✕  Lukk søk
Uke 09, 26/02

Symposium AR@K19: Artistic Research at Kristiania

Symposium om kunstfaglig forskning ved Høyskolen Kristiania. Det blir foredrag, workshops, utstillinger, forestillinger, live musikk og panelsamtale i regi av Forskergruppen Kunstfag, med bidrag fra både gruppens medlemmer og eksterne gjester.

 

Gå direkte til påmeldingsskjemaet

Forskergruppen Kunstfag på Høyskolen Kristiania inviterer til symposium om kunstfaglig forskning, der både gruppens medlemmer og eksterne gjester presenterer sitt arbeid innenfor kunstfaglig forskning (artistic research). Det blir foredrag, fremføringer, workshops og utstillinger, med bidrag fra Høyskolen Kristiania, OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Göteborgs Universitet (S) og Bath Spa University (UK).

Dette er første gangen Høyskolen Kristiania (HK) organiserer AR@K-symposiet, som går av stabelen tirsdag 26. februar 2019 på campus Fjerdingen (Chr. Krohgs gate 32, Oslo).

Programmet er kuratert av Kai Hanno Schwind, førsteamanuensis og leder for Forskergruppen Kunstfag.

Dagen avsluttes med en panelsamtale mellom Trine Johansen Meza (prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, HK), Siri Senje (professor og studieprogramleder Bachelor i manus, HK) og Hooman Sharifi (koreograf og kunstnerisk leder for Impure Company). Kai Hanno Schwind leder panelstamtalen.

Musikk: NAUD.

Alle foredrag, visninger og workshops foregår på norsk og varer i ca. 30 minutter, med mindre annet er oppgitt. Arrangementet er gratis og åpent for både høyskolens studenter og ansatte, og eksterne gjester.

Vi vil gjerne ha en oversikt over antall deltakere – meld deg på her

Oversikt over bidragene pr. fagområde:

Aase Lund Mathisen: Presentasjon av prosessen i maske- og hårdesignet for THE ROAD IS JUST A SURFACE (utstilling; står hele dagen)
THE ROAD IS JUST A SURFACE er et musikkdramatisk verk, som utforsker opplevelsen av å bli fanget i en følelsesmessig fastlåst livssituasjon — og lengselen etter å komme videre. Prosjektet er et helintegrert scenisk verk som blander musikk, dans, teater, performance og videokunst. Essensen i dette prosjektet: det musikalske skulle settes inn i en teatralsk setting, der både scenografi, kostyme, maske og hår, lys, audiovisuelle bilder, koreografi og samspill mellom aktørene var viktige virkemidler. Prosjektet var blant annet inspirert av dokumentariske materialer om psykotiske lidelser; fortrinnsvis intervjuer med psykiatriske pasienter på ’70 og ’80-tallet. Forestillingen var et bestillingsverk i samproduksjon med Festspillene i Bergen. I samarbeid med Drabant Music og Den Norske Opera & Ballett. Støttet av Arts Council Norway, FFUK, NOPA og TONO.

 

Bjørn Jørund Blikstad: Level up (PhD-prosjekt) (kl. 12:15 & kl. 15:15)
«In an essay entitled «One of the Difficulties of Psychoanalysis,» Freud argues that man’s «narcissistic illusion» has suffered three decisive blows: (1) cosmological–Copernicus’ discovery of heliocentrism; (2) biological–Darwin’s theory of evolution; (3) psychological–psychoanalytic theory of the unconscious. In the wake of recent developments in the social sciences, we might extend Freud’s list by adding a fourth category: linguistic–structuralists’ insistence that subjectivity is a function of language. Though these revolutions differ significantly, they all entail a dislocation of the human self and decentering of the human world. The consequences of the Copernican revolution, it seems, are still unfolding.»
(Utdrag av en bokanmeldelse av Mark C. Taylor fra 1987 om boken «The Arcimboldo effect» av Pontus Hultén fra samme år).
Bjørn Jørund Blikstad er interessert i hvordan kunst og kultur, som mange vil at skal appellere til tankespinn om meningen med livet, plasserer seg i en slik kontekst.

 

Siren Elise Wilhelmsen: THE SETTLERS: DOMESTIC EXOTICS (PhD-prosjekt) (kl. 12:15 & kl. 14:30)
Dette kunstneriske forskningsprosjektet tilnærmer seg nye materialer og applikasjoner basert på en eksperimentell og praktisk anvendelse av uønskede plantearter. Fremmede arter (med invaderende egenskaper) er en stor trussel mot biologisk mangfold og økosystemer verden over. Med ønsket om å se på lokale muligheter for produksjon og utvikling, søker prosjektet de villige, men upopulære plantenes skjulte historier, egenskaper og potensial som verdifullt råmaterial. Design blir et verktøy for å oppdage, revurdere og stille spørsmål ved våre hverdagslige omgivelser, ritualer og kultur, samt en brobygger mellom estetikk, produksjon og vitenskap.

 

Synne Skjulstad: Seabling – utstilling og foredrag om miljø, estetikk og design (kl. 11:30 & kl. 13:45 // utstillingen står hele dagen)
Prosjektet Seabling undersøker funne fragmenter av havplast som materiale for diskursive smykker, eller såkalte ‘conversation pieces’. Smykkene er bærere av vårt dagliglivs samtidshistorie og vår ukritiske (mis)bruk av plast. Gjennom en praktisk-estetisk tilnærming til et dypt problematisk materiale åpner prosjektet for spørsmål som spenner fra hva som egentlig gir et materiale verdi, til hvordan vi forvalter planeten vår.

