Emnebeskrivelser

Her finner du studieplan og emnebeskrivelser for studier på Høyskolen Kristiania.

Oversikt over pensum (pensumliste) finner du under «Litteratur».