✕  Lukk søk

Hotelledelse

Få de mest spennende jobbene i en bransje i sterk vekst

Har du lederambisjoner? Trives du i et dynamisk og hektisk internasjonalt miljø? Dersom du i tillegg er glad i å jobbe med mennesker og service er vårt bachelorstudium i hotelledelse noe for deg.

Studiet gir arbeidsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt, og det vil være svært spennende stillinger å velge mellom etter endt studium. I tillegg til å være kvalifisert til jobber innen hotelledelse passer utdannelsen også til mange andre stillinger i og utenfor reiselivsbransjen. Du kan for eksempel jobbe i ulike lederstillinger innen cruise, fly og annen transport, innen eventbransjen, med ledelse av reisemålsselskaper eller med mat og drikke innen restaurantbransjen.

Det er i dag stor etterspørsel både i Norge og utlandet etter kompetansen studentene tilegner seg på studiet. Med en bachelor i hotelledelse er du med andre ord godt rustet til å få de virkelig interessante jobbene. Våre erfaringer er at studentene er svært ettertraktet blant arbeidsgiverne, og veldig mange besitter i dag toppjobber innen bransjen.

Er du opptatt av trivsel i studietiden er dette også studiet for deg. I følge Studiebarometeret scorer Hotelledelse studiet ved Høyskolen Kristiania bedre enn gjennomsnittet for alle hotell- og reiselivsfagsinstitusjoner i Norge på studenttilfredshet innen områder som læringsmiljø, inspirasjon, undervisning og yrkes relevans.

 

Hvordan drive lønnsomt

Hotellstudiet gir deg en solid og fremtidsrettet faglig plattform for moderne ledelse av hotelldrift. Som leder i hotellbransjen må du i tillegg til å forstå gjestene og konkurrentene også forstå moderne inntektsstyring. Du får kunnskap om strategisk prising og kapasitetsstyring, digital distribusjon, planlegging og drift samt ledelse innen salg og service. Kort fortalt, hvordan du driver mest mulig lønnsomt for både eiere, kunder og de ansatte.

Hotelledelse studiet innebærer at du også får god kompetanse innen fagområder som blant annet salg og markedsføring, digitalisering, serviceledelse, personalledelse og gastronomi.

Sist men ikke minst vil du tilegne deg masse ny viten om forskning og utviklingsarbeid innen fagfeltet og hvor kildene til ny kunnskap finnes.

Den praktiske tilnærmingen på studiet er unik

Praksisnære forelesere

Studiet har forelesere som i tillegg til høy akademisk utdanning selv har vært toppledere innen hotell og reiseliv. Dette gjør at studentene lettere kan forstå hva teori betyr i praksis. I tillegg har foreleserne et nært forhold til studentene og gjør seg tilgjengelige utover det som er vanlig på mange høyskoler.

Studiet gir deg også hotellfagets beste praktiske lærekrefter ved å benytte kompetente gjesteforelesere fra næringen i tillegg til å besøke interessante hotellbedrifter og destinasjoner som en del av undervisningen. Vi har også utstrakt kontakt med næringen for å kunne formidle relevante jobber og gjøre det lett for studentene å bygge nettverk til bransjen underveis i studiet.  Denne praksisnære tilnærmingen er helt unik for vår høyskole. Når du og foreleseren deler erfaringer gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og casestudier skaper det et engasjerende og dynamisk læringsmiljø der teori og praksis koples sammen på en pedagogisk og forståelig måte.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til meget gode universitet i spennende lokaliseringer som USA (San Fransisco og Hawaii), Australia (Brisbane og Melbourne), England (utenfor London), Tyskland (Køln, Dortmund og Frankfurt) og Vietnam (Hanoi og Ho Chi Minh-byen). Et slikt opphold er en «once in a lifetime» opplevelse som man husker hele livet, som er svært lærerikt og som teller veldig positivt når man søker jobb.

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

I tillegg til utveksling har du i ditt andre studieår muligheten til å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning i noe du interesserer deg spesielt for.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Studiet kvalifiserer i første omgang til mellomlederstillinger og etter hvert til lederstillinger. Norsk reiselivsnæring er i sterk vekst og har svært gode fremtidsutsikter. Det er derfor ingen tvil om at kompetansen fra hotelledelse studiet vil bli veldig etterspurt i lang tid fremover.

Med andre ord vil en bachelorgrad i hotelledelse fra Høyskolen Kristiania gjøre deg godt rustet til å velge mellom de aller mest spennende jobbene!

Hotelledelse studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier. Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle temaer og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Lassehotell1

  Møt en student

  Lasse Iversen (28) er ferdig med sitt første semester på Bachelor i hotelledelse og har allerede en 70% stilling i bransjen!

  Les mer
 • Møt faglig studieleder

  – Det eksisterer et stort behov for fagkompetanse i hotellnæringen, forteller faglig studieleder Elin Bolann.

  Les mer
 • Christian hotelledelse grand hotel

  Møt en tidligere student

  Christian Hiis Navestad (27) gikk ut med en bachelor i hotelledelse fra Høyskolen Kristiania. I dag jobber han som salgssjef på Grand Hotel i Oslo.

  Les mer
 • Henning-klasserom2

  Møt foreleseren

  Vi tok en prat med Henning, foreleser på Bachelor i hotelledelse og kåret til Årets foreleser på høyskolen.

  Les mer