✕  Lukk søk
Bachelor

Fysisk aktivitet og ernæring

Dette studiet er nå fullt for opptak 2018, men du kan fremdeles søke studieplass og settes på venteliste. Se også andre studier med ledige studieplasser i vårt søknadsskjema.

Er du opptatt av din og andres helse og ønsker å gi folk en sunnere livsstil og bedre form?

Vår Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er et praktisk studium, der en del av fagene baserer seg på at du selv er aktiv.

Dårlig fysisk form og usunt kosthold er noen av de viktigste årsakene til livsstilssykdommer. Samtidig er mange allerede fysisk aktive, men trenger veiledning og motivasjon for å opprettholde eller forbedre helsen sin og prestasjonene sine.

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring er utdanningen for deg som har lyst til å jobbe med mennesker.

Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

Mange muligheter for en spennende karriere

En bachelor i fysisk aktivitet og ernæring gir varierte jobbmuligheter. Du kan for eksempel jobbe innen treningsbransjen, bedriftshelsetjenesten, idrettsklubber, skolehelsetjenesten, skolefritidsordningen, eldreomsorgen og i frivillige organisasjoner.

Dette bachelorstudiet er også et godt utgangspunkt for videre mastergradsstudier.

Godt studiemiljø

Hvert år tar forelesere på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring med seg studentene som skal begynne på 3. semester på studietur. Da går turen til Numedal for en uke fylt med teambuilding, konkurranser, og med et mål om å skape en felles tilhørighet. Se video fra en av turene her:

Har du helsefaglig utdanning fra før? Da kan du søke deg rett inn på andre studieår. Les mer om innpass her.

Utdanningen gir deg både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

På Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring lærer du om den friske menneskekroppens struktur og funksjon. Du lærer også om ulike fysiologiske tilpasninger som skjer under utvikling, aldring og trening, for deretter å kunne planlegge og lede arbeid med fysisk aktivitet tilpasset mennesker på ulike nivåer og stadier i livet.

Du vil også lære om livsstilsrelaterte sykdommer og lidelser, samt deres årsaksforhold, og du vil kunne forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kostholdets betydning for helse på bakgrunn av kjennskap til sentrale vitenskapelige artikler på fagfeltet.

Du vil møte studentaktiviserende læringsformer som problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening, medstudentrespons og studentpresentasjoner, samt mye praksisarbeid underveis i studiet. Den praktiske treningen gjennomføres i våre egne treningslokaler og utendørs.

Du vil også lære om helseprofiltesting, og dette vil sette deg i stand til å gjennomføre kartlegging av nåtilstanden til noen av de viktigste helseparameterne. Vi vektlegger hvordan du kan jobbe med motiverende kommunikasjon for å skape varig endring av livsstil, som resulterer i bedre helse og prestasjoner.

Pasientpraksis

Intern praksis gjennomføres på Høyskolen Kristianias egen testlab og studentklinikk, hvor du vil øve deg på å veilede og teste pasienter under kyndig veiledning av vår fagstab.

Den eksterne praksisen gjennomføres på en bedrift eller frisklivssentral, slik at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til yrkeslivet.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

Ekstern praksis gjennomføres på en bedrift eller frisklivssentral, slik at du blir eksponert for situasjoner med stor overføringsverdi til det virkelige yrkesliv.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Australia

 • University of Queensland, Brisbane

Har du tidligere studert helsefag kan du søke om opptak direkte til andre året på dette studiet. Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser. Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

 • Sykepleie
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Lege
 • Årsenheten i grunnmedisin
 • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Utdanningen gir varierte jobbmuligheter og er også et godt utgangspunkt for videre studier. Det er et stort behov for denne kompetansen i Norge.

Eksempler på steder der slik kompetanse kreves er i treningsbransjen, bedriftshelsetjenesten, idrettsklubber, skolehelsetjenesten, skolefritidsordningen, eldreomsorgen samt i frivillige organisasjoner.

Det finnes flere relevante mastermuligheter med en bachelorgrad i fysisk aktivitet og ernæring. Det enkelte studiested foretar opptaket og vurderer alle søkere individuelt. Opptakskravene varierer og enkelte studier kan stille krav om ekstra fag innen for eksempel idretts eller helsefag. Høyskolen Kristiania fraskriver seg et hvert ansvar for andre skolers behandling av søkere og/eller til enhver tid gjeldende opptakskrav.

Vi gjør også oppmerksom på at det er ulike søknadsfrister ved forskjellige studiesteder og at disse ofte er tidlig på året.

NB: Listen er ikke utfyllende. Opplysninger om mastermuligheter er innhentet mai/juni 2016. Du er selv ansvarlig for å verifisere videre påbyggingsmuligheter.

 

Norges Idrettshøgskole

Universitetet i Agder

Høgskolen i Hedmark

NTNU

 • Jostein-Steene-Johannessen

  Møt studielederen

  – I dette studiet lærer du om både betydningen av fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Dette er en unik kombinasjon.

  Les mer
 • Mari Hole, student på Bachelor i Fystik aktivitet og ernæring

  Møt studenten

  – Dette studiet er så omfattende at jeg føler meg trygg uansett hvilken jobb innenfor helse og ernæring jeg havner i.

  Les mer
 • Mie Standal (til venstre) jobber på Catosenteret i Son.

  Møt en tidligere student

  – Som idrettspedagog på Catosenteret har jeg ansvar for å tilrettelegge og utføre fysisk aktivitet for barn og unge.

  Les mer
 • numedal

  Årlig tur på «bootcamp» i Numedal

  Hvert år tar foreleserne på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring med seg andreårsstudentene på studietur.

  Les mer