✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Administrativ koordinator  – nett – NYHET

Utdanningen er under godkjenning hos NOKUT og vil først åpnes for søknader når den blir godkjent. 

Ønsker du å jobbe som administrativ støtte for ledere eller ledergrupper i det private næringsliv eller offentlig forvaltning?

Den tradisjonelle sekretærrollen har utviklet seg fra å være en ren servicearbeider til i dag også å være koordinatorer av administrative prosesser og til å ha en sentral rolle i å binde sammen de ulike fagområder og avdelinger i en virksomhet. Etter å ha gjennomført utdanningen administrativ koordinator vil du være godt forberedt til å møte dagens krav og forventninger til yrket.

Hvis du vil jobbe som administrativ støtte for ledere, trenger du en variert og bred kompetanse. Studiet Administrativ koordinator er godt tilpasset dagens arbeidsmarked og kompetansekrav og er bygget opp av to emner; Kontordrift og Lederstøtte. Innenfor de to emnene kommer du innom mange ulike temaer; du få innblikk i bransjerettet kommunikasjon, saksbehandling og arkivering. Videre vil du få grundig opplæring i bruk av relevante digitale verktøy, og du lærer om prosjektarbeid som metode. I emnet lederstøtte får du opplæring i økonomi, regnskap og innkjøp, i hvordan gjennomføre salgssamtaler og grunnleggende markedsføring. Du vil også få en grundig opplæring i HMS-arbeid, etikk og relasjoner.

Administrativ koordinator er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet gjennom faglige innspill fra fagfolk i administrative miljøer fra ulike bransjer i privat og offentlig sektor.

Mer informasjon kommer.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 16:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no