Fagskole

Film

Ta steget inn i filmbransjen!

Fagskolestudiet i film gir deg verktøyene, kunnskapen og grunnlaget du trenger for å ta steget inn i filmbransjen.

Film er en av verdens største industrier, enten det er innenfor underholdning, nyhetsformidling, forskning eller markedsføring. Med lett tilgjengelig utstyr blir levende bilder lettere å lage og lettere å distribuere. Derfor trenger vi flere visuelle historiefortellere av god kvalitet.

Utvikle ditt eget filmuttrykk

Høyskolen Kristianias filmutdanning satser på produksjoner av dokumentarfilm, reportasje, kortfilm, eksperimentell film, musikkvideo, reklamefilm og fiksjon. Vi velger blant annet å la deg eksperimentere med fiksjonsfilm (kortfilm) fordi vi tror det vil virke inn på din utvikling av et eget selvstendig filmuttrykk og på den måten virke trygghets- og selvtillitsfremmende.

Gled deg også til spennende fag som filmteori, dramaturgi, produksjon, regi og manus, foto/lys og klipp og lyd, og muligheten til å spesialisere deg innen de fagene du liker best.

 

Studentarbeider

Vår filmutdanning gir deg en bred forståelse av hvordan en filmproduksjon foregår ved å la klasserommene fungere som et reelt produksjonssted. Lær deg å produsere ulike sjangre, og vær innom alt fra manus og regi til entreprenørskap.

Alle lærerne du møter, arbeider i norsk film- og TV-bransje, og dermed vil studiet til enhver tid være oppdatert på det som skjer i bransjen.

Med det økende tilbudet av film som streames, TV-programmer som velges på nett, samt nye formater til bruk på sosiale medier og YouTube, og ikke minst spillbransjen, må filmarbeideren stadig utvikle seg for å holde følge. Vi møter denne utfordringen ved å vektlegge tverrfaglig samarbeid, særlig med studenter innenfor lyd- og musikkdesign, og 3D-animasjon.

Denne breddeforståelsen gjør deg bedre rustet til å møte en bransje i stadig endring, og slik får du en forståelse av hele produktet og prosessen.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Studenten skal lære ulike faktorer innenfor en filmproduksjon.
Studentene skal produsere en reportasjefilm. De skal utvikle en forståelse for reportasje som format og fortellergrep innenfor sjangeren. Herunder skal også studenten forstå forskjellen på reportasje og dokumentar.

Innføring i foto/lys, lyd og klipp (Premiere pro).
Innføring i klassisk dramaturgi. Verktøy og forståelse i historiefortelling for film.
Studenten skal sitte igjen med en forståelse for bruk av tekniske verktøy i filmproduksjon.
Studenten skal lære å jobbe i uvante miljøer samt få nye kulturelle inntrykk gjennom studietur.

Deler av en del av audiovisuelle studier. Studenten skal sitte igjen med en tverrfaglig forståelse av historiefortelling på tvers av relevante yrkesretninger.

Studenten skal gjennomføre en Avant Garde/Eksperimentell filmproduksjon og få nye kulturelle og faglige inntrykk gjennom disiplinen.

Emnet skal gi et grunnlag for å opparbeide en verktøykasse egnet til oppstart av oppgaver i kreative fag.
Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i forhold til den kreative designprosessen.
Studentene vil kunne se sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng.
I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal emnet gi studenten innføring i grunnleggende analoge visualiseringsverktøy
Emnet skal oppmuntre til tverrfaglig samarbeide, da studentene tilegner seg felles kompetanse på tvers av studieretning.

Studenten skal introduseres i produksjon av fiksjonsfilm.

Studenten skal utvikle en større forståelse for helheten fra idé til manus til ferdig film.

Studenten skal utvikle en større forståelse for klassisk dramaturgi og historiske retninger innen film.

Studenten skal få innføring i regifaget.

Studentene skal utvikle og gjennomføre en musikkvideo. Herunder også få historisk gjennomgang av musikkvideoens utvikling og ulike stilarter.

Studenten skal utvikle en større forståelse av sammenhengen mellom klipp og rytme og oppleve musikkvideo som et frigjørende format med tanke på utvikling av estetikk og ideer.

Studenten skal få innføring i regi for musikkvideo.

Emnet skal gi et grunnlag og en praktisk verktøykasse som studenten kan bruke ved oppstart, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekter.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i alle prosjekter hvor de er deltakere eller ledere.

Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Deler av emnet er fellesemne med audiovisuelle studier.

Etter endt emne skal studenten ha en tverrfaglig forståelse for de viktigeste verktøyene og metoden innenfor lyd, foto, 3d og film.

Etter fellesfagøktene skal filmstudentene ta med seg denne kunnskapen inn i dokumentarproduksjon. Her vil de få kunnskap om dokumentarproduksjon samt sette dokumentarfilmen i et samfunns- og media perspektiv. Emnet vil også ta for seg ulike arbeidsmetoder i dokumentarproduksjon og etiske problemstillinger rundt arbeid med temaer og mennesker i filmen.

Emnet vil også legge stor vekt på det produksjonsmessige med tanke på fremdrift, samarbeid og innledende kunnskap om finansiering for film.

Studentene skal lære å konstruere virkelighet gjennom sine egne fagområder.

Studentene vil få opplæring i hvordan man skaper troverdige virkeligheter basert på karakterutvikling, dramaturgi, casting, regi og scenografi.

