Studentklinikken

Studentklinikken er en obligatorisk del av utdanningen for studenter på bachelorstudiene i akupunktur, osteopati og ernæring.

Her tilbyr vi osteopati- og akupunkturbehandling samt kostveiledning for publikum.

 

Akupunktur og osteopati

Akupunkturbehandlingen gjøres av andre- og tredjeklassestudenter, osteopatibehandlingen utføres av studenter på tredje og fjerde studieår.

Studentene har selv ansvar for undersøkelse og behandling, men har alltid en veileder fra sin respektive utdanning tilgjengelig som bistår underveis.

Kostveiledning

Kostveiledning gjøres av avgangsstudenter ved bachelorgrad i ernæring. Studentene veiledes av autoriserte kliniske ernæringsfysiologer. Kostveiledningen består av minst to konsultasjoner i klinikken, en kartleggingskonsultasjon og en oppfølgingskonsultasjon med råd og veiledning.

Dette er en unik mulighet til å få en individuell gjennomgang av ditt kosthold, der tilstrekkelig inntak av næringsstoffer og helsefremmende endringer er i fokus.

Som pasient kan du forvente behandling av høy kvalitet, hvor ditt behov står sentralt.

Timebestilling

Du kan bestille time alle hverdager kl. 08.00-19.00, på telefon og e-post.

Avbestilling må gjøres senest innen kl. 10.00 arbeidsdagen i forveien. Timer som ikke blir avbestilt må betales.

Fokuset ved en konsultasjon ligger på reduksjon i smerter og symptomer, forbedret funksjon og velvære. Konsultasjonen inkluderer kartlegging av aktuelt problem, eventuelt klinisk undersøkelse og en individuelt tilpasset behandlingsplan.

Under første akupunkturbehandling blir det foretatt et grundig intervju som gir grunnlag for å stille diagnose. Tungediagnose og pulsdiagnose er en del av diagnostiseringen.

Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at du får en individuell tilpasset behandling. Dette er viktig ettersom de samme sykdommer og symptomer kan ha forskjellige årsaker i kinesisk medisin.

Akupunkturstudenten diskuterer alltid diagnose og behandlingsstrategi med veileder. Første behandling kan ta opp til 90 minutter. Oppfølgende behandlinger 40-60 minutter.

Selve behandlingen

I akupunkturbehandlingen brukes svært tynne sterile engangsnåler som stikkes inn i spesielle punkter som finnes spredt i et system over hele kroppen. Nålene kan stå urørt eller bli manipulert med fingrene under behandlingen, varmet med moxa eller stimulert med strøm.

Nålene står vanligvis inne i 20-40 minutter. Antall nåler som benyttes under en behandling kan variere. Antall behandlinger og hvor ofte du skal komme til behandling er avhengig av hva slags problem som behandles og plagenes varighet. Det vil også kunne bli benyttet andre behandlingsteknikker, slik som kopping (vakuum), moxa (urt som brennes for å varme) eller elektroakupunktur.

Ordinær pris

 • Førstegangskonsultasjon: kr. 300
 • Oppfølgende behandling: kr. 220

Rabattert pris (Student, ansatt, honnør)

 • Førstegangskonsultasjon: kr. 150
 • Oppfølgende behandling: kr. 100

Åpningstider for akupunkturbehandling

 • Mandag kl 08.00 – 13.00
 • Torsdag kl 15.00 – 20.00

Osteopati er en manuell behandlingsform, som betyr at hendene brukes som «verktøy» til undersøkelse og behandling. Behandlingen ønsker å

 • bedre leddenes bevegelighet
 • få ned muskelspenninger
 • forbedre blodsirkulasjonen
 • optimalisere nerveaktiviteten for totalt sett å redusere symptomer og bedre vanlige funksjoner.

Osteopatisk behandling fokuserer på å avdekke dysfunksjoner i muskelskjelettsystemet som kan bidra til å skape pasientenes plager.

Selve behandlingen

Når man kommer til osteopatisk behandling vil det første gang alltid utføres en samtale med pasienten hvor det aktuelle problemet og andre forhold som kan påvirke det blir kartlagt. Deretter gjennomføres en grundig undersøkelse som inneholder allmenne medisinske undersøkelser samt ortopedisk og nevrologisk undersøkelse i tillegg til en manuell osteopatisk undersøkelse i tråd med det osteopatiske synet om at den aktuelle plagen kan påvirkes av dysfunksjoner andre steder i kroppen.

Osteopatisk behandling baseres på medisinsk vitenskap og teoretisk kunnskap i tillegg til osteopatisk forskning, teori og erfaring. Studenten rådfører seg og diskuterer det aktuelle problemet med sin veileder underveis i konsultasjonen/behandlingen.

Første konsultasjon varer opp til 90 minutter. Når årsaken er funnet, behandles problemet i samråd med veileder. Det kan til tider være opp til to observerende medstudenter i behandlingsrommet.

Ved oppfølgende behandling blir det foretatt et kort intervju og undersøkelse for å evaluere effekten av tidligere behandling. Videre behandling blir så gitt i samråd med veileder. Oppfølgende konsultasjoner varer opp til 45 minutter.

Forskning viser at pasienter som kommer til osteopatisk behandling som regel har plager fra muskel- og skjelettsystemet som korsryggsmerter, nakkesmerter, idrettsskader og hodepine.

I tillegg til å påvirke disse plagene med manuelle behandlingsteknikker vil osteopaten veilede pasienten i ergonomi, trening og hverdagsbelastning for å fremme optimal effekt på plagene.

Ordinær pris

 • Førstegangskonsultasjon: kr. 300
 • Oppfølgende behandling: kr. 220

Rabattert pris (Student, ansatt, honnør)

 • Førstegangskonsultasjon: kr. 150
 • Oppfølgende behandling: kr. 100

Åpningstider for osteopatibehandling

 • Mandag kl. 08.00 – 20.00
 • Tirsdag kl. 08.00 – 20.00
 • Onsdag kl. 08.00 – 20.00
 • Torsdag kl. 12.00 – 20.00
 • Fredag kl. 08.00 – 16.00

Kostveiledning gjøres av avgangsstudenter ved bachelorgrad i ernæring. Studentene veiledes av autoriserte kliniske ernæringsfysiologer. Kostveiledningen består av minst to konsultasjoner i klinikken, en kartleggingskonsultasjon og en oppfølgingskonsultasjon med råd og veiledning.

 • Ved første konsultasjon vil det foretas et grundig kostintervju der vi går gjennom det normale kostholdet. Du vil også få tilbud om å føre en kostregistrering, en oversikt over inntak av mat over 3 dager, som sendes tilbake til klinikken for beregning av næringsstoffinntak.
 • Ved oppfølgingskonsultasjonen vil du få en grundig tilbakemelding på ditt inntak av næringsstoffer vurdert opp mot dine behov og gjeldende anbefalinger. Målet for kostveiledningen er helsefremmende og sykdomsforebyggende kostråd samt matglede.

Priser

Vi tilbyr gratis kostveiledning frem til sommeren! Dette er en unik mulighet til å få en individuell gjennomgang av ditt kosthold, der tilstrekkelig inntak av næringsstoffer og helsefremmende endringer er i fokus.