✕  Lukk søk
Bachelor

Tjenestedesign

Lær å designe helhetlige tjenester og forme gode brukeropplevelser

Tjenestedesign er en metodisk og kreativ tilnærming for å levere helhetlige, nyttige og attraktive tjenester med hovedvekt på brukerens opplevelse.

Tjenestedesignere er kreative problemløsere som tar i bruk designmetodikk og en brukerorientert tilnærming for å skape gode brukeropplevelser i en globalisert verden som er nærmest omgitt av tjenester. Å ta toget om morgenen, abonnere på en strømmingstjeneste eller gjennomføre netthandel er eksempler på tjenester vi benytter oss av i hverdagen.

I Norge jobber 80 % i tjenesteytende sektor, og behovet for forbedrede og nye tjenester blir stadig større.

Tjenestedesign - studenter jobber sammen på skolen

Tjenestedesign = Brukeren i sentrum

Ved å sette brukeren i sentrum jobber tjenestedesignere systematisk med å kartlegge brukeropplevelser, systemer og funksjoner, slik at de kan avdekke frustrasjoner, flaskehalser og problemområder.

Basert på denne innsikten forsøker de dernest å forbedre eller omdefinere hele tjenesteforløpet ved å utforme en ny brukerreise gjennom nye kontaktpunkter (både analoge og digitale) mellom virksomheten og brukerne.

Som tjenestedesigner må du derfor kunne jobbe helhetlig og interdisiplinært for å imøtekomme organisatoriske utfordringer på en kreativ måte.

Gjennom dette studiet vil du lære å generere, visualisere og presentere ideer for brukere, leverandører, lærere og medstudenter. Med en visuell arbeidsmetodikk vil du kunne omsette funn i tiltak, tydeliggjøre problemstillinger, prøve ut ideer og utforme nye tjenestekonsepter.

I tjenestedesign fokuserer man ikke kun på utvikling av en tjeneste eller et produkt, men utvikling av en overordnet opplevelse for brukeren – ofte gjennom et tverrfaglig perspektiv. Derfor består Bachelor i Tjenestedesign også av teoretiske fag som støtter opp under tjenestedesignprosessen, slik som forretningsforståelse, forbrukeratferd, markedsføring og innovasjon. Dette innholdet skiller studiet fra andre designprogrammer.

Studiet vektlegger faglig refleksjon og evnen til å bruke relevant kunnskap i designløsninger. Derfor underviser vi i yrkesetikk og hvordan man som tjenestedesigner kan være seg sitt sosiale ansvar som samfunnsaktør bevisst. Vår tette kontakt med bransjen gjør at studiet til enhver tid er oppdatert på hvilke kvalifikasjoner som etterspørres.

Du vil få kunnskap fra toneangivende miljøer i inn- og utland og senere være i stand til å oppdatere din egen kunnskap gjennom å følge utviklingen og trendene innen fagområdet.

Designfaglig utøvelse gjennom praktiske og visuelle arbeidsmetoder står sentralt gjennom hele studiet og er nødvendig for at man skal kunne skape effektive tjenestekonsepter som er tilpasset oppdragsgiverens, brukerens og andre interessenters behov.

Oppgavene du vil jobbe med, spenner fra tjenesteutvikling til mer eksperimentelle framtidsanalyser. Felles for dem alle er at de bygger progresjon gjennom iterativ læring av visualisering, brukerinvolvering, samskaping og testing.

Emnene gjennomføres med mange praktiske oppgaver samt med teori og faghistorie for at håndverket skal settes inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

På dette studiet kan et begrenset antall studenter  i 5. semester kvalifisere seg for praksisplass hos en utvalgt samarbeidsbedrift, eller til utveksling til en av våre utenlandske samarbeidspartnere.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Gjennom balansen mellom praktiske ferdigheter, konseptuell tilnærming til tjenestedesign og bevissthet om forretningsforståelse kvalifiserer studentene seg for arbeid i et bredt spekter av jobber. Etter endt studium kan de jobbe som utøvende tjenestedesignere i både privat og offentlig sektor.

Andre mulige arbeidsplasser er designbyråer, konsulentselskaper, kommunikasjonsbyråer, IT-selskaper og andre tjenesteorienterte virksomheter.

Du blir ikke spesialist innen en smal tjenestedesign-disiplin, men derimot øvet i å designe helhetlige løsninger som fungerer på tvers av ulike kontaktpunkter og til mange ulike målgrupper.

Den akademiske tilnærmingen til faget og vektleggingen av skriftlig og visuell fremstillingsevne gir deg kompetanse til å ta videre studier på masternivå.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Etter å ha fullført Bachelor i tjenestedesign er du kvalifisert til å søke på masterprogrammer i Norge og utlandet. I Norge er masterprogrammet i design ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo aktuelt.

Det finnes også flere muligheter for masterutdanning i utlandet som passer et slikt bachelorgradsstudium, blant annet ved Royal College of Art (England), Politecnico di Milano (Italia) og Stanford University (USA).

Det gjøres oppmerksom på at det kan være strenge opptakskrav på enkelte av disse studiene, og at flere av dem krever en designportfolio for å kunne søke.