Studenten skal skrive en filmteoretisk oppgave

Studenten skal utvikle en større forståelse for filmens rolle, ikke bare som underholdning, men også som et speil på samfunnet.

Studenten vil få kulturelle og faglige inntrykk gjennom studietur, og eksponeres for problemstillinger rundt film som et kulturelt uttrykk og samfunnskommentator.

Deler av emnet er en del av Audiovisuelle studier.

Hovedmål er at man skal ha en helhetlig og tverrfaglig forståelse for alle ledd og disipliner i en audiovisuell produksjon. Studentene skal lære å konstruere virkeligheter gjennom sine egne fagområder.

Studentene vil få tverrfaglig utdanning i hvordan man skaper troverdige virkeligheter basert på karakterutvikling, dramaturgi, casting og regi. Herunder også gjennom en videreutviklet bruk av musikk, lyddesign og digitale spesialeffekter.

Filmstudentene skal arbeide videre med fiksjonsfilm.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for hva kommunikasjon betyr i møte mellom mennesker, og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør.

Studenten skal få et bevisst forhold til kommunikasjonsprosesser i praksis, og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom ulike aktører.

Studenten skal få forståelse for hvordan man kan tolke et budskap. Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal studenten få en innføring i metoder og modeller som kan anvendes i praktisk arbeid.

Studenten skal lage en film basert på en allerede eksisterende tekst. Formålet er å belyse overgangen fra litterær tekst til film.

Studenten vil lære om begrensningene som film gir kontra litteratur, og finne kreative visuelle løsninger.

Studenten skal bruke det de har lært om dramaturgi med fokus på å ivareta tekstens grunnleggende budskap og konsept.

Studentene skal samarbeide med interiør i utforming av scenografi.

Fokus på reklame, budskap, målgruppe, segmentering, historiefortelling og troverdighet. Mise en Scene for reklame, casting for reklame.

Studenten skal lage reklamefilm for veldedige organisasjoner.
Studenten skal lære om samarbeidsprosesser mellom kunde, byrå og produksjonsselskap.

Studenten skal utvikle en forståelse for helhetstenking mellom marked, målgruppe, kunde. Studentene skal sitte igjen med en forståelse av hele prosessen og alle ledd som er involvert i både produksjon og beslutning.

Studenten skal jobbe med å bearbeide byråets ideer og tolke dem visuelt.

Studenten skal få en forståelse av reklamefilmens historie med endringer i stil og fortellerform.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for profesjonalitet.

Studenten skal få et bevist forhold til hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer teoretisk og praktisk.

Studenten skal få forståelse for hvordan en kreativ tilnærmingen til kundens produkt/budskap, kan implementeres på kundens premisser.

Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Dette emnet er en forberedelse til avsluttende oppgave i studiet.

Emnet skal gi studenten et forhold til egne karrieremål. Studenten skal møte sentrale aktører fra den audiovisuelle bransjen som vil snakke om sine erfaringer og gi gode råd for videre yrkesutøvelse.

Dette skal foregå ved at studenten plasseres praksis plass hos relevante aktører i bransjen.

Studenten skal fordype seg i en valgt retning innen studiet, for å bevisstgjøre seg og forberede en egenprodusert sluttfilmproduksjon i det siste emnet.

Studenten skal produsere en kortfilm, fiksjon eller dokumentar
på grunnlag av manuset som ble skrevet i emne 15.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:

 • Fagbrev/ svennebrev
 • Fullført 3-årig videregående skole (du kan ha inntil to ubeståtte fag fra VGS)
 • Realkompetanse for fagskole

Les mer om opptakskravene

I tillegg til pensumlitteratur, anbefales det å kjøpe egne hodetelefoner, minnepinne og ekstern harddisk (minst 1 terrabyte stor) for å ta vare på arbeidet for ettertiden. Det legges opp til studietur tredje semester, men denne er det frivillig å være med på.

Programvare som brukes i forbindelse med filmproduksjonene er tilgjengelig på skolens datasaler og klipperom, samt at alt produksjonsutstyr lånes på høyskolen.

Fullført utdanning kvalifiserer til arbeid i film- og produksjonsselskaper. I tillegg vil du kunne arbeide i medieselskaper, reklamebyråer og informasjons- og markedsavdelinger i både privat og offentlig sektor.

Du kan også få jobb i TV-produksjonsselskapene som leverer til TV, nett-TV, sosiale medier og film, samt på innspilling av dramaproduksjon. Vi har dessuten samarbeid med flere universiteter i utlandet der du kan bygge på til en bachelorgrad.

Etter to år kan du fortsette å studere film ved å ta en bachelorgrad i blant annet USA, England eller Australia.

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link. Følgende studiesteder i utlandet tilbys dette studiet:

Australia

 • Deakin University
 • Curtin University
 • Griffith University

England

 • Southampton Solent University
 • University of Hertforshire

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Dette er et 2- årig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

 • Finn-fb Film

  Studieleder for Film, Finn McAlinden

  Finn har mye erfaring fra filmbransjen. Han vil lære studentene dine den praktisk tilnærming til faget. Vi trener folk som kan gjennomføre, sier han.

  Les mer
 • filmklassen-til-amsterdam-4 Film

  Studietur til Amsterdam

  Filmklassen i Trondheim har skrevet reisebrev fra studieturen til Amsterdam!

  Les mer