✕  Lukk søk

Søknadsskjema

For international applicants please see application form:
International applicant

Loading application form...

 • For at du skal kunne søke om studieplass må ditt fødselsnummer (11 siffer) stemme overens med ditt navn i Folkeregisteret.
 • For utenlandske søkere kreves det at du har norsk personnummer. Les mer om Høyskolen Kristianias opptaksvilkår.

 1. Etter at søknadsskjemaet under er sendt inn får du en bekreftelse på e-post. Her ser du hva du registrerte i søknadsskjemaet.
 2. Innen et døgn får du en ny e-post fra oss med tilgang til søkeportalen «Min Side». Påloggingsinformasjon sendes til e-postadressen du registrerte i søknadsskjemaet. Link til minside er: https://minside.kristiania.no/

NB: Pass på at epostadressen din er riktig utfylt. Mange bruker for eksempel en hotmail/gmail-adresse som avsluttes med .com og ikke .no

 1. Et tilbud fra oss om studieplass vil du først motta tidligst i januar 2018, så fremt du oppfyller kriteriene. Tilbudet er hva vi kaller betinget frem til vi mottar dokumentasjon om at du oppfyller opptakskravene. Det vil si at vi tar et forbehold om dette, og dersom du ikke oppfyller opptakskravene vil du ikke kunne få opptak. Dette tilbudet kan nå sees inne på søkeportalen Min side.
 2. Avslutningsvis må du akseptere tilbudet. Etter at dette har blitt gjort sender vi deg en kvitteringskopi på e-post.

Høyskolen Kristianias søkeportal heter Min side. Her kan du:

 • https://minside.kristiania.no  (Brukernavn og passord sendes deg på e-post innen et døgn etter mottatt søknad fra søknadsskjema
 • omprioritere søknadsvalgene
 • akseptere tilbudet om studieplass (Her signerer du digitalt)
 • velge å takke ja til ventelisteplass om studiet du har søkt på er fullt
 • kontakte opptaksavdelingen om det er noe du lurer på
 • laste opp dokumentasjon som vitnemål, opptaksprøver og politiattest til de studiene som krever dette
 • se status på vår behandling av søknaden din
 • benytte angrefristen om du velger å trekke søknaden din.

Vi opplever at mange ikke husker passordet til søkeportalen Min Side etter at de har søkt om studieplass – Legger du inn e-postadressen du benyttet da du søkte og klikker «Glemt passord», vil du få passordet sendt på e-post.