Masterstudier

×

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er mastergradens hensikt å utdanne eksperter på fagfeltet.

Som mastergradsstudent vil du møte en annen studiehverdag enn den du har hatt som bachelorstudent, og det blir stilt høyere akademiske krav enn på lavere utdanningsnivåer.

Det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med. Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningen.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse. Dette gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere, men det krever også at samtlige studenter bidrar, er aktive og møter opp til forelesning.

Mye av læringen på et masterstudium oppnår man gjennom å utfordre seg selv og å bryne seg på sine medstudenter med ulike bakgrunner og erfaringer. Dette gjør studiet både spennende og krevende.