✕  Lukk søk
Master of

Information Systems: Management and Innovation

Skaff deg kompetansen som kreves for å kunne gå inn i lederstillinger, eller spesielt krevende rådgiverstillinger knyttet IT.

Med en master i Information Systems Management and Innovation, lærer du metoder og teknikker for å løse ledelsesutfordringer og utvikling av IT-løsninger.

Gjennom studiet vil du opparbeide deg kunnskaper og ferdigheter på moderne IT-løsninger, strategier og metoder som er helt avgjørende for dagens virksomheter og samfunnsliv.

Masterstudiet kan også tas på deltid over tre år, les mer her.

Spesialiseringen Management & Innovation fokuserer spesielt på ledelse av store og komplekse IT-prosjekter og strategisk styring av IT i virksomheter. Det vektlegges hvordan virksomheter kan anvende IT for nyskaping og forretningsutvikling.

Du får en grundig innføring i:

 • Relevant forskning innen fagfeltet IS
 • Strategisk bruk av sosiale medier
 • IT og innovasjon
 • IT strategi og virksomhetsarkitektur
 • IT styring
 • Ledelse av smidige IT prosjekter
 • Risiko og sikkerhet knyttet til IT løsninger
 • Digitale plattformer og tjenesteinnovasjon
 • Forskningsmetoder

Du får praktisk kompetanse innen:

 • Konseptutvikling av nye IT tjenester
 • Virksomhetsarkitektur
 • Strategisk bruk av IT
 • Prosjektledelse av smidige og innovative IT-prosjekter
 • Håndtering av komplekse IT arkitekturer og sammenhenger
 • Risikostyring av IT prosjekter
 • IT sikkerhetsrammeverk og prosesser
 • Software plattformer og infrastruktur implementering
 • Innføring av nye IT systemer i organisasjoner
 • Strategier for innovasjon med IT
 • Praktisk og strategisk bruk av sosiale medier
 • Forskningsmetoder
 • Anvendelse av forskningsbaserte teorier og metoder

Vi underviser i moduler, som betyr at vi har fire uker per modul (emne) på 7,5 studiepoeng (ECTS), men lenger periode på praksisperioden (Practice Period) og masteroppgaven (Master Dissertation, hele siste semesteret).

En vanlig modul leveres som illustrert under, med to og en halv uke undervisning og halvannen uke arbeid med innlevering (essay).

Heltidsmodellen er toårig. Det er fire emner per semester første studieår (til sammen åtte, 60 ECTS), mens det andre år er to emner på til sammen 15 ECTS og en praksisperiode på 15 ECTS. Siste semester arbeider du med din masteroppgave på 30 ECTS.

Med utgangspunkt i reelle case fra næringsliv og offentlige virksomheter lærer du å se muligheter, forbedre og skape nye IT-løsninger.

Masterprogrammet er forskningsbasert noe som betyr at forelesere er aktive forskere på de ulike modulene som blir forelest samt at innholdet er kvalitetssikret av internasjonale forskere. Studiet inneholder en ’praksis periode’ der studentene blir utplassert i virksomheter for å anvende kunnskapen i praksis.

I løpet av studieprogrammet lærer du metoder og teknikker for å kunne løse komplekse problemstillinger som involverer både ledelsesutfordringer og utvikling av moderne IT-løsninger.

Sentralt i studieprogrammet er gjennomføringen av et forskningsprosjekt som gjøres i tilknytning til en virksomhet.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I utdanningens tredje semester skal du ut i praksis. Praksistiden gir deg mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen ditt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn, kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

I tillegg må du ha en bachelorgrad innen ett av følgende områder:

 • IT
 • ledelse
 • økonomi
 • e-business
 • markedsføring

Du må også sende inn et motivasjonsbrev på engelsk (500 ord). Last ned malen her.

Unntak fra opptakskravet: Dersom du har en bachelorgrad innen andre fagfelt enn de nevnt over eller gjennom høyere utdanning har oppnådd tilsvarende kvalifikasjoner, kan du også være kvalifisert for opptak.

Se også «Forskrift om krav til mastergrad».

Les mer om opptakskravene

Du kan jobbe som:

 • Virksomhetsarkitekt
 • Prosjektleder
 • IT-sikkerhetskonsulent
 • IT rådgiver/konsulent
 • IT-leder
 • Forretningsutvikler
 • IT-konseptutvikler
 • Master-IS-Management-&-Innovation-student-Albin-Maksimovic

  Møt studenten

  – Det som appellerte til meg var økt IT-kompetanse som vil bli veldig relevant for min fremtidige jobb, sier Albin Maksimovic.

  Les mer
 • Master-IS-Management-&-Innovation-student-deltid-Dani-Berentzen

  Møt deltidsstudenten

  Dani Berentzen (31) er teamleder og teknisk produktsjef på PayEx, samtidig tar han en master på deltid.

  Les mer
 • Master-IS-Management-&-Innovation-programansvarlig-Wanda-Presthus

  Møt faglig studieleder

  Møt faglig studieleder Wanda Presthus som jobber som Associate Professor og faglig studieleder for Master of Information Systems Management & Innovation.

  Les mer
 • Master-IS-Management-&-Innovation-bransjen-Marie-Egenaes

  Møt bransjen

  – Staten er utrolig spennende å jobbe for, når det gjelder IT-utvikling, sier Marie Egenæs. Hun jobber som seniorrådgiver i Skattedirektoratet.

  Les mer