✕  Lukk søk

Styret

Styret er stiftelsens øverste besluttende og utøvende organ. Styret representerer stiftelsen utad.

Styret skal lede og føre tilsyn med stiftelsens faglige og økonomiske virksomhet, og påse at den er i samsvar med formålet. Administrerende direktør er daglig leder av stiftelsen, og representerer stiftelsen utad i alle saker som hører inn under den daglige ledelse.

 

Peter Wesenberg, styreleder
Peter tiltrådte som styreleder i Høyskolen Kristiania i januar 2012. Peter har vært konserndirektør i Nokas Cash Handling, siden 2007.

 

 

 

Per-Espen Magnussen
Per-Espen er HR-direktør i Gjensidige og har tidligere sittet som leder i rådsforsamlingen. Han har vært styremedlem siden 2015.

 

 

 

 


Knut E. A. Lundin
Knut er professor på Universitet i Oslo ved det medisinske fakultet. Han er styremedlem i styret til Høyskolen Kristiania og har vært representant siden 2015.

 

 

 

Marit Reutz
Marit har lang styreerfaring, også fra sektoren, og har blant annet sittet 10 år i styret ved Norges Handelshøyskole og ved Handelshøyskolen BI. Hun har vært styremedlem fra 2017.

 

 

 

 

Anders Nome
Anders er leder for læringsteknologisenteret ved Høyskolen Kristiania. Han er utdannet cand.polit i pedagogikk, og har arbeidet innen feltet IKT og læring siden 1999. Han har jobbet med lærerutdanning på Norges Landsbrukshøgskole (i dag NMBU), som konsulent i Telenor Business Solutions, og de siste 11 årene som undervisningsansvarlig, pedagogisk leder og utviklingssjef ved NKS Nettstudier. Anders har hatt ulike verv i organisasjoner som arbeider med fleksibel utdanning, og sitter i styret og kvalitetsutvalget for Fleksibel Utdanning Norge (nasjonal medlemsorganisasjon for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning).

 

Elin Bolann
Elin Bolann er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon og faglig studieleder for Bachelor i hotelledelse. Hun har doktorgrad (ph.d.) fra NHH i omdømmebygging/merkevarebygging med forskningsstipend fra Norges forskningsråd. Elin har videre Master i Business Administration fra USA med Graduate Fellowship stipend fra Rotary International.

 

 

styrereprensentant Faltin Karlsen

 

Faltin Karlsen

 

 

 

 

Heidi Austlid
Heidi Arnesen Austlid er leder for bransjeorganisasjonen IKT-Norge. I fire år var hun første direktør ved Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Hun har vært styremedlem i Høyskolen Kristiania fra april 2018.

 

Sandra Dvergasteinstyrerepresentant Sandra-Dvergastein
Studentrepresentant

 

 

 

 

styrerepresentant Emilia-M-Sundblom_BritaJerijærvi

 

Emilia Sundblom
Studentrepresentant

 

 

 

 

Vara til styret: Marthe Westjordet