✕  Lukk søk
Bachelor

Art Direction

Dette studiet er nå fullt for opptak 2018.
Se studier med ledige studieplasser i vårt søknadsskjema.

Bli kreatør; den som utvikler ideer til TV-serier, reklamekampanjer og magasiner.

Bachelorgraden omfatter markedskommunikasjon, redaksjonell kommunikasjon og visuelle fordypningsprosjekter, hvor du som student utvikler ditt eget visuelle særpreg ut i fra talent og interesser.

Art Direction er et fagfelt som handler om å utvikle ideer og å gi det en visuell form som kommuniserer tydelig. Bachelorprogrammet i Art Direction er et tverrfaglig studieprogram som gir deg innsikt i og erfaring med en stor og stadig voksende visuell verktøykasse.

Student på Art Direction

En Art Director har det overordnede regi- og produksjonsansvaret for å lande en idé, jobber med målrettet og strategisk bruk av visuelle uttrykk, og gjennomfører den visuelle utformingen av et konsept.

Visualisering er et verktøy for å løse et kommunikasjonsbehov. Å visualisere er å kommunisere, ikke å lage pene tegninger. Etisk bevissthet rundt all kommunikasjon er viktig og diskuteres i teamarbeid og tilbakemeldinger.

Presentasjon av prosjekter med lyd, bilde og tekst gjøres fra dag én, og er en viktig del av å kommunisere et budskap. Du arbeider med digitale og analoge publiseringsplattformer, TV
 og -underholdningskonsepter, samfunnsinformasjon og markedskommunikasjon.

Gjennom bachelorstudiet skal studentene arbeide med ideer og konsepter, som kan danne grunnlag for visuell kommunikasjon på alle plattformer og flater. Det meste av dette arbeidet skjer i grupper, og du får løserreelle oppdrag fra ulike bransjer i løpet av studietiden.

Studentene samarbeider med andre studenter på høyskolen, også i tverrfaglige grupper. Høyskolen gir deg et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere, og du knytter kontakter med fremtidige samarbeidspartnere innenfor kunst, kommunikasjon og teknologi.

I utdanningens sjette semester skal du ut i praksis. Full jobb i et kommunikasjonsbyrå eller en mediebedrift.

I praksisperioden jobber du med konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Faget gir deg praktisk erfaring med kommunikasjons- og mediefaglig arbeid og mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor ulike bransjer.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve. Se opptaksprøven og vurderingskriteriene for opptak her.

Etter endt utdannelse kan studentene søke jobb som Art Director. Det er en internasjonal tittel, som forteller hvem som har det visuelle ansvaret for magasinet og filmen du ser på og reklamekampanjene som fyller analoge og digitale flater.

Studiet er praktisk og teoretisk, og gir deg grunnlag for å analysere og utføre kommunikasjonsoppgaver i følgende bransjer:

 • Film, radio, web og TV-produksjon
 • Reklame- og kommunikasjonsbyråer
 • Magasiner og forlag
 • Kultur og næringsliv

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Art Direction – Student – Sofie

  Møt studenten

  – En typisk dag eller uke ved Art Direction-studiet består hovedsakelig av lek, sier Sofie Fjærem Giæver.

  Les mer
 • Art Direction – Programansvarlig – Astrid-Brodtkorb

  Møt faglig studieleder

  Møt Astrid Brodtkorb, og les mer om hvordan studiet er bygget opp, hvordan vi jobber og muligheter etter studiene.

  Les mer
 • Art Direction – Bransje – Jan Christian

  Møt bransjen

  Få innblikk i hva bransjen ser etter, og hvilke muligheter du har etter studiene. Møt Jan Christian Fosseidbråten fra LOS&CO.

  Les mer
 • Art Direction – Tidligere-student_Martin-Ruge_Art-Direction

  Møt en tidligere student

  – Art Direction handler om å finne sin egen stil og tørre å utfordre det folk har gjort før deg, sier Martin Edin Ruge.

  Les mer