✕  Lukk søk
Fagskolen Kristiania på nett

Helseadministrasjonssekretær – nett

Opptaket for høsten 2019 er nå avsluttet. Meld deg på nyhetsbrev, så holder vi deg oppdatert om hvilke studier som vil ha oppstart uke 5 2020.

Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder?

 

Utdanningen som helseadministrasjonssekretær vil gjøre deg til en verdifull ressursperson. Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad både når det gjelder løpende administrativt arbeid, samt også å kunne gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling.

Alle emnene i utdanningen representerer sentrale fagområder som du som kontorfaglig ansatt innen helsetjenesten må beherske for å fungere på en profesjonell måte. Studiet bygger på Samhandlingsreformen og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste.

Studiet har begrenset antall fullfinaniserte plasser (gratis tilbud). Vi anbefaler derfor alle kvalifiserte søkere til å søke så snart som mulig.

Har du spørsmål eller trenger veiledning?

Ta gjerne kontakt med oss:
Tlf : +47 46 44 07 00 (hverdager 08:00 – 15:00)
E-post: nettstudier@kristiania.no

Du skal innom temaer som etikk, menneskesyn og kultur. Du kommer inn på praktisk personalarbeid, økonomiforståelse og pasientservice. Helsesektoren er inndelt i primær- og spesialisthelsetjenesten, og forvaltningen er ulik i de to sektorene. Dette får du også innblikk i gjennom studiet. Du kommer selvsagt innom velferdsteknologi, kvalitet og HMS

Du får kunnskaper og ferdigheter i bruk av IKT-verktøy til saksbehandling, oppfølging av regnskap og oppdatering av nettside. Du er innom kvalitetsarbeid, kommunikasjon, samhandling, arbeid med møter, håndtering av konflikter. Du skal kunne finne lover, forskrifter og rutiner innen helsetjenesten.

Etter endt utdanning vil du

 • Ha forståelse for krav til nøyaktighet og pålitelighet, god organisasjonskultur og samhandling i et flerkulturelt arbeidsmiljø hvor pasientens behov står i sentrum
 • Ha forståelse å ha et aktivt forhold til delegering og prioritering og for å identifisere unødvendige arbeidsoperasjoner og rutiner
 • Ha utviklet en grunnholdning overfor kollegaer, pasienter og pårørende preget av pålitelighet, nøyaktighet, konfidensialitet og personvern
 • Kunne utføre kontorfaglige og administrative oppgaver basert på pasientenes behov og helsetjenestens retningslinjer
 • Kunne bygge relasjoner med kollegaer med ulik faglig bakgrunn, samt med pasienter, pårørende og eksterne forbindelser og samarbeidspartnere
 • Kunne utvikle arbeidsmetoder og rutiner knyttet til eget kontorfaglig og administrativt arbeid innenfor helsetjenesten

For ytterligere informasjon om læringsutbytte kan du lese mer i studieplanen.

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • Teknisk veiledning ved behov
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Studiet avsluttes med en tre dagers hjemmeeksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • Den kontorfaglig ansatte som “kommandosentral” i virksomheten
 • Virksomhetens praktiske og elektroniske jobbhverdag
 • Velferdsteknologi, kvalitetsarbeid og HMS
 • Pleie- og omsorgsmeldinger i kommunehelsetjenesten, ventelistehåndtering og pakkeforløp
 • Praktisk personalarbeid og økonomiforståelse
 • Saksbehandling, rutiner, systemforbedring og praktisk pasientservice
 • Møtearbeid, sekretærfunksjoner og den kontorfaglig ansattes personlige verktøykasse
 • Eksamensforberedelser
 • Eksamen

For å bli tatt opp som student på dette fagskolestudiet må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • Fullført og bestått videregående opplæring med utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag – VG3 Helsesekretær. Du må i tillegg inneha autorisasjon knyttet til fagområdet.
 • Realkompetanse
  • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • Dokumentere 3 års fulltids relevant yrkeserfaring og/eller relevant utdanning innenfor fagområdene. Som relevant yrkeserfaring regnes kontorfaglig arbeid, fortrinnsvis knyttet til helsetjenesten og som er relevant i forhold til det formelle opptakskravet.
   • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • Dokumenterte norskkunnskaper
   • Fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

For mer detaljerte opptakskrav, se studieplan.

Det gjøres oppmerksom på at fullført fagskoleutdanning ikke gir autorisasjon som helsepersonell.

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha: 

 • Windows 10
 • Minimum 4GB internminne (RAM)
 • Mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • Lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec-modellene
 • Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Studietilbudet er fullfinansiert som betyr at du vil få tilbudet gratis uten kostnader til annet enn pensumbøker.
Det er et begrenset antall plasser.

Inkludert i prisen er

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset gir deg grunnleggende IT- forståelse, og du får kunnskap om Windows 10 og opplæring i bruk av sentrale Office-programmer som Word, Excel og PowerPoint.

Kurset inneholder en kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter og selvrettende tester. I kurset jobber du selvstendig med de emnene du ønsker og har behov for, og du gjennomfører i ditt eget tempo.

Kursets varighet: ett semester

Pris: kr 1 500

 • Er du i tvil om du skal ta dette forkurset, ta kontakt med oss

Bestilling av forkurs

Når du søker på studiet i søknadsskjema får du opp valg om forkurs. Der kan du velge å bestille forkurset.

De fleste som tar studiet jobber som helsesekretærer, legesekretærer eller lignende i dag. Du kan søke kontorfaglige stillinger både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både i private og offentlige institusjoner. Etter endt utdanning kan du også søke stillinger som  lederassistent.

Mange som tar dette studiet tar også Helsekoordinator.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler. Høyere yrkesfaglig utdanning kjennetegnes ved at utdanningene er praktisk lagt opp og at studenter som har fullført en utdanning kan gå rett ut i jobb.

Utdanningene ved Fagskolen Kristiania har undervisningsopplegg som gir tett oppfølgning av deg som student og lærerne har solid bransjeerfaring innen fagfeltet de underviser i.

Se hele studietilbudet på nett