Opptaksinformasjon

Her finner du all informasjon om opptakskrav og priser ved Høyskolen Kristianias ulike utdanninger.

Hva skjer når jeg sender inn min søknad?

 1. Etter at søknadsskjemaet er sendt inn får du en bekreftelse på e-post som viser hva du registrerte i søknadsskjemaet.
 2. Innen et døgn vil du få en ny e-post + sms fra oss med tilgang til søkeportalen «Min Side». Påloggingsinformasjon sendes til e-postadressen du registrerte i søknadsskjemaet.
 3. I løpet av en uke vil du motta et tilbud fra oss om studieplass på studier med rullerende opptak så fremt du oppfyller kriteriene. Tilbudet er hva vi kaller betinget frem til vi mottar dokumentasjon om at du oppfyller opptakskravene. Det vil si at vi tar et forbehold om dette, og dersom du ikke oppfyller opptakskravene vil du ikke kunne få opptak. Dette tilbudet kan nå sees inne på søkeportalen Min side.
 4. Avslutningsvis må du akseptere tilbudet. Etter at dette har blitt gjort sender vi deg en kvitteringskopi på e-post.

«Min Side» er navnet på Høyskolen Kristianias opptakssystem. Det er her du aksepterer tilbudet om studieplass (signerer digitalt) eller velger å takke ja til ventelisteplass om studiet du har søkt på er fullt.

Her kan du også

 • Kontakte opptaksavdelingen om det er noe du lurer på
 • Si opp studieplassen din om du velger å ikke begynne likevel
 • Laste opp dokumentasjon som vitnemål, arbeidsprøver og politiattest til de studiene som krever dette.
 • Se status på vår behandling av søknaden din
 • Benytte angrefristen din om du velger å trekke søknaden, for å gi plass til andre.

Vi opplever at mange ikke husker passordet til Min Side – Legger du inn e-postadressen du benyttet da du søkte og klikker «Glemt passord», vil du få passordet sendt på e-post.

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Generell studiekompetanse
 • fagbrev/svennebrev
 • fullført og bestått 3-årig videregående skole
  • Du kan ha inntil to ubeståtte fag fra videregående skole.
 • realkompetanse for fagskole
  • minimum 20 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • Dokumentere norskkunnskaper
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.

OBS! Søker du fagskolestudiet Illustrasjon må du sende inn opptaksprøve.

For å bli tatt opp som student på bachelorstudier må du være kvalifisert gjennom generell studiekompetanse eller realkompetanse. Bachelor i ernæring har spesielle opptakskrav.

Generell studiekompetanse

 • fullført og bestått 3-årig opplæring som gir generell studiekompetanse

23/5-regelen

 • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
 • 5 års arbeidserfaring

bestått studiekompetansefagene

 • norsk (393 årstimer / 14 uketimer)
 • engelsk (140 årstimer / 5 uketimer)
 • samfunnslære (84 årstimer / 2 uketimer)
 • historie/ Nyere historie (140 årstimer / 4 uketimer)
 • matematikk (224 årstimer / 5 uketimer)
 • naturfag (140 årstimer / 5 uketimer)

Yrkesfag med påbygning

 • fullført og bestått fagbrev/svennebrev eller har vitnemål som gir yrkeskompetanse og har i tillegg studiekompetansefagene

Realkompetanse

 • minimum 25 år i løpet av opptaksåret
 • dokumentere 5 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet eller ulønnet arbeid, videregående skole og annen høyere utdanning, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • må ha vært ansatt minimum 3 måneder på hver arbeidsplass
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
 • dokumentere norskkunnskaper
  • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.

For å bli tatt opp som student på masterprogram må du dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt ha oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende på minimum 180 studiepoeng.

Det er ulike krav for de ulike mastergradene. Les om de ulike kravene på studiesidene.

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven § 4-9:

I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

Dokumentasjonen din kan du laste opp via Min side eller alternativt sende på e-post til opptak@kristiania.no.

Frist

Dokumentasjonsfrist for

 • fagskolestudier: 1. august
 • bachelorstudier: 1. juli
 • mastergradsstudier: 15. juli

Høyskolen Kristiania er en NOKUT-akkreditert stiftelse. Et eventuelt økonomisk overskudd går tilbake til stiftelsen og brukes til å styrke høyskolens fag- og læringsmiljø.


