✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Digital markedsføring

Ønsker du å jobbe med formidling av informasjon og markedsføring?

Digital markedsføring er et felt i stadig utvikling. Det blir stadig flere måter å markedsføre en bedrift på og kunder har helt andre forventninger til markedsføringen enn tidligere.

I dag starter de aller fleste kjøpsprosessen på internett. For å kapre kundene kreves det at du har en nettside som engasjerer og at bedriften din markedsføres på en måte som fanger kundenes interesse. Studiet Digital markedsføring gir deg innsikt i hva som skal til for å få suksess med markedsføring på nettet. Du opparbeider deg en solid forståelse av kunder og marked samt mekanismene bak en god kundeopplevelse i digitale medier.

 • Har du spørsmål eller trenger veiledning? Ring oss på: 464 40 700

Du lærer å utforme nettsider og annonsere budskap gjennom digitale kanaler, deriblant e-post, søkemotorer og sosiale medier.

Du lærer om content marketing – innholdsmarkedsføring, banner- og katalogannonser. Du skal gjennom tekst og innhold på nett og visuell webkommunikasjon samt teknisk produksjon og analyse. Du blir i stand til å utarbeide en digital markedsføringsplan. Du lærer hva som kreves for å lykkes med netthandel. Studiet er praktisk og yrkesrettet og du kan gå rett inn i en jobb i en bransje i utvikling.

Utdanningens læringsutbytte ordnes i tre kategorier: Kunnskaper – Ferdigheter – Generell kompetanse.

Kunnskaper

 • kandidaten har kunnskap om sentrale emner innen webmarkedsføring som utforming av nettsted, content marketing, søkemotoroptimalisering og betalte søk på Internett, nettannonsering, eDM, sosiale medier og andre former for webmarkedsføring, samt tekstbasert og visuell utforming av ulike former for webmarkedsføring
 • kandidaten har innsikt i lover og regler som gjelder for webmarkedsføring som markedsføringsloven, ehandelsloven og lov om opphavsrett og de krav til standarder og etterrettelighet som bransjen krever
 • kandidaten har kunnskap til markedsføring på Internett og kjennskap til hvordan bedrifter kan bli mer synlige og aktive på nettet
 • kandidaten kan oppdatere sin kunnskap om ulike former for utforming av nettsted, valg av aktiviteter og kanaler på nettet
 • kandidaten forstår hvordan internettbransjen og markedsføring på nettet påvirker samfunnet og virksomheters verdiskaping som f.eks. kilde for kunder til informasjon og bygging av merkekjennskap og tillit

Ferdigheter

 • kandidaten kan anvende sin faglige kunnskap om Internett og webmarkedsføring til produksjon av innhold, vurdering av layout, valg av fonter og bilder og hensiktsmessige webkanaler
 • kandidaten kan anvende verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer til markedsføring på nettet
 • kandidaten kan finne informasjon og fagstoff på nettet om ulike former og kanaler for lønnsom webmarkedsføring
 • kandidaten kan kartlegge effekten av ulike former for webmarkedsføring, identifisere problemstilllinger og behov for tiltak som fører til bedre synlighet og økt aktivitet på nettet

Generell kompetanse

 • kandidaten har forståelse for skikk og bruk og sannferdighet ved publisering av tekst og bilder i forbindelse med webmarkedsføring
 • kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning ved valg av markedsføringsmetoder, publisering av tekst og bilder og valg av kanaler til webmarkedsføring
 • kandidaten kan planlegge og gjennomføre ulike former for webmarkedsføring basert på behov hos oppdragsgiver og spesifiserte kundegrupper
 • kandidaten kan bygge relasjoner med kolleger og personer som er spesialister på ulike former for webmarkedsføring
 • kandidaten kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester for planlegging og gjennomføring av strategier, aktiviteter og valg av kanaler for webmarkedsføring

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.

I tillegg får du:

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett
 • Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål

Vi mener at vårt undervisningsopplegg bidrar til den høye fullføringsprosenten blant våre studenter.

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • markedsføring i digitale kanaler
 • tekst og innhold på nett
 • visuell webkommunikasjon
 • teknisk produksjon og analyse
 • digital strategi og markedsplan

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole.

Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.

Usikker på om du oppfyller opptakskravene? Snakk med oss, så hjelper vi deg med å finne ut av det.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:

 • Windows 10
 • minimum 4GB internminne (RAM)
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

I dag har de aller fleste bedrifter en egen markedsavdeling eller behov for eksperter som markedsfører bedriften i forskjellige digitale kanaler. Du kan også jobbe som konsulent i et byrå eller i egen virksomhet.

Etter endt utdanning kan man søke på alle stillinger som der du jobber med flere felt innenfor digital markedsføring. For å få jobb som spesialist må du opparbeide deg spisskompetanse i tillegg. Stillinger som «digital markedsfører» og «digital rådgiver» er blant de vanligste for studenter som har gjennomført denne utdanningen.

De mest aktuelle arbeidsområdene vil være:

 • SEO (ulike former for søkemotoroptimalisering)
 • PPC (f.eks Google AdWords og Facebookannonsering)
 • Sosiale medier
 • Innholdsmarkedsføring
 • Analyse (f.eks Google Analytics)
 • Markedsplaner

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Har du spørsmål, behov veiledning eller ønsker du å søke?


Har du spørsmål, behov for veiledning eller ønsker du å søke må du gjerne legge igjen kontaktinformasjon under så tar vi kontakt med deg.
Du kan også ta kontakt med oss på tlf +47 46 44 07 00.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.