 

 

Anders Emblem: Hvorfor så slow? Refleksjoner over kunstneriske valg i spillefilmen Skynd Deg Sakte (2018) (kl. 12:15)
Spillefilmen Skynd Deg Sakte (2018) har et relativt lavt klippetempo og statiske bilder med tilbakeholden dramatikk. I kombinasjon med den akademiske delen var målet for den kunstfaglig forskningen å bedre forstå egne kunstneriske valg – spesielt om hvordan “slowness” påvirker seeren til å tenke, reflektere og tillegge filmen personlig mening.

 

Elisabeth Brun: Kameraet som poetisk forskningsverktøy (PhD-prosjekt) (kl. 13:00 & kl. 15:15)
I forskning kan det være fristende å tenke på det poetiske og det analytiske som motsetninger. I dette praksis-ledete prosjektet ser Brun nærmere på hva det poetiske kan bidra med i forskning på sted og mediert tilknytning til sted. Her er kameraet et viktig verktøy. Det poetiske kan også være en måte å se «holistisk» på – å se sammenhenger, der andre fokuserer på deler. Det kan være en måte å undersøke steder, igjen –  og igjen, med kamera og med filmatiske teknikker. En måte å tenke på – med levende bilder – som gjør at man ser det som er rett foran en, – det som ofte er usynlig, – med nye øyne.

 

Jyoti Mistry: Artistic research as a space of possibilities in film (pedagogy and practice) (talk will be in English) (kl. 13:45 & kl. 15:15)
Experimentation has always been the cornerstone of the technical, conceptual and narrative developments in film practice. Over several decades film pedagogy has canonized certain forms of film practice in pursuit of a product-logic. While this remains vital and necessary to address market needs, education institutions are required to straddle the space to encourage experimentation, innovation and creative possibilities. This presentation offers reflection on how artistic research might revitalize film pedagogy.

 

Ole Goethe: The Presence Project – an exploration into what it means to create 3rd person stories in the ever growing space of Virtual Reality (talk will be in English) (kl. 12:15 & kl. 13:45)
The Presence Project is an exploration into what it means to create 3rd person stories in the ever growing space of Virtual Reality. We take inspiration from immersive theater, interactive dramas, and branching narrative games to create wholly original experiences. Players are asked to step into the story, not as a character, but instead as a ghost in the machine, making decisions that change the journey of the characters around them. This project is a collaboration between Kristiania University College, Presence Interactive, Carnegie Mellon University, and CEA Tech.

 

Siri Senje: Artistic Integrity and the External Voice (talk will be in English) (kl. 12:15 & kl. 14:30)
Can cognizant chaos in writing processes counteract the frequent unintentional chaos of collaborative environments? Most fictions for the screen are developed alongside a chorus of contributing voices from various professionals. The result can be a collaborative chaos of contradictions, coincidence and prescriptive solutions through which screenwriters must navigate. In this practice-led project I ask whether certain creative tools may allow screenwriters to build more robust cinematic ideas in order to be equipped for “collaborative chaos”. Further, I explore how writers can train themselves to interpret, classify and select feedback from multiple voices.

 

Svenn Jakobsen: Abstracting Reality – Designing Sound for Documentaries (talk will be in English) (kl. 11:30 & kl. 13:00)
After 30 years as a practitioner of audiovisual sound, I find myself standing on the threshold of my first academic endeavour; a practice based research project named: Visual Soundscapes – Emotional Enhancement, Association and Counterpoint. My presentation will focus on the relation between audio and visuals in documentaries, and consist of examples from historic films, as well as films from my own production. I will discuss the use of abstract or surreal sound as a carrier of both objective truthfulness and subjective emotion, and whether these two are in fact incompatible and/or conflicting forces.

 

Søren Thilo FunderTHE HORROR OF THE DROP – Contemporary horror fiction as counter-narrative in political art practice or Surviving the night in the haunted mansion of absolute capitalism (PhD-project) (talk will be in English) (kl. 13:00 & kl. 14:30)
A research project about the alienating effects of absolute capitalism and the possibilities of artistic research and visual experimentation to adapt and utilize contemporary horror fiction – as the very format of alienation – to counter this effect. Spun around a series of new video works, it will endeavor to create a textual and visual language, that toy with the notion of genre fiction, critical theory and contemporary art, in the attempt to provoke new visual and critical landscapes for new readings and commentaries on contemporary society as always already horror. More than just aim to perk up artistic research and politically engaged art production by letting it, in some sense, become horror fiction, THE HORROR OF THE DROP will raise urgent questions on the possibilities of evading the traps of assimilation in artistic work that deals with governing and economic structures and how to generate truly new political spaces within the experience of contemporary art. And notably what these spaces might then tell us.

 

Anne-Marie Giørtz: Bevegelser for økt kreativitet og konsentrasjon (workshop – kl. 15:15)
Vi vil gjøre noe stillhetstrening og noen rolige, enkle fysiske bevegelser. Vi vil undersøke hvordan denne form for trening kan påvirke blant annet vår konsentrasjon, fokus og kreativitet i tillegg til fysisk og psykisk velvære. Videre om denne form for trening også vil kunne påvirke våre ferdigheter på vårt hovedinstrument. Anne-Marie Giørtz har vært hovedinstruktør i medisinsk qigong etter Biyunmetoden i 20 år. Ved siden av hennes artistkarriere og undervisning i vokal på høyskolenivå, holder hun også kurs i denne metoden.