Årsenheter – 1 år

 • Årsenhet i Personlig trening: Kjøpes på nett
 • Årsenhet i Grunnmedisin: kr 37 900 per semester

Fagskolestudier – 2 år

HR og ledelse

 • Prosjektledelse (1 år): kr 46 600 per semester

Design og teknologi

 • Grafisk design: kr 46 600 per semester
 • Illustrasjon: kr 46 600 per semester
 • Reklame og merkekommunikasjon: kr 46 600 per semester
 • Interiør: kr 46 600 per semester
 • 3D og animasjon: kr 51 600 per semester
 • Interaksjonsdesign: kr 51 600 per semester
 • Musikkdesign: kr 54 800 per semester

Medier og kommunikasjon

 • Film: kr 54 800 per semester

Bachelorstudier – 3 år

Markedsføring og salgsledelse

 • Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse: kr 32 400 per semester
 • Bachelor i Markedsføring og salgsledelse: kr 32 400 per semester

HR og ledelse

 • Bachelor i HR og personalledelse: kr 32 400 per semester
 • Bachelor i Ledelse og servicestrategi: kr 32 400 per semester

Reiseliv- og hotelledelse

 • Bachelor i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling: kr 32 400 per semester
 • Bachelor i Hotelledelse: kr 32 400 per semester

Kreativitet og innovasjon

 • Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling: kr 32 400 per semester
 • Bachelor i Kreativ markedskommunikasjon: kr 46 600 per semester

Design og teknologi

 • Bachelor i Grafisk design: kr 46 600 per semester
 • Bachelor i Interiørarkitektur: kr 46 600 per semester

Medier og kommunikasjon

 • Bachelor i PR og samfunnspåvirkning: kr 32 400 per semester
 • Bachelor i Journalistikk: kr 46 600 per semester

Helse og medisinske fag

 • Bachelor i Ernæring: kr 37 900 per semester
 • Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring: kr 40 600 per semester
 • Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse: kr 37 900 per semester
 • Bachelor i Osteopati: kr 48 400 per semester
 • Profesjonsår Osteopati (årsstudium): kr 47 200 per semester

Masterstudier – 2 år

 • Master i Markedsføringsledelse: kr 38 000 per semester
 • Master i Ledelse: kr 38 000 per semester

 

I tillegg til studieavgift gjelder følgende kostnader for samtlige studier:

 • registreringsavgift: kr 1 850 (betales ved inngåelse av studiekontrakt)
  • Når du takker ja til tilbud om studieplass hos oss, signerer du en studiekontrakt. Når vi mottar den signerte studiekontrakten i retur fra deg, sender vi deg en faktura med registreringsavgift på 1850,-. Registreringsavgiften skal betales innen 14 dager.
 • semesteravgift til Studentunionen ved Høyskolen Kristiania: kr 250
 • semesteravgift til Studentsamskipnadene:
  • i Oslo og Akershus (SiO): kr 600 (gjelder kun bachelorstudenter)
  • i Bergen (Sammen): kr 550 (gjelder kun bachelorstudenter)
  • i Trondheim (SiT): kr 510 (gjelder kun bachelorstudenter)

NB! Bøker og annet utstyr er ikke inkludert i semesteravgiften

Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen (inkl. skolepenger). Du kan dermed søke støtte til å betale hele semesteravgiften, i tillegg til vanlig studiestipend.

Du må selv kontakte Lånekassen direkte for å få vite hvor mye du kan få i lån, og vi anbefaler deg å søke så fort som mulig. Vær oppmerksom på at vi tar forbehold om at du ikke er garantert å få støtte fra Lånekassen.

Om du ikke skulle få støtte, eller om det er lang saksbehandlingstid hos Lånekassen, er du fortsatt pliktig til å betale semesteravgiften i henhold til studiekontrakten.

Semesterregistrering

Semesterregistrering i StudentWeb er en rutine alle studenter ved Høyskolen Kristiania må gjennomføre hvert semester. Fristen for å semesterregistrere/godkjenne utdanningsplanen er:

 • For høstsemester: 15. september.
 • For vårsemester: 15. februar.

Fritak for fag

Fristen for å søk om fritak for fag er:

 • For høstsemester: 15. august – 15. september.
 • For vårsemester: 1. januar – 15. februar.

Du må søke fritak via StudentWeb – les hvordan du søker om fritak her

Oppsigelse av studieplass

 • For alle som skal begynne på Høyskolen Kristiania som ny student, er oppsigelsesfristen 1. september. Dersom oppsigelsen er sendt etter 1. september, betales inneværende semesters avgift fullt ut.
 • Er du allerede en student i løp på et av våre studier må studieplassen sies opp innen henholdsvis 15. januar (for vårsemesteret) og 15. august (for høstsemesteret). Ved for sen oppsigelse betales kommende semesters avgift fullt ut.
 • Ved avbrudd fra studiene må du selv melde fra til Lånekassen.
 • Vi viser ellers til kontraktsbestemmelsene du aksepterte da du signerte kontrakt med Høyskolen Kristiania.

Alle oppsigelser gjøres i henhold til kontrakten. Oppsigelse må sendes til opptak@kristiania.no