✕  Lukk søk
Master of

Applied Computer Science with Specialization in Software Integration

Få innsikt og kompetanse i hvordan du knytter teknologiske muligheter innen IT opp mot næringslivets behov.

Du vil med utgangspunkt i reelle problemstillinger fra bransjen utvikle løsninger og fremme refleksjon om hvordan anvendt informatikk kan bidra til å løse utfordringer og bygge bro mellom teknologi, industri og samfunn.

Hvorfor velge denne mastergraden?

Med Master of Applied Computer Science – Software Integration vil du opparbeide deg avansert kunnskap innen feltene IT-arkitektur, integrasjon, utvikling og moderne informasjonssystemer, med fokus på teorier, forskningsspørsmål, forskningsmetode og profesjonelle standarder.

Masterstudiet kan også tas på deltid over tre år, les mer her.

I løpet av studiet får du en grundig innføring i:

 • Systemutvikling og anvendt informatikk
 • Big data
 • Informasjonsvisualisering
 • IT-arkitektur
 • Interaktiv bruk av teknologi
 • Prosjektledelse og smidig metode
 • Mobile løsninger
 • Internet of Things
 • Consulting and leadership
 • Forskningsmetoder

Du får en praktisk kompetanse innen:

 • Design av visuelle information dashboards basert på big data
 • Kunnskap og praktiske ferdigheter i utvikling av mobile løsninger, Internet of Things og moderne arkitektur
 • Kompetanse innen interaktiv teknologi og programvareintegrasjon

Det er sentralt å forstå hvordan IT kan bygge bro mellom forskning og industri, og du tilegner deg gode, anvendelige ferdigheter og forskningskompetanse for å forstå teknologi, innovasjon og software integrasjon.

Tett kobling mot industri, med blant annet utplassering og masteroppgave i samarbeid med næringslivet hjelper deg å lykkes med dette.

Du jobber med tema som er helt i forkant innen fagfeltet. Masterprogrammet er forskningsbasert og det er aktive forskere og personer fra næringslivet som foreleser.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I utdanningens tredje semester skal du ut i praksis. Praksistiden gir deg mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen ditt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn, kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

I tillegg må du ha en bachelorgrad innen informasjonsteknologi og sende inn et motivasjonsbrev på engelsk (500 ord). Last ned malen her.

Unntak fra opptakskravet: Dersom du har en bachelorgrad innen et annet fagfelt eller gjennom høyere utdanning har oppnådd tilsvarende kvalifikasjoner, kan du også være kvalifisert for opptak.

Se også «Forskrift om krav til mastergrad».

Les mer om opptakskravene

 

 • Software-Integration-student-Andreas-Biorn-Hansen

  Møt studenten

  - Det vi undervises i er høyaktuelt, samtidig som det holder seg relevant i god tid fremover, sier Andreas Biørn-Hansen.

  Les mer
 • Software-Integration-programansvarlig-Tor-Morten-Gronli

  Møt faglig studieleder

  – Dette er studiet for deg som brenner for IT og teknologi, og for å skape innovative brukeropplevelser, sier Tor-Morten Grønli.

  Les mer
 • Møt bransjen

  Møt Pedro Dias, Evangelist i Microsoft, og les mer om hans tips til studentene i møtet med bransjen etter studiene.

  Les mer
 • Software-Integration-student-Leonid-Zaikin

  Møt en internasjonal student

  Møt Leonid Zaikin, innvekslingsstudenten fra Russland, som tar mastergraden sin i Oslo.

  Les mer