✕  Lukk søk
Bachelor

Populærmusikk

Dette studiet er nå fullt for opptak 2018.
Se studier med ledige studieplasser i vårt søknadsskjema.

Bli en del av et kreativt miljø hvor du utvikler ditt talent som musiker, låtskriver, artist eller produsent.

Du har tilgang til topp utstyr i nye øvingsrom og studioer, og får veiledning fra erfarne og dedikerte fagfolk med bred kompetanse fra ulike deler av musikklivet. Høyskolen får også besøk av profilerte gjester og gjestelærere fra inn- og utland.

Du gjør studioinnspillinger og sceneopptredener, og får undervisning på ditt hovedinstrument både personlig og i gruppe. Du trener gehør og jobber med programvare og produksjon, og får oversikt over populærmusikkens og bransjens historie.

Med en bachelor i populærmusikk kjenner du bransjen, har verktøy for å kunne skape et levebrød av musikken, og du leverer til slutt et større selvvalgt kunstnerisk arbeid som ditt bachelorprosjekt.

Vi tar opp søkere på følgende hovedinstrumenter:

 • El-bass (lærer: Kristian Edvardsen)
 • Live elektronikk (lærer: Peter Baden)
 • Slagverk (lærer: Stig Løberg Værnes)
 • Tangentinstrumenter (lærer: Daniel Hovik)
 • Vokal (lærer: Anne-Marie Giørtz, Øystein Sørensen, Håkon Iversen) 
 • El-gitar (lærer: Knut Værnes, Jens Thoresen, Svein Dag Hauge) 
 • Blåserinstrumenter

Du møter også disse lærerne: Audun Molde, Jan-Tore Diesen, Mari Skogly, Arve Furset, Alex Møklebust, Liv Sandvik, og en rekke gjestelærere, artister og musikere som besøker skolen.

Gjennom hele studiet er den praktiske og teoretiske utforskningen knyttet sammen, gjennomarbeid med kunstfaglige begrunnelser, refleksjon og analyse. Teoretisk innsikt bidrar til nyskaping i egen praksis, som igjen gir grunnlag for videre analyse og teoretisk utforskning. Dette utgjør en sentral del av studiets didaktiske prosesser og gjentas gjennom hele studieforløpet.

Studentene gjør studioinnspillinger og sceneopptredener, får undervisning på sitt hovedinstrument både individuelt og i gruppe, trener gehør og arbeider med programvare og produksjon, og får oversikt over populærmusikkens og bransjens historie både i en kulturhistorisk kontekst og i et næringsperspektiv.

Studentene møter musikere, artister, låtskrivere, produsenter, forelesere, fageksperter og forskere med spesialkompetanse innen studiets ulike deler. Skolen får også besøk av profilerte gjester og gjestelærere fra inn- og utland. Det siste året har blant andre Lido, Moddi, Daniel Kvammen, Sissel Kyrkjebø og Omar Hakim møtt studentene våre.

Studentene vil gjennom dette møte FOU/KU-arbeid av kunstnerisk og teknologisk art. Studentene møter faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom øving og veiledning, ikke minst i Hovedinstrument-undervisningen gjennom fem semestre.

Bachelorprosjektet i 6. semester omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid, utforskning av egne prosesser og uttrykk, og refleksjon og kunnskapsdannelse gjennom teori knyttet til det kunstneriske prosjektet.

Fasiliteter og utstyr med bransjestandard

lydutstyr studio U2

Studentene har tilgang til fasiliteter og utstyr med bransjestandard, og de får veiledning og undervisning fra erfarne og dedikerte fagfolk med bred kompetanse fra ulike deler av musikklivet. Studiet tilrettelegger både for fordypning og utvikling av egenart, og forsamarbeid og fleksibilitet.

Skolens produksjonsfasiliteter på Campus Fjerdingen står til studentenes disposisjon, også utenfor ordinær undervisningstid for egne prosjekter. Disse omfatter spesialbygde øvingsrom for band og for mindre besetninger, innspillingsstudioer og konsertscene, undervisningsrom og møterom, og sosiale soner tilrettelagt for samarbeid. Øvingsrom og studioer er teknisk knyttet sammen for å kunne gi fleksible opptaksmuligheter.

