✕  Lukk søk
Bachelor

Prosjektledelse kunst og kreativ næring

Få en grundig innføring i prosjektledelse i et kunstnerisk og kreativt miljø.

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring gir deg en bransjenær og praktisk innføring i det å lede et prosjekt eller en produksjon fra begynnelse til slutt.

De siste årene har man sett en vekst innen det kreative feltet generelt, og statistisk sett utgjør de kreative næringene en stadig større og mer betydelig del av den globale økonomien. Dette legger grunnlaget for et stadig økende behov for utdannede prosjektledere og andre administratorer som er spesialiserte innen kunst og kreative næringer.

En bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring gir også et godt grunnlag for mer mulig forskningsaktivitet på feltet. Forskning om og innenfor kreative næringer (Creative Industries) er svært etterspurt.

Prosjektleedelse - tre studenter på jobb på et arrangement på skolen

Studiet gir deg kompetanse innenfor prosjekt- og produksjonsledelse, økonomi, markedsføring, forhandlingsteknikk, samt god kunnskap om og forståelse for de ulike kreative bransjene. Det fokuseres også på innovasjon og entreprenørskap i kunst og kreative næringer som sentrale elementer for både arbeidsmetode, nyskaping og forskning.

Du vil få innsyn i og forståelse for kunst og kreative næringer gjennom undervisning og bransjebesøk. I tett samarbeid med både kreative bransjer og andre bachelorprogrammer jobber du med konkrete prosjekter og produksjoner innen eksempelvis:

Kunstbransjer som

 • Musikk
 • Dans
 • Teater
 • Opera og ballett
 • Visuell kunst og fri scenekunst

Kreative næringer som

 • Arkitektur
 • Design og mote
 • Forlagsbransjen
 • Film og TV
 • Radio
 • Spill
 • Festivaler og events

I løpet av studiet vil du være med på interne og eksterne produksjoner og prosjekter som gir deg praktisk erfaring. Du får innsikt i hvordan ulike bransjer og næringer løser sine oppdrag overfor kunder, oppdragsgivere og publikum. Gjennom praktiske øvinger, prosjekter og produksjoner lærer du å arbeide selvstendig og i team.


Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I utdanningens fjerde og sjette semester skal du ut i praksis. Praksistiden gir deg mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen ditt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt.

Praksisperioden har en varighet på henholdsvis åtte og fire uker og du søker selv plass hos relevant praksissted.

Tidligere studenter har hatt praksisplass i blant annet NRK, Universal Music, HBO Nordic, Music Norway, Kulturrådet, TV Norge, Den Norske Opera og Ballett, Nationaltheatret, Norsk Filminstitutt, by:Larm , X-games, Anti, Cappelen Damm og Medvind.

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Les mer om vårt utvekslingstilbud her.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Med en bachelorgrad i prosjektledelse kunst og kreativ næring har du opparbeidet deg et godt fundament for å jobbe med planlegging og ledelse av prosjekter og produksjoner innenfor scenekunstfeltet og ulike kulturelle og kreative næringer. Du kan eksempelvis jobbe med prosjekt- eller produksjonsledelse, koordinering, markedsføring og booking m.m.

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier både i inn- og utland.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

 • Prosjektledelse kunst og kreativ næring - Student -Kristin-Dolve

  Møt studenten

  – Det beste med utdanningen er kombinasjonen av teori og praksis. Teorien oppleves relevant for feltet og arbeidslivet, sier student Kristin Dolve Larsen

  Les mer
 • Monica Hjelle, prosjektledelse

  Møt faglig studieleder

  – Vi legger stor vekt på bransjenærhet, og har derfor mange bransjebesøk gjennom hele studieforløpet, forteller Monica Hjelle.

  Les mer
 • Prosjektledelse kunst og kreativ næring - bransjen -Anne_Amundsen_Myrseth_Bransje_-PRO-1200x700

  Møt bransjen

  Prosjektleder og arrangementansvarlig for Rockefeller og John DEE forteller hva hun ser etter når hun ansetter nye ansatte.

  Les mer
 • Prosjektledelse kunst og kreativ næring - tidligere student -Miriam Nabunya

  Møt en tidligere student

  Miriam Nabunya har jobbet for blant annet Øyanatt, og startet eget eventbyrå.

  Les mer