✕  Lukk søk

Styret

Styret er stiftelsens øverste besluttende og utøvende organ. Styret representerer stiftelsen utad.

Styret skal lede og føre tilsyn med stiftelsens faglige og økonomiske virksomhet, og påse at den er i samsvar med formålet. Administrerende direktør er daglig leder av stiftelsen, og representerer stiftelsen utad i alle saker som hører inn under den daglige ledelse.

Peter Wesenberg, styreleder
Peter tiltrådte som styreleder i Høyskolen Kristiania i januar 2012. Peter har vært konserndirektør i Nokas Cash Handling siden 2007.

 

 

 

 

Per-Espen Magnussen
Per-Espen er HR-direktør i Gjensidige og har tidligere sittet som leder i rådsforsamlingen. Han har vært styremedlem siden 2015.

 

 

 

 

Are Brean
Are Brean er lege og har en ph.d. fra Universitetet i Oslo og spesialist i nevrologi. Han arbeider som sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole. Han er tidligere overlege ved Rikshospitalet, leder av Norsk nevrologisk forening, og har skrevet tre bøker. Han tiltrådte som styremedlem i 2019.

 

 

Marit Reutz
Marit har lang styreerfaring, også fra sektoren, og har blant annet sittet ti år i styret ved Norges Handelshøyskole og ved Handelshøyskolen BI. Hun har vært styremedlem fra 2017.

 

 

 

 

Anders Nome
Anders er leder for læringsteknologisenteret ved Høyskolen Kristiania. Han er utdannet cand.polit i pedagogikk, og har arbeidet innen feltet IKT og læring siden 1999. Han har jobbet med lærerutdanning på Norges Landsbrukshøgskole (i dag NMBU), som konsulent i Telenor Business Solutions, og de siste elleve årene som undervisningsansvarlig, pedagogisk leder og utviklingssjef ved NKS Nettstudier. Anders har hatt ulike verv i organisasjoner som arbeider med fleksibel utdanning, og sitter i styret og kvalitetsutvalget for Fleksibel Utdanning Norge (nasjonal medlemsorganisasjon for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning).

Linn Skoglund
Faglig ansattvalgt styremedlem

 

 

 

 

 

Jan-Tore Disen
Faglig ansattvalgt styremedlem

 

 

 

 

 

Heidi Austlid
Heidi Arnesen Austlid er leder for bransjeorganisasjonen IKT-Norge. I fire år var hun første direktør ved Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Hun har vært styremedlem i Høyskolen Kristiania fra april 2018.

 

 

 

Martine Elise Hansen
Leder i Studentunionen
Studentrepresentant

 

 

 

 

Frida Sundbye 
Frida Sundbye studerer markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania, og er nestleder i Studentunionen. Sitter som studentrepresentant i styret.

 

 

 

 

Vara til styret: Benedicte Blom, felles varamedlem for både administrativt- og faglige ansattvalgte styremedlemmer