Som student midt i Oslo, hvor du finner store deler av musikkbransjen, er du også midt i den mest pulserende live-scenen i Norden. Høyskolen Kristiania gir deg mulighet til å bygge opp et verdifullt nettverk med kommende kolleger.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I 2. studieår kan studentene velge fire av følgende valgemner, til sammen 30 studiepoeng:

Emner gjennomført om høsten (3. semester)
• Låtskriving (7,5 sp)
• Live-kommunikasjon (7,5 sp)
• Instrumentfordypning (7,5 sp)
Emner gjennomført om våren (4. semester)
• Arrangering (7,5 sp)
• Produksjon 2 (7,5 sp)
• Et emne fra en samling valgbare emner fra enkelte andre studieprogram og institutt ved Høyskolen Kristiania. Valg av disse emnene skjer i løpet av forutgående høstsemester.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

Opptaksprøvene i 2018 er fra 28. til 30. mai. Nedenfor kan du lese alt du trenger for å forberede deg, og å fylle ut søknaden som du må sende inn før 15. april.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

I tillegg til søknaden din, må du fylle et egenvurderingsskjema og sende det inn til oss innen 15. april. Etter søknadsfristen kaller vi deg inn til prøvespill (opptaksprøve). Se mer informasjon om opptaksprøve, egenvurderingsskjema og vurderingskriterier for opptak her.

Generell studiekompetanse er det normale kravet for opptak, men ved dette programmet kan unntak gis for søkere som tilfredsstiller spesielle faglige krav. Ta kontakt med opptak@kristiania.no om du vil vite mer.

Med en utdanning fra Høyskolen Kristiania har du et solid grunnlag for å kunne konkurrere om jobber og skape din egen arbeidshverdag, enten du vil jobbe som musiker, låtskriver, produsent, arrangør eller artist.

Musikk er en levevei for risikotakere, hvor talent bare er et utgangspunkt. Studietiden er derfor en investeringsperiode for å utvikle ditt eget talent og bygge kompetanse. Bransjen er i stadig endring og en utdanning fra oss skal være fleksibel og fremtidsrettet. Med brede fagkunnskaper, gode arbeidsvaner og solid nettverk får du det beste utgangspunktet for å kunne lykkes med de målene du setter deg.

Populærmusikkstudiet hos oss har røtter langt tilbake. Mange husker utdanningen fra da vi het NISS, med oppstart i 1995 og med høyskolegodkjenning fra 2011. Vi har lang erfaring i faget, og er anerkjent i musikkbransjen. Musikkmiljøet her har bidratt til å prege norsk pop gjennom navn som Helene Bøksle, Katzenjammer, Donkeyboy, Nico & Vinz, Aiming For Enrike, Whales & This Lake, Hanne Mjøen – og fortsetter å gjøre det!

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier. Spesialisert og bransjenær fagkompetanse innen populærmusikk kan være et fundament i kombinasjon med pedagogikk, musikkterapi eller andre yrker innen musikk.

 

 • Populaermusikk-programansvarlig-Audun-Molde

  Møt faglig studieleder

  Faglig studieleder Audun Molde forteller hvordan studiet er bygget opp, hvordan vi jobber, og muligheter etter studiene på Høyskolen Kristiania.

  Les mer
 • Populaermusikk-bransjen-Kathrine-Synnes

  Møt bransjen

  Kathrine Synnes Finnskog, CEO Music Norway, forteller om mulighetene etter endt bachelor. Og det er mange!

  Les mer
 • Populaermusikk-tidligere-student-Frode-Larsen

  Møt en tidligere student

  – Jeg spiller i The band called Oh!, et band som ble starta rett etter at jeg gikk ut fra populærmusikkutdanninga, sier Frode Larsen.

  Les mer
 • Populaermusikk-tidligere-student-Hans-Olav-Settem

  Møt en tidligere student

  – Du kommer veldig nært på faget, i forhold til å studere noe mer akademisk, forteller Hans Olav Settem, vokalist i Whales & This Lake.

  Les mer