Elisabeth Brun: Kameraet som poetisk forskningsverktøy (PhD–prosjekt) (kl. 13:00 & kl. 15:15)
I forskning kan det være fristende å tenke på det poetiske og det analytiske som motsetninger. I dette praksis-ledete prosjektet ser Brun nærmere på hva det poetiske kan bidra med i forskning på sted og mediert tilknytning til sted. Her er kameraet et viktig verktøy. Det poetiske kan også være en måte å se «holistisk» på – å se sammenhenger, der andre fokuserer på deler. Det kan være en måte å undersøke steder, igjen –  og igjen, med kamera og med filmatiske teknikker. En måte å tenke på – med levende bilder – som gjør at man ser det som er rett foran en, – det som ofte er usynlig, – med nye øyne.

 

Ilmi Gutzeit Mathiesen: Det samme er ikke det samme – om gjentagelse, iakttagelse og opplevelse av tid. iPad som bærbart atelier i kunstnerisk forskning (kl. 12:15 & kl. 14:30)
I kunstnerisk produksjon ligger tenkningen ofte innbakt i det endelige resultatet. For mange som jobber i kunstfag er verket selve språket: Et bilde sier mer enn 1000 ord. Prosjektet «Det samme er ikke det samme” søker å imøtekomme akademias krav til språkliggjøring av det kunstneriske uttrykket. Med bærbart atelier (iPad) og en reisevei jeg gjentok i et helt år ble det å tegne, og utvikling av en teoretisk tilnærming en sammenvevd prosess. Tegnepraksis og teoretisk innhold møtte hverandre. “Det samme er ikke det samme” tar for seg ulike kunstneriske og teoretiske aspekter ved dette utviklingsarbeidet.

 

Kristin Bergaust: Oslofjord Ecologies – kunstnerisk forskning legger til rette for tverrfaglige samarbeid (kl. 11:30 & kl. 13:00)
Oslofjord Ecologies Experiences er et kunstnerisk forskningsprosjekt som tar for seg Oslofjorden som natur, kulturarv, infrastruktur, økonomi, biologisk mangfold og daglige omgivelser. Som norsk partner i Creative Europe har Bergaust på vegne av forskningsgruppa Art in Society ved TKD, OsloMet etablert Oslofjord Ecologies som et nettverk av kunstnere og forskere gjennom en ti dagers workshop på ANX i Oslo i november 2016, deretter en ti dagers utstilling og aktivitetsprogram på RAM Galleri i Oslo i august 2017 og en utstilling over to uker på School of Art, Design and Architecture ved Aalto University i mai-juni 2018. Neste skritt er en publikasjon.

 

Unn Conradi Andersen: Personer, steder, ting. Om rekvisitter i fiksjon og forsking (kl. 11:30)
Hva kan ting og steder fortelle om et menneske? Både i fiksjon og i forskning kan de rekvisittene som omgir oss gi inngang til forståelse.

Bjørn Jørund Blikstad: Level up (PhD-prosjekt) (kl. 12:15 & kl. 15:15)
«In an essay entitled «One of the Difficulties of Psychoanalysis,» Freud argues that man’s «narcissistic illusion» has suffered three decisive blows: (1) cosmological–Copernicus’ discovery of heliocentrism; (2) biological–Darwin’s theory of evolution; (3) psychological–psychoanalytic theory of the unconscious. In the wake of recent developments in the social sciences, we might extend Freud’s list by adding a fourth category: linguistic–structuralists’ insistence that subjectivity is a function of language. Though these revolutions differ significantly, they all entail a dislocation of the human self and decentering of the human world. The consequences of the Copernican revolution, it seems, are still unfolding.»
(Utdrag av en bokanmeldelse av Mark C. Taylor fra 1987 om boken «The Arcimboldo effect» av Pontus Hultén fra samme år).
Bjørn Jørund Blikstad er interessert i hvordan kunst og kultur, som mange vil at skal appellere til tankespinn om meningen med livet, plasserer seg i en slik kontekst.

 

Boel Christensen-Scheel: Kunstneren som formidler (kl. 11:30 & kl. 14:30)
De siste tyve årene har vi sett en utvikling av stadig nye roller for kunstneren: kunstneren produserer og kuraterer, men er også entreprenør og formidler. Nye krav kombinert med nye muligheter utfordrer både kunstnerens og kunstens autonomi på stadig flere måter. I dette innlegget vil Christensen-Scheel snakke om kunstneren som formidler og spesielt om kunstneren på kunstmuseum, som opplevelsesskaper og kunnskapsprodusent. Begrepet ‘kunstbasert formidling’ henger sammen med begrepet ‘kunstbasert forskning’ (art based research) og viser til en formidlingstenkning og -praksis som på ulike måter tar kunsten som utgangspunkt – enten for å skape mer sanselige og aktivitetsbaserte opplevelser for publikum, eller for at publikum på ulike måter skal komme nærmere kunsten og kunstneren. Denne kunstbaserte formidlingen kan ha både en pedagogisk og kunsthistorisk hensikt, fordi den søker å koble kunstens sanselige verden med publikums sanselige erfaring ved museumsbesøket. Eksempler på en slik kunstbasert formidling kan være artist talks, teaching artists, innredning av studioer eller residencies i museet, eller mer omfattende verkstedsprosjekter. Det kan også bety at formidlere bruker kunsten til å formidle mer erfaringsbasert og at kunstnere som arbeider mer relasjonelt programmeres. Kunstneren kan dermed få nye roller i museets organisering, som opplevelsesskaper, men også som formidler og kunnskapsprodusent.

