Fagskole

Interiør

Lær hvordan du kan utarbeide interiørløsninger for privat og offentlig sektor.

Interiør er:

 • gulv og vegger i hjemmet ditt
 • møblene på yndlingskafeen din
 • noe som finnes i alle hjem og i alle offentlige bygg
 • å skape en atmosfære som folk trives i
 • å lage funksjonelle rom et sted du husker

Interiørfaget dreier seg om å forme våre fysiske omgivelser og skape en funksjon og opplevelse relatert til rom og innredning. Høyskolen Kristiania tilbyr et toårig fagskolestudium i interiør. Ved å studere interiør gjør du hobbyen til et levebrød.

På interiørstudiet jobber du praktisk og virkelighetsnært med blant annet rommets funksjon, farger, materialer og produkter. Interiørfaget er mye mer enn det som fremstilles i interiørblader; det å «pynte» etter sesongens trender er bare en brøkdel av hva interiør er og handler om.

 

Studentarbeider

Du lærer blant annet hvordan du jobber med og ut fra kundens ønsker, hvordan du kan forme rom med designprinsipper, tegne tekniske tegninger i programmet ArchiCAD, stilhistorie fra antikken til modernismen, og du får kunnskap om hvordan man utarbeider konsepter som skal kommunisere med ulike målgrupper.

Du lærer å lage tekniske tegninger, betydningen av en kreativ prosess og hvordan du kommer fram til den gode ideen, for å nevne noe.

Interiørstudiet er et heltidsstudium hvor man jobber praktisk med oppgavene man blir tildelt. Man må både skrive og holde seg oppdatert på pensum, men hovedvekten ligger på den praktiske utførelsen med tegning og data, farger og materialer.

Kontakt med bransje og næringsliv

Lærerne har ofte annet arbeid i bransjen, noe som gjør at du knytter kontakter allerede i studietiden. De er samtidig oppdatert på det som skjer, og bringer denne kunnskapen med seg inn i klasserommet.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Emnet bygger på metoder for research og konkretisering av ide med bakgrunn i bruker og brukers behov. Ideen som bearbeides skal presenteres.

Emnet skal gi et grunnlag for å opparbeide en verktøykasse egnet til oppstart av oppgaver i kreative fag.
Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i forhold til den kreative designprosessen.
Studentene vil kunne se sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng.
I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal emnet gi studenten innføring i grunnleggende analoge visualiseringsverktøy
Emnet skal oppmuntre til tverrfaglig samarbeide, da studentene tilegner seg felles kompetanse på tvers av studieretning.

3D-modelleringsverktøy, Adobe, ArchiCAD. Excel og budsjett i et interiørprosjekt.

Emnet er todelt, første del er en individuell prosjektoppgave, andre del er et samarbeidsprosjekt med 4 semester interiør.

 1. Emnet gir en innføring i bygningslære med fokus på trapp og ildsted i privat bolig.
 2. Studentene jobber med reelle kundeprosjekt og bruker digitale medier for presentasjon.

Emnet skal gi et grunnlag og en praktisk verktøykasse som studenten kan bruke ved oppstart, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekter.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i alle prosjekter hvor de er deltakere eller ledere.

Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Emnet er todelt:

 1. Emnet skal gi et grunnlag i tolkning av tekst, bilde og kontekst. Emnet gir en innføring i stilhistorien fra renessansen og til 1918.
 2. I emnet skal studentene jobbe med eksponering av bolig.

I emnet skal studentene utvikle konsept og omsette det til farger, materialer og produkter.

Emnet gir en innføring i nyere designhistorie , fra 1850 og til i dag.
Studiespesifikk: Konseptutvikling i en stilhistorisk bolig med tanke på dagens krav til bolig.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for hva kommunikasjon betyr i møte mellom mennesker, og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør.
Studenten skal få et bevisst forhold til kommunikasjonsprosesser i praksis, og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom ulike aktører.
Studenten skal få forståelse for hvordan man kan tolke et budskap.
Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.
I tillegg til grunnleggende fagkunnskap skal studenten få en innføring i metoder og modeller som kan anvendes i praktisk arbeid.

Emnet inneholder undervisning i eksponeringsteknikker og hvordan visualisere konsept og ide for kunde. Studentene bruker modellbygging som en del av presentasjonen.

Emnet er todelt, første del er en individuell prosjektoppgave, andre del er et samarbeidsprosjekt med 2 semester interiør.
Studenten skal definere funksjon og behov i et serveringslokale. Studenten skal ha forståelse for universell utforming og andre spesielle behov som foreligger et serveringssted.
Studentene jobber også med reelle kundeprosjekt og bruker digitale medier for presentasjon.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for profesjonalitet.
Studenten skal få et bevist forhold til hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer teoretisk og praktisk.
Studenten skal få forståelse for hvordan en kreativ tilnærming til kundens produkt/budskap, kan implementeres på kundens premisser.
Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Emnet skal gi innføring i våre fag som en del av et kulturuttrykk og bærende rolle i samfunnet
Emnet skal gi innføring i planlegging av rom som ligger i skjæringspunktet privat og offentlig.

Emnet inneholder undervisning i funksjonelle arbeidsrom som kontorarbeidsplass med tilhørende fasiliteter.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:

 • Fagbrev/ svennebrev
 • Fullført 3-årig videregående skole (du kan ha inntil to ubeståtte fag fra VGS)
 • Realkompetanse for fagskole

Les mer om opptakskravene

Dersom du ikke har erfaring innenfor tegning, form og farge, kan du melde deg på skolens forkurs før studiestart.

Etter at du har akseptert studieplassen kan du melde deg på forkurs her:

Etter endt utdanning vil du ha fagkompetanse innen interiør rettet mot møbel- og innredningsbransjens tjenester. Som interiørdesigner kan du for eksempel arbeide som selvstendig næringsdrivende, på et interiørarkitektkontor, i en møbelbutikk eller et showroom, med styling av boliger eller som teknisk tegner.

Etter at du har fullført og bestått to år på interiørstudiet, kan du ta en bachelorgrad i England, Irland, Italia, Australia eller USA, eller søke om opptak til vår Bachelor i interiørarkitektur forutsatt at det er ledige plasser.

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link. Følgende studiesteder i utlandet tilbys dette studiet:

Australia

 • Griffith University

England

 • Southampton Solent University
 • University of Hertfordshire

Irland

 • Griffith College Dublin

Italia

 • Nuova Accademia Di Bella Arti (NABA)

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Dette er et 2- årig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.

Bør du velge fagskoleutdanningen i interiør eller Bachelor i interiørarkitektur?

 • Linn Solstad Karlsen Interiør

  Fagansvarlig for utdanningen

  Linn Solstad Karlsen er opptatt av å finne ut av hva studentene brenner for, og hva som motiverer og inspirerer dem.

  Les mer
 • Interiør / Interiørarkitektur

  Bør du velge fagskole eller bachelor?

  De formelle forskjellene, jobbmulighetene, hva slags videre studier du kvalifiserer for og hvordan undervisningen er lagt opp.

  Les mer