✕  Lukk søk
Fagskole

Grafisk design

Grafisk design handler om historiefortelling og det å kunne kommunisere ved hjelp av visuelle virkemidler.

 

Grafisk design ved fagskolen er et praktisk yrkesnært studium hvor du lærer å utvikle løsninger for trykte og digitale kanaler. Som student har du nær dialog med dine lærere, og du får en solid opplæring i programmene som benyttes.

Som grafisk designer har du store muligheter til å påvirke samfunnet rundt deg siden du arbeider med visuell kommunikasjon på trykte og digitale flater. Kort fortalt handler fagskolestudiet Grafisk design om historiefortelling og det å kunne kommunisere ved hjelp av visuelle virkemidler.

Grafisk design er et teknisk og kreativt fagområde som først og fremst dreier seg om å utvikle visuelle kommunikasjonsløsninger.

Gode brukeropplevelser

Godt design handler om å kunne formidle funksjon, budskap og historier, samt tilrettelegge for gode brukeropplevelser som alle i samfunnet kan ha glede av, uansett alder eller forutsetninger.

Bransjen trenger designere som både ser og kan tenke helhet i en produksjon – hele veien fra premissgiver til sluttbruker/ mottaker.

 

Studentarbeider

De fleste kommunikasjonsløsninger er avhengig av at budskapet snakker samme «visuelle språk» både på trykte og digitale flater. Brukeren skal med andre ord ha en lik oppfattelse av det som kommuniseres, uavhengig av plattform og kanal.

Du vil være innom flere spennende fag, og utdanningen gir deg kompetanse på tvers av to fagretninger – grafisk design og interaksjonsdesign. I begge fremheves kommunikasjon gjennom form og funksjon (brukervennlighet). Hos oss lærer du derfor både design for trykk og design for digitale flater, samt ulike metoder for å utvikle konsepter og kommunikasjonsløsninger basert på en strategi.

Du lærer om konseptutvikling, typografisk historie samt hvordan du behandler typografi til bruk på ulike kanaler med ulik hensikt. Du lærer å utvikle visuelle identiteter og utforming av emballasje.

Eksempler på produkter du lager, er identitetsdesign/logo og webside til en bedrift eller tjeneste. I tillegg får du prøve deg på emballasje-/pakningsdesign, redaksjonelt design/ magasindesign både for trykte og digitale flater og responsive nettsider og apper.

På fagskolen har du mange timer sammen med dine lærere, og du får en solid opplæring i programvarene som benyttes. Vi setter håndverket i sentrum og gir deg designrelaterte utfordringer og konkrete designoppdrag fra første dag. Vi tror du lærer mest – og best – ved å omsette teorien i praksis. Derfor vil du møte arbeidslivet allerede i klasserommet.

Gjennom arbeid med reelle kunder får du den kompetansen en grafisk designer trenger – en kompetanse som er nær knyttet til yrkeslivet.

Lag portefølje med reelle kundeoppdrag

Underveis i utdanningen arbeider du med oppgaver alene, i grupper og tverrfaglig med studenter fra andre studieretninger på skolen. Du vil dermed lage din egen mappe som består av reelle oppgaver du har løst for kunder, slik at du får arbeidserfaring samtidig som du studerer.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:

 • Fagbrev/ svennebrev
 • Fullført 3-årig videregående skole (du kan ha inntil to ubeståtte fag fra VGS)
 • Realkompetanse for fagskole

Les mer om opptakskravene

Dersom du ikke har erfaring innenfor tegning, form og farge, kan du melde deg på skolens forkurs før studiestart.

Etter at du har akseptert studieplassen kan du melde deg på forkurs her:

I tillegg til pensumlitteratur, anbefales det å ha egen Apple Mac med Adobe-pakken (Illustrator, Photoshop og InDesign) selv om denne programvaren er tilgjengelig på alle skolens datamaskiner i og utenfor undervisning.

Det må også påregnes kostnader knyttet til presentasjon og innleveringer. Et eksempel på en utgift er print-kostnader hos trykkeri eller på skolen i forbindelse med presentasjon ved endt tema eller mappeinnlevering.

Etter endt utdanning vil du kunne søke jobb som juniordesigner eller grafisk designer / interaksjonsdesigner i designbyråer, designavdelinger i større bedrifter, aviser og magasiner, TV-kanaler, reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer eller film-/ TV-produksjonselskaper. Du kan også starte din egen bedrift.

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link. Følgende studiesteder i utlandet tilbys dette studiet:

Australia

 • Curtin University
 • Deakin University
 • Griffith University

England

 • Southampton Solent University
 • University of Hertfordshire

Italia

 • Nouva Accademia Di Bella Arti (NABA)

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Dette er et 2- årig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

Bør du velge fagskoleutdanningen eller bachelorgraden i grafisk design? 

 • Kim_Rene_Teige_studieside

  Møt fagansvarlige Kim Renè Teige

  Vi har tett dialog med ulike aktører i bransjen for å sikre at utdanningen er relvant og etterspurt, sier Kim Renè. Bli bedre kjent med studielederen!

  Les mer
 • bilde-fra-graduation

  Brage og Bendik skapte sitt eget byrå

  I designbyrået Cure kurerer Brage og Bendik små til mellomstore bedrifter ved å gi dem en sterk visuell identitet og en nettside som er umulig å bla forbi!

  Les mer