 

Petrine Vinje: Omforme minner – om materialets potens, objektets biografi og bevissthetens handling (PhD-prosjekt) (kl. 11:30 & kl. 13:45)
Vinje vil redegjøre for prosjektet `Omforme minner´, samt sentrale kunstarbeid som har ledet opp til doktorgradsprosjektet. Ved å utvikle et verkskompleks, skal hun sammenligne og utforske hvordan vi relaterer oss til språk og visualiteter i samtiden, særlig gjennom interface i digitale ressurser, og trekke linjer til bruken av og forståelsen av kommunikative objekter fra 100-1000 e. Kr. Prosjektet argumenterer for at gjennom tilstedeværelse i gestalt og tanke, blir objektet meningsbærende, og subjektets intensjoner kan forstås på tvers av tid og rom. Således vil prosjektet fokusere på kunsten som et empatisk mulighetsrom.

 

Timotheus Vermeulen: Metamodernism and Art – Historicity, Affect and Depth after Postmodernism (talk will be in English) (kl. 14:30)
We used to be ironic; now, we hear, we are sincere. Who is this we – and how did we get here? In this talk Timotheus Vermeulen will talk about art, history, capital and metamodernism, though not necessarily in that order.

 

Venke Aure og Mimesis Heidi Dahlsveen: De døde – slørede linjer mellom akademia, kunst, og liv (kl. 13:00 & kl. 14:30)
Denne presentasjonen er en paper performance basert på en forestilling om den sørgende moren hvor det personlige og det mytiske går over i hverandre. De to bidragsyterne formidler personlige og akademiske diskurser gjennom bruk av temporalitet, kontraster, forstyrrelser og ulike fysiske plasseringer. Ved bruk av narrativer og muntlige polyfoniske ytringer forklarer forfatterne hvordan konseptene kunstnerisk utviklingsarbeid og kunst-basert forskning sammen danner et tredje sted. I sammenblandingen av kunst, akademia og liv, oppstår en kritikk av tradisjon, disipliner og institusjonelle strukturer. Hensikten er å bidra til en epistemologisk plurisme som utfordrer en konvensjonell forståelse av splittelsen mellom kunst og akademia. De to performative stemmene søker etter innganger for å skape kunst, vitenskap og metodikk i det de kaller «det tredje stedet». Dette arbeidet mellom kunst og akademia utvikler en estetisk epistemologisk posisjon, felles for områdene.

Boel Christensen-Scheel: Kunstneren som formidler (kl. 11:30 & kl. 14:30)
De siste tyve årene har vi sett en utvikling av stadig nye roller for kunstneren: kunstneren produserer og kuraterer, men er også entreprenør og formidler. Nye krav kombinert med nye muligheter utfordrer både kunstnerens og kunstens autonomi på stadig flere måter. I dette innlegget vil Christensen-Scheel snakke om kunstneren som formidler og spesielt om kunstneren på kunstmuseum, som opplevelsesskaper og kunnskapsprodusent. Begrepet ‘kunstbasert formidling’ henger sammen med begrepet ‘kunstbasert forskning’ (art based research) og viser til en formidlingstenkning og -praksis som på ulike måter tar kunsten som utgangspunkt – enten for å skape mer sanselige og aktivitetsbaserte opplevelser for publikum, eller for at publikum på ulike måter skal komme nærmere kunsten og kunstneren. Denne kunstbaserte formidlingen kan ha både en pedagogisk og kunsthistorisk hensikt, fordi den søker å koble kunstens sanselige verden med publikums sanselige erfaring ved museumsbesøket. Eksempler på en slik kunstbasert formidling kan være artist talks, teaching artists, innredning av studioer eller residencies i museet, eller mer omfattende verkstedsprosjekter. Det kan også bety at formidlere bruker kunsten til å formidle mer erfaringsbasert og at kunstnere som arbeider mer relasjonelt programmeres. Kunstneren kan dermed få nye roller i museets organisering, som opplevelsesskaper, men også som formidler og kunnskapsprodusent.

 

Ilmi Gutzeit Mathiesen: Det samme er ikke det samme – om gjentagelse, iakttagelse og opplevelse av tid. iPad som bærbart atelier i kunstnerisk forskning (kl. 12:15 & kl. 14:30)
I kunstnerisk produksjon ligger tenkningen ofte innbakt i det endelige resultatet. For mange som jobber i kunstfag er verket selve språket: Et bilde sier mer enn 1000 ord. Prosjektet «Det samme er ikke det samme” søker å imøtekomme akademias krav til språkliggjøring av det kunstneriske uttrykket. Med bærbart atelier (iPad) og en reisevei jeg gjentok i et helt år ble det å tegne, og utvikling av en teoretisk tilnærming en sammenvevd prosess. Tegnepraksis og teoretisk innhold møtte hverandre. “Det samme er ikke det samme” tar for seg ulike kunstneriske og teoretiske aspekter ved dette utviklingsarbeidet.

