettelagt eksamen».

Påmelding til kontinuasjonseksamen for tidligere studenter

Skjema for påmelding til utsatt – og kontinuasjonseksamen vil være tilgjengelig fra 19. juni til 10. juli.
Skjemaet skal kun brukes av tidligere studenter. Aktive studenter melder seg opp til kontinuasjonseksamen Studentweb.

Bacheloroppgave

Erklæringsskjema skal leveres i egen prøve i Inspera Assessment

Hvis du tar i bruk Loggskjema skal dette leveres sammen med bacheloroppgaven.

Masteroppgave

Erklæringsskjema skal leveres i egen prøve i Inspera Assessment

Hvis du tar i bruk Loggskjema skal dette leveres sammen med masteroppgaven.

 

Lover og forskrifter

Nye retningslinjer (trer i kraft fra 1. august 2018):

↑ Til toppen

Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til eksamen kan du ta kontakt med eksamenskontoret: eksamen@kristiania.no.