✕  Lukk søk
Bachelor

Hotelledelse

Få de mest spennende jobbene i en bransje i sterk vekst

Bachelor i Hotelledelse

En bachelor i hotelledelse passer for deg som trives i et dynamisk og internasjonalt miljø der service og gjestene står i sentrum.

Har du lederambisjoner? Trives du i et hektisk internasjonalt miljø, og kunne tenke deg karrieremuligheter også i utlandet? Dersom du i tillegg er glad i å jobbe med mennesker og service, er vårt bachelorstudium i hotelledelse noe for deg.

Studiet konsentrerer seg om kundebehandling, salg og markedsføring, og hvordan man utvikler konkurransedyktige og lønnsomme hotell- og restaurantbedrifter.

Hvordan drive lønnsomt

Hotellstudiet gir deg solid faglig plattform for moderne ledelse av hotell- og restaurantdrift. Som leder i hotellbransjen må du i tillegg til å forstå gjestene og konkurrentene også forstå moderne inntektsstyring. Dette er fagområder vi vektlegger spesielt i dette studiet. Du får kunnskap om planlegging, drift og ledelse, samt økonomi, kapasitetsstyring og prissetting. Kort fortalt, hvordan du driver mest mulig lønnsomt.

Hotelledelse innebærer også at du besitter kunnskap om rekruttering, opplæring av dine ansatte og forvaltning av personalansvaret.

Sist men ikke minst vil du tilegne deg masse ny viten om forskning og utviklingsarbeid innen fagfeltet og hvor kildene til ny kunnskap finnes.

Den praktiske tilnærmingen står sentralt

Gjesteforelesere fra bransjen

Høyskolen Kristiania er plassert midt i Oslo og Bergen, og gir deg hotellfagets beste praktiske lærekrefter innen gangavstand fra alle hotellenes hovedkontorer. Det betyr at du ofte får gjesteforelesere fra næringen inn i klasserommet.

Denne praksisnære tilnærmingen er unik for vår høyskole. Når du og foreleseren deler erfaringer gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og casestudier, skaper det et engasjerende og dynamisk læringsmiljø der teori og praksis koples sammen på en pedagogisk og forståelig måte.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Med en bachelor i hotelledelse er du godt rustet til å inneha de virkelig interessante jobbene i hotell- og restaurantnæringen – både nasjonalt og internasjonalt! Våre erfaringer er at studentene etter endt studium er svært ettertraktet blant arbeidsgiverne, og veldig mange besitter i dag toppjobber i bransjen.

Studiet kvalifiserer i første omgang til mellomlederstillinger og etter hvert til lederstillinger innen hotell og restaurant, men også innen reiseliv generelt. Norsk reiselivsnæring har som kjent meget gode framtidsutsikter, og det er derfor ingen tvil om at nettopp din kompetanse blir verdifull i framtiden.

Med andre ord vil en bachelorgrad i hotelledelse fra Høyskolen Kristiania gjøre deg veldig godt rustet til å få noen av de aller mest spennende jobbene i en bransje i sterk vekst!

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Henning-klasserom2

  Henning Friberg er årets foreleser 2016

  Vi tok en prat med Henning, foreleser på Bachelor i hotelledelse og kåret til Årets foreleser på høyskolen.

  Les mer
 • Hotelledelse

  Hvorfor velge Bachelor i hotelledelse?

  Det eksisterer et stort behov for fagkompetanse i hotellnæringen.

  Les mer