 

Kristin Bergaust: Oslofjord Ecologies – kunstnerisk forskning legger til rette for tverrfaglige samarbeid (kl. 11:30 & kl. 13:00)
Oslofjord Ecologies Experiences er et kunstnerisk forskningsprosjekt som tar for seg Oslofjorden som natur, kulturarv, infrastruktur, økonomi, biologisk mangfold og daglige omgivelser. Som norsk partner i Creative Europe har Bergaust på vegne av forskningsgruppa Art in Society ved TKD, OsloMet etablert Oslofjord Ecologies som et nettverk av kunstnere og forskere gjennom en ti dagers workshop på ANX i Oslo i november 2016, deretter en ti dagers utstilling og aktivitetsprogram på RAM Galleri i Oslo i august 2017 og en utstilling over to uker på School of Art, Design and Architecture ved Aalto University i mai-juni 2018. Neste skritt er en publikasjon.

 

Timotheus Vermeulen: Metamodernism and Art – Historicity, Affect and Depth after Postmodernism (talk will be in English) (kl. 14:30)
We used to be ironic; now, we hear, we are sincere. Who is this we – and how did we get here? In this talk Timotheus Vermeulen will talk about art, history, capital and metamodernism, though not necessarily in that order.

 

Unn Conradi Andersen: Personer, steder, ting. Om rekvisitter i fiksjon og forsking (kl. 11:30)
Hva kan ting og steder fortelle om et menneske? Både i fiksjon og i forskning kan de rekvisittene som omgir oss gi inngang til forståelse.

Aase Lund MathisenPresentasjon av prosessen i maske- og hårdesignet for THE ROAD IS JUST A SURFACE (utstilling; står hele dagen)
THE ROAD IS JUST A SURFACE er et musikkdramatisk verk, som utforsker opplevelsen av å bli fanget i en følelsesmessig fastlåst livssituasjon — og lengselen etter å komme videre. Prosjektet er et helintegrert scenisk verk som blander musikk, dans, teater, performance og videokunst. Essensen i dette prosjektet: det musikalske skulle settes inn i en teatralsk setting, der både scenografi, kostyme, maske og hår, lys, audiovisuelle bilder, koreografi og samspill mellom aktørene var viktige virkemidler. Prosjektet var blant annet inspirert av dokumentariske materialer om psykotiske lidelser; fortrinnsvis intervjuer med psykiatriske pasienter på ’70 og ’80-tallet. Forestillingen var et bestillingsverk i samproduksjon med Festspillene i Bergen. I samarbeid med Drabant Music og Den Norske Opera & Ballett. Støttet av Arts Council Norway, FFUK, NOPA og TONO.

 

Bjørn Ole Rasch: FERD – Hvordan responderer aktører fra andre kulturer på norsk tradisjonsmusikk fra Setesdalen, og hvordan responderer de norske kunstnerne/aktørene på disse responsene (kl. 13:00)
I en videreutvikling av det musikalske materiale vil en problemstilling knyttes til verdensmusikkens ulike instrumenter. Hvilke utfordringer og fordeler gir de ulike instrumentene med hensyn til tonalitet og rytmikk i utvikling av et nytt lydbilde.

 

Bård Torgersen: all driten jeg hiver i søpla blir til stjerner om natta – lyd og poesi, tekst i grenseland (kl. 11:30 & kl. 13:45)
Forfatter Bård Torgersen utforsker i dette prosjektet forholdet mellom lyd og poesi. Hvor begynner musikken i poesien og hvor poesien i musikken? Han ser også på hvilke virkemidler en forfatter kan benytte seg av i den kreative prosessen utover språket, og undersøker muligheter som ligger i det å åpne seg som skrivende for helt nye medier og uttrykksmåter.

 

Claus Sohn Andersen: Lytting, samspill og samarbeid i studiosituasjonen (kl. 13:00 & kl. 15:15)
Kollektiv improvisasjon og prestasjon er sårbar for variasjoner i rammebetingelser – likevel er lite gjort for å avdekke hvordan musikernes lytteforhold under innspilling påvirker både opplevelsen for utøverne og resultatet. Gjennom intervjuer med etablerte teknikere, produsenter og musikere, søkes innsikt i hvordan disse forholdene påvirker samspill og kollektiv prestasjon.

 

Knut Værnes: While my guitar gently weeps – hvordan tilføre og uttrykke emosjonelt innhold i solistisk-instrumental utøvelse av gitarspill (kl. 13:45)
Gitarist og førsteamanuensis Knut Værnes har utgitt mange album med basis i en rekke forskjellige stilarter. Likeledes har han som frilanser måttet genere utrykk innen mange settinger som er basert på kopiering av historisk stildannende gitarister. Dette, sammen med undervisningserfaring på høyt nivå i mange år, har vært basis for den undervisningen som Knut til daglig bedriver. Knuts forskerprosjekt går ut på å utarbeide en metode for å kunne videreformidle stil-spesifikke tekniske og musikalske elementer på en intuitiv og student-spesifikk måte. Foredraget vil derfor i korthet skissere gitarens estetiske virkemidler innen forskjellige stilarter. Med praktiske eksempler fra egen produksjon.

 

Mari Skogly: Saxofonika – å kombinere akustisk saxofon med et elektronisk lydlandskap (kl. 11:30)
Mari Skogly har det siste året forsket på muligheten for å lage et musikalsk landskap som kombinerer akustisk tenorsaxofon og ulike varianter av elektronika på en god måte. Ønsket er å utvikle god og spennende instrumental musikk i spennet mellom sterke melodiske linjer og et dynamisk spenstig elektronisk landskap. Ved bruk av tunge basser og beats, samt klanger og støyelementer fra elektronikaverden, er gamle komposisjoner av Skogly satt inn i et helt nytt format. Dette kunstfaglige forskningsprosjektet er gjort i samarbeid med produsent Ronny Janssen fra SnakeHips Studio. Det ferdige låtmaterialet og en beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosessen presenteres på AR@K-symposiet.

