✕  Lukk søk
Bachelor

Påbygging til bachelor i musikkproduksjon

Bli en skapende og utøvende aktør i musikkbransjen.

Påbygg musikkproduksjon - fra miksebord under konsert

Dette studie er relevant for deg som allerede har fullført årsenheten i musikkproduksjon og som vil ta et toårig påbygg for å få en bachelor i musikkproduksjon.

Påbygging til Bachelor i musikkproduksjon utdanner lydteknikere og fremtidige musikkprodusenter med kompetanse til å arbeide selvstendig i musikkstudio, med musikkinnspillinger på location, og med konsert– og scenelyd. Studentene vil i løpet av studiet få bred erfaring med lyd- og musikkarbeid fra idé til endelig konsumprodukt i prosesser tilsvarende et profesjonelt yrkesliv.

Som student får du tilgang til profesjonelt utstyr og gode fasiliteter, som studiorom og maclaber for musikkproduksjon, fra åtte om morgen til midnatt, sju dager i uken. Du blir veiledet av bransjeaktive lærere med høy kompetanse og får en bred erfaring med lyd- og musikkarbeid fra idé til utgivelse i prosesser tilsvarende et profesjonelt yrkesliv.

Studiet er allment kjent i underholdnings- og kulturnæringen, og en betydelig andel av de som jobber der i dag har tidligere studert hos nettopp dette.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I Norden og Baltikum kan du reise innen NordPuls-nettverket. For øvrige utvekslingsmuligheter, ta kontakt med programansvarlig.

Studiet krever fullført og bestått Årsstudium i musikkproduksjon før du kan søke opptak til studieprogrammet.

Eksterne søkere som kan vise til kompetanse tilsvarende Årsenhet i musikkproduksjon av minst 60 studiepoengs omfang kan også søke direkte opptak. Eksterne søkere må i tillegg til søknad og dokumentasjon av tidligere utdanning også levere 1-3 lydfaglige arbeider.

Søkerne rangeres etter oppnådde resultater fra tidligere studier. Lydfaglige arbeider er en del av vurderingsgrunnlaget for eksterne søkere.

Med en bachelor i musikkproduksjon kan du blant annet ende opp med å

 • bli musikkprodusent
 • jobbe med live-lyd
 • starte ditt eget selskap

Flere av våre tidligere studenter driver i dag sine egne plateselskaper.

Musikkproduksjonsstudiet hos oss har røtter helt tilbake til da vi het Norsk Lydskole i 1984. Vi har derfor lang erfaring i faget, og er velkjent i bransjen.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Møt en tidligere student

  Etter fullført årsstudium og påbygg i musikkproduksjon har Jonas Kristoffersen Alfhei begynt å jobbe i Bary AS.

  Les mer
 • musikkproduksjon-bransjen-Jorn-Dalchow

  Møt bransjen

  Møt Jørn Dalchow fra daWorks, og få innsikt i hva bransjen ser etter, og tips til hvordan du lykkes i musikkbransjen.

  Les mer
 • En hel helg med låtskriving

  Tverrfaglig samarbeid

  Studentene på populærmusikk og musikkproduksjon hadde workshop med Guy Sigsworth og Kate Havnevik.

  Les mer
 • Musikkproduksjon–Eivinn2-e1512563141593 kopi

  Møt en tidligere student

  Bli kjent med Eivinn Arne Jensen Larsen, og les mer om mulighetene etter studietiden på Høyskolen Kristiania.

  Les mer