✕  Lukk søk
Bachelor

Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Har du lyst til å skape din egen virksomhet eller utvikle nye produkter og tjenester i etablerte virksomheter?

Kreativitet innovasjon og forretningsutvikling - kollokviegruppe på biblioteket

Ønsker du et studium som vektlegger både kreativitet og forretningsutvikling? Da er Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling studiet for deg.

Innovasjon og entreprenørskap er nødvendig i dagens samfunn. Vi behøver unge mennesker som kan utfordre det eksisterende og finne nye muligheter og løsninger på forretningsmessige og samfunnsmessige problemer. Vi trenger mennesker som ikke bare drømmer, men som handler.

Vår utdanning gir deg muligheten til å utforske fagfeltet entreprenørskap og innovasjon, og rollen disse spiller i etableringen eller videreutviklingen av virksomheter innenfor ulike sektorer – fra store selskaper til små familiebedrifter og fra kommersielle foretak til stiftelser og sosialt entreprenørskap.

Studiet er designet for å fremme entreprenører og forretningsutviklere som har en markedsorientert tilnærming til det å bygge virksomheter og merkevarer. En inngående forståelse av forbrukere og marked gir underlag for å se verden annerledes og løse problemer på nye og innovative måter.

I løpet av bachelorstudiet får du kunnskaper innen basisfagene økonomi, administrasjon og markedsføring så vel som i studieretningsfag som forretningsmodellering, vekststrategi, tjenesteutvikling og entreprenør-basert markedsføring. Koblingen av emner, og en blanding av teoretiske og praktiske tilnærminger gir en balansert, innovativ utdanning.

Studiet undervises av en engasjert fagstab som jobber tett sammen med hver enkelt student og bruker praktisk kunnskap og forskning til å øke opplevelsen i klasserommet. Midt i Oslo, blant mylderet av kontorfellesskap og innovative virksomheter, åpner det også for mange samarbeid og tett kontakt med næringslivet.

Utvikle egen portefølje

I løpet av dine tre år vil du bruke det du lærer i klasserommet og det du lærer av frivillige i tilstøtende aktiviteter – inkludert linjeforeningen og andre organisasjoner på campus – til å utvikle en attraktiv portefølje av prosjekter som du etter tre år kan ta med deg videre ut i arbeidslivet eller videre studier.

I løpet av studietiden lærer du å

 • utvikle et entreprenørielt tankesett og oppnå reell erfaring med å starte en egen virksomhet
 • utvikle evnen til å resonnere rundt hva som hemmer og fremmer innovasjon og entreprenørskap
 • utvikle evnen til å tenke kreativt
 • utvikle ideer og prototyper så andre kan se og forstå visjoner av nye produkter eller tjenester
 • kommunisere effektivt skriftlig og muntlig
 • lede team effektivt for å jobbe kreativt og løse utfordringer
 • analysere data for å få innsikt og utvikle strategier
 • forstå samfunnsmessige forutsetninger for innovasjon og entreprenørskap.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

 • University of Queensland, Brisbane
 • RMIT, Melbourne

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

Tyskland

 • ISM, Cologne, Dortmund og Frankfurt

Vietnam

 • RMIT, Hanoi eller Ho Chi Minh-byen

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Etter en treårig bachelorgrad i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling vil du ha kunnskapen og ferdighetene man trenger for å starte egen virksomhet så vel som for å jobbe med innovasjon og forretningsutvikling, prosjektledelse, prosessledelse, strategiutvikling og kommunikasjon innenfor entreprenørorganisasjoner og næringsliv.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Kristin Undheim

  Bli kjent med foreleseren

  – Dette er studiet for dem som er interessert i å skape noe selv. Men som i tillegg er aller mest opptatt av markedsbiten av bedriften.

  Les mer
 • kreativ utdanning

  Høyskolen Kristiania utdanner innovatører

  Høyskolen Kristiania og Ungt Entreprenørskap Oslo har samarbeidet om å gi studentene ved KIF programmet studentbedrift i tre år.

  Les mer