 

Pål Erik Jensen: It’s About Time – A Study on the Perceived Effects of Manipulating Time in Overdub Recording (talk will be in English) (kl. 12:15 & kl. 13:45)
In this study we made three separate recordings using both close, near, and room microphones. These recordings were then the subject for a listening test constructed to study a variety of perceived effects due to manipulating time in overdub recordings. While the use of time alignment to decrease comb filtering has been widely studied, there has been little work on investigating other perceived effects. Time alignment has become more and more common, but as this paper concludes, it should not be used without concern. The findings will shed light on a range of important factors affected by manipulating time between microphones in overdub recordings, while also concluding on which of, and when, the investigated techniques are normally preferred or not.

 

Svenn Jakobsen: Abstracting Reality – Designing Sound for Documentaries (talk will be in English) (kl. 11:30 & kl. 13:00)
After 30 years as a practitioner of audiovisual sound, I find myself standing on the threshold of my first academic endeavour; a practice based research project named: Visual Soundscapes – Emotional Enhancement, Association and Counterpoint. My presentation will focus on the relation between audio and visuals in documentaries, and consist of examples from historic films, as well as films from my own production. I will discuss the use of abstract or surreal sound as a carrier of both objective truthfulness and subjective emotion, and whether these two are in fact incompatible and/or conflicting forces.

 • Jyoti Mistry: Artistic research as a space of possibilities in film (pedagogy and practice) (talk will be in English) (kl. 13:45 & kl. 15:15)
  Experimentation has always been the cornerstone of the technical, conceptual and narrative developments in film practice. Over several decades film pedagogy has canonized certain forms of film practice in pursuit of a product-logic. While this remains vital and necessary to address market needs, education institutions are required to straddle the space to encourage experimentation, innovation and creative possibilities. This presentation offers reflection on how artistic research might revitalize film pedagogy. 
 • Pål Erik Jensen: It’s About Time – A Study on the Perceived Effects of Manipulating Time in Overdub Recording (talk will be in English) (kl. 12:15 & kl. 13:45)
  In this study we made three separate recordings using both close, near, and room microphones. These recordings were then the subject for a listening test constructed to study a variety of perceived effects due to manipulating time in overdub recordings. While the use of time alignment to decrease comb filtering has been widely studied, there has been little work on investigating other perceived effects. Time alignment has become more and more common, but as this paper concludes, it should not be used without concern. The findings will shed light on a range of important factors affected by manipulating time between microphones in overdub recordings, while also concluding on which of, and when, the investigated techniques are normally preferred or not.

Aase Lund MathisenPresentasjon av prosessen i maske- og hårdesignet for THE ROAD IS JUST A SURFACE (utstilling; står hele dagen)
THE ROAD IS JUST A SURFACE er et musikkdramatisk verk, som utforsker opplevelsen av å bli fanget i en følelsesmessig fastlåst livssituasjon — og lengselen etter å komme videre. Prosjektet er et helintegrert scenisk verk som blander musikk, dans, teater, performance og videokunst. Essensen i dette prosjektet: det musikalske skulle settes inn i en teatralsk setting, der både scenografi, kostyme, maske og hår, lys, audiovisuelle bilder, koreografi og samspill mellom aktørene var viktige virkemidler. Prosjektet var blant annet inspirert av dokumentariske materialer om psykotiske lidelser; fortrinnsvis intervjuer med psykiatriske pasienter på ’70 og ’80-tallet. Forestillingen var et bestillingsverk i samproduksjon med Festspillene i Bergen. I samarbeid med Drabant Music og Den Norske Opera & Ballett. Støttet av Arts Council Norway, FFUK, NOPA og TONO.

 

Anne-Marthe Lund Engnes: MAIA – en adapsjon av H.C. Andersens «Tommelise» (forestilling – 45 minutter) (kl. 11:30 & kl. 13:45)
Tenker jeg egentlig selv?
Forestillingens mål er å formidle historien til Tommelise til barn, med en seriøsitet og med relevans til dagens samfunn. Den belyser spørsmål rundt identitet knyttet opp mot forventninger om at kvinner i dag lett blir objektifisert, satt i bås og «ikke er komplett uten en mann» – en prins. Tommelise blir «hjernevasket» i løpet av sin historie, hun får aldri ta selvstendige valg, fordi hun er liten og pen, og når hun får mulighet til å ta et selvstendig valg – i det hun møter prinsen for første gang og umiddelbart sier ja til å gifte seg med ham – gjør hun det uten å reflektere, hun svarer det som er indoktrinert i henne. Forestillingen har også  fokus på å jobbe fra innsiden av historien, uten en ytre fortellerstemme gjennom bande mime, med så lite tekst som mulig, men med lydbilder og levende musikk som elementer som støtter og er med på å formidle historien. 

 

Gary Cassidy: Anthony Neilson’s ‘Box Therapy’: Improvisation and Characterisation via Stanislavskian Principles in Rehearsal Studies (talk will be in English – 45 minutes) (kl. 11:30 & 15:15)
British playwright and director Anthony Neilson (Penetrator, The Censor, The Wonderful World of Dissocia, Relocated, Unreachable) is widely-known for his unusually collaborative approach to rehearsals, with his process attracting increasing attention from scholars and journalists alike. Neilson begins his rehearsals with no script, and the actors involved in his productions are expected to engage in a complex devising process. This paper will comprise of close textual analysis of filmed footage of an improvisation that occurred in the rehearsal room of Neilson’s Royal Court 2013 show Narrative. It will consider the direct and indirect effect this improvisation, which Cassidy has named ‘Box Therapy’, had on the characterisation of the actors involved (Christine Entwisle and Zawe Ashton). It will examine how the use of improvisation, Neilson’s directorial approach and the employment of Stanislavskian acting principles interact in the rehearsal room, as well as the technical rehearsal in the Royal Court’s Jerwood theatre.

 

Venke Aure og Mimesis Heidi Dahlsveen: De døde – slørede linjer mellom akademia, kunst, og liv (kl. 13:00 & kl. 14:30)
Denne presentasjonen er en paper performance basert på en forestilling om den sørgende moren hvor det personlige og det mytiske går over i hverandre. De to bidragsyterne formidler personlige og akademiske diskurser gjennom bruk av temporalitet, kontraster, forstyrrelser og ulike fysiske plasseringer. Ved bruk av narrativer og muntlige polyfoniske ytringer forklarer forfatterne hvordan konseptene kunstnerisk utviklingsarbeid og kunst-basert forskning sammen danner et tredje sted. I sammenblandingen av kunst, akademia og liv, oppstår en kritikk av tradisjon, disipliner og institusjonelle strukturer. Hensikten er å bidra til en epistemologisk plurisme som utfordrer en konvensjonell forståelse av splittelsen mellom kunst og akademia. De to performative stemmene søker etter innganger for å skape kunst, vitenskap og metodikk i det de kaller «det tredje stedet». Dette arbeidet mellom kunst og akademia utvikler en estetisk epistemologisk posisjon, felles for områdene.

Symposium AR@K - Artistic Research at Kristiania 26. februar 2019

Hele dagen:

Kl. 10:00-10:30: Oppmøte og registrering

Kl. 10:30-11:15: Åpning av AR@K-symposiet ved rektor Arne H. Krumsvik og leder av Forskergruppen Kunstfag, Kai Hanno Schwind.

Kl. 11:30-12:00 (foregår parallelt, i ulike rom):

 • Synne Skjulstad (HK): Seabling – foredrag om miljø, estetikk og design (Design)
 • Svenn Jakobsen (HK): Abstracting Reality – Designing Sound for Documentaries (talk will be in English) (Film, Music and sound)
 • Kristin Bergaust (OsloMet – storbyuniversitetet): Oslofjord Ecologies – kunstnerisk forskning legger til rette for tverrfaglige samarbeid (Kommunikasjon, Kunstfaglig forskning/teori)
 • Unn Conradi Andersen (HK): Personer, steder, ting. Om rekvisitter i fiksjon og forsking (Kommunikasjon, Kunstfaglig forskning/teori)
 • Boel Christensen-Scheel (OsloMet – storbyuniversitetet): Kunstneren som formidler (Kunstestetikk, Kunstfaglig forskning/teori)
 • Petrine Vinje (KHiO): Omforme minner – om materialets potens, objektets biografi og bevissthetens handling (PhD-prosjekt)(Kunstestetikk)
 • Bård Torgersen (HK): all driten jeg hiver i søpla blir til stjerner om natta – lyd og poesi, tekst i grenseland (Musikk og lyd)
 • Mari Skogly (HK): Saxofonika – å kombinere akustisk saxofon med et elektronisk lydlandskap (Musikk og lyd)

Kl. 11:30-12:15 (foregår parallelt, i ulike rom):

 • Anne-Marthe Lund Engnes (HK): MAIA – en adapsjon av H.C. Andersens «Tommelise» (forestilling) (Teater)
 • Gary Cassidy (Bath Spa University): Anthony Neilson’s ‘Box Therapy’: Improvisation and Characterisation via Stanislavskian Principles in Rehearsal Studies (talk will be in English) (Theatre)

Kl. 12:15-12:45 (foregår parallelt, i ulike rom):

 • Bjørn Jørund Blikstad (KHiO): Level up (PhD-prosjekt) (Design, Kunstestetikk)
 • Siren Elise Wilhelmsen (UiB): THE SETTLERS: DOMESTIC EXOTICS (PhD-prosjekt) (Design)
 • Anders Emblem (filmskaper): Hvorfor så slow? Refleksjoner over kunstneriske valg i spillefilmen Skynd Deg Sakte (2018) (Film)
 • Ole Goethe (HK): The Presence Project – an exploration into what it means to create 3rd person stories in the ever growing space of Virtual Reality (talk will be in English) (Film)
 • Siri Senje (HK): Artistic Integrity and the External Voice (talk will be in English) (Film/Screenwriting)
 • Ilmi Gutzeit Mathiesen (OsloMet – storbyuniversitetet): Det samme er ikke det samme – om gjentagelse, iakttagelse og opplevelse av tid. iPad som bærbart atelier i kunstnerisk forskning (Kommunikasjon, Kunstfaglig forskning/teori)
 • Pål Erik Jensen (HK): It’s About Time – A Study on the Perceived Effects of Manipulating Time in Overdub Recording (talk will be in English) (Music and sound, Pedagogy)

Kl. 13:00-13:30 (foregår parallelt, i ulike rom):

 • Søren Thilo Funder (UiB): THE HORROR OF THE DROP – Contemporary horror fiction as counter-narrative in political art practice or Surviving the night in the haunted mansion of absolute capitalism (PhD-project) (talk will be in English) (Film)
 • Elisabeth Brun (UiO): Kameraet som poetisk forskningsverktøy (PhD–prosjekt) (Film, Kommunikasjon)
 • Svenn Jakobsen (HK): Abstracting Reality – Designing Sound for Documentaries (talk will be in English) (Film, Music and sound)
 • Kristin Bergaust (OsloMet – storbyuniversitetet): Oslofjord Ecologies – kunstnerisk forskning legger til rette for tverrfaglige samarbeid (Kommunikasjon, Kunstfaglig forskning/teori)
 • Venke Aure og Mimesis Heidi Dahlsveen (OsloMet – storbyuniversitetet): De døde – slørede linjer mellom akademia, kunst, og liv (Kunstestetikk, Teater)
 • Bjørn Ole Rasch (UiA): FERD – Hvordan responderer aktører fra andre kulturer på norsk tradisjonsmusikk fra Setesdalen, og hvordan responderer de norske kunstnerne/aktørene på disse responsene (Musikk og lyd)
 • Claus Sohn Andersen (HK): Lytting, samspill og samarbeid i studiosituasjonen (Musikk og lyd)

Kl. 13:45-14:15 (foregår parallelt, i ulike rom):

 • Synne Skjulstad (HK): Seabling – foredrag om miljø, estetikk og design (Design)
 • Ole Goethe (HK): The Presence Project – an exploration into what it means to create 3rd person stories in the ever growing space of Virtual Reality (talk will be in English) (Film)
 • Jyoti Mistry (University of Gothenburg): Artistic research as a space of possibilities in film (pedagogy and practice) (talk will be in English) (Film, Pedagogy)
 • Petrine Vinje (KHiO): Omforme minner – om materialets potens, objektets biografi og bevissthetens handling (PhD-prosjekt)(Kunstestetikk)
 • Bård Torgersen (HK): all driten jeg hiver i søpla blir til stjerner om natta – lyd og poesi, tekst i grenseland (Musikk og lyd)
 • Knut Værnes (HK): While my guitar gently weeps – hvordan tilføre og uttrykke emosjonelt innhold i solistisk-instrumental utøvelse av gitarspill (Musikk og lyd)
 • Pål Erik Jensen (HK): It’s About Time – A Study on the Perceived Effects of Manipulating Time in Overdub Recording (talk will be in English) (Music and sound, Pedagogy)

Kl. 13:45-14:30:

Kl. 14:30-15:00 (foregår parallelt, i ulike rom):

 • Siren Elise Wilhelmsen (UiB): THE SETTLERS: DOMESTIC EXOTICS (PhD-prosjekt) (Design)
 • Siri Senje (HK): Artistic Integrity and the External Voice (talk will be in English) (Film/Screenwriting)
 • Søren Thilo Funder (UiB): THE HORROR OF THE DROP – Contemporary horror fiction as counter-narrative in political art practice or Surviving the night in the haunted mansion of absolute capitalism (PhD-project) (talk will be in English) (Film)
 • Ilmi Gutzeit Mathiesen (OsloMet – storbyuniversitetet): Det samme er ikke det samme – om gjentagelse, iakttagelse og opplevelse av tid. iPad som bærbart atelier i kunstnerisk forskning (Kommunikasjon, Kunstfaglig forskning/teori)
 • Boel Christensen-Scheel (OsloMet – storbyuniversitetet): Kunstneren som formidler (Kunstestetikk, Kunstfaglig forskning/teori)
 • Timotheus Vermeulen (UiO): Metamodernism and Art – Historicity, Affect and Depth after Postmodernism (talk will be in English) (Art aesthetics, Artistic research/theory)
 • Venke Aure og Mimesis Heidi Dahlsveen (OsloMet – storbyuniversitetet): De døde – slørede linjer mellom akademia, kunst, og liv (Kunstestetikk, Teater)

Kl. 15:15-15:45 (foregår parallelt, i ulike rom):

 • Bjørn Jørund Blikstad (KHiO): Level up (PhD-prosjekt) (Design, Kunstestetikk)
 • Elisabeth Brun (UiO): Kameraet som poetisk forskningsverktøy (PhD–prosjekt) (Film, Kommunikasjon)
 • Jyoti Mistry (University of Gothenburg): Artistic research as a space of possibilities in film (pedagogy and practice) (talk will be in English) (Film, Pedagogy)
 • Anne-Marie Giørtz (HK): Bevegelser for økt kreativitet og konsentrasjon (workshop) (Helse)
 • Claus Sohn Andersen (HK): Lytting, samspill og samarbeid i studiosituasjonen (Musikk og lyd)

Kl. 15:15-16:00:

 • Gary Cassidy (Bath Spa University): Anthony Neilson’s ‘Box Therapy’: Improvisation and Characterisation via Stanislavskian Principles in Rehearsal Studies (talk will be in English) (Theatre)

Kl. 16:05-17:00:

Panelsamtale mellom Trine Johansen Meza (prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, HK), Siri Senje (professor og studieprogramleder Bachelor i manus, HK) og Hooman Sharifi (koreograf og kunstnerisk leder for Impure Company). Kai Hanno Schwind leder panelstamtalen.

Kl. 17:00-ca. 22:00:

Mingling og musikk i Skjenkestua Studentbar.

 

Med forbehold om endringer i programmet.

 

VELKOMMEN!

Meld deg gjerne på facebookarrangementet her.