✕  Lukk søk

Semesterregistrering

Semesterregistrering i StudentWeb er en rutine alle studenter ved Høyskolen Kristiania må gjennomføre hvert semester. Fristen for å semesterregistrere/godkjenne utdanningsplanen er:

 • For høstsemester: 15. september
 • For vårsemester: 15. februar

Fritak for fag

Fristen for å søk om fritak for fag er:

 • For høstsemester: 15. august – 15. september
 • For vårsemester: 1. januar – 15. februar

Du må søke fritak via StudentWeb – les hvordan du søker om fritak her

Oppsigelse av studieplass

 • For alle som skal begynne på Høyskolen Kristiania som ny student, er oppsigelsesfristen 1. september. Dersom oppsigelsen er sendt etter 1. september, betales inneværende semesters avgift fullt ut.
 • Er du allerede en student i løp på et av våre studier må studieplassen sies opp innen henholdsvis 15. januar (for vårsemesteret) og 1. september (for høstsemesteret). Ved for sen oppsigelse betales kommende semesters avgift fullt ut.
 • Ved avbrudd fra studiene må du selv melde fra til Lånekassen.
 • Vi viser ellers til kontraktsbestemmelsene du aksepterte da du signerte kontrakt med Høyskolen Kristiania.

Alle oppsigelser gjøres i henhold til kontrakten. Oppsigelse må sendes til opptak@kristiania.no

Søknad om tilrettelagt eksamen er

 • innen 15. september for høstens eksamener
 • innen 15. februar for vårens eksamener
 • ved akutt behov må søknad sendes omgående etter at behov for særordning oppstår og dokumentasjon foreligger

På-/avmelding til utsatt- og kontinuasjonseksamen

 • Innen 1. februar (for høstemner)
 • Innen 10. juli (for våremner)
 • Innen 1. oktober for bachelor – og masteroppgaven

Skjema for innlevering av sykemelding

 • Frist for levering av sykemelding til skolen er innen 48 timer etter skoleeksamen. Legeattest eller annen dokumentasjon er obligatorisk
 • Blir du syk i tidsrommet mellom utlevering og innlevering av hjemmeeksamen, må du sende epost til eksamensteamet senest 24 timer før tidspunkt for eksamensinnleveringen. Legeattesten må inneholde informasjon om antall dager du har vært syk

 